Základní informace - první kroky na území České republiky

 

Pozor změna! Od 30.6. 2022 vstoupila v platnost novela zákonů nazývaných souhrnně Lex Ukrajina.

Veškeré změny a platná pravidla nejdete ZDE

 

Registrace, dočasná ochrana, Krajské asistenční centrum

 • Po vstupu na území České republiky mají občané Ukrajiny povinnost registrovat se do 30 dnů na cizinecké policii, registraci lze také vyřídit rovnou na Krajském asistenčním centru pro uprchlíky z Ukrajiny - viz. níže.
 • Po registraci se mohou rozhodnout:
  • pro bezvízový pobyt - umožňuje zůstat na území České republiky jen po dobu 90 dní a je nutné mít platný biometrický pas
  • požádat o tzv. dočasnou ochranu, která umožňuje zůstat na území České republiky déle a zapojit se do běžného života. Dočasná ochrana zajišťuje přístup ke zdravotnímu pojištění, práci i sociálním dávkám. Dočasná ochrana nahrazuje tzv. vízum strpění, které bylo udělováno do 21. března a dále se již neuděluje. Komu bylo již před 21. březnem vízum strpění uděleno, nemusí o nic nově žádat - automaticky přechází pod institut dočasné ochrany. 

První kroky směřujte na Krajské asistenční centrum, kde vyřídíte vše na jednom místě

Krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny (tzv. KACPU) umožňuje na jednom místě vyřídit registraci na cizinecké policii, tzv. dočasnou ochranu nahrazující vízum strpění, zdravotní pojištění, záležitosti Úřadu práce a v případě potřeby poskytnout i ubytování. Do asistenčního centra  se mají dostavit i všichni, kteří již mají ubytování, ale nemají potřebné doklady.

Krajské asistenční centrum pomoci pro lidi, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny od 1. června sídlí na adrese: Hněvkovského 65 Brno-jih .

Od 1. července je Asistenční centrum pomoci otevřeno:
Veškeré služby pro všechny: po–pá 8:00 –17:00
Víkendy a státní svátky – zavřeno

 

Zdravotní péče

 • Uprchlíci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana (viz výše), se stávají automaticky pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny a mají nárok na zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění stejně jako občan ČR. Toto právo se vztahuje i na uprchlíky, kterým byly poskytnuty zdravotní služby nejdéle 30 dní před udělením dočasné ochrany (nejdříve však v den ruské invaze). 
 • Lékařskou pomoc mohou uprchlíci vyhledat na tzv. UA Pointech - nejbližší najdete ve Fakultní nemocnici Brno - na jednotlivých pracovištích poskytují péči dětem, dospělím i těhotným ženám -  informace o všech pracovištích UA Pointu Fakultní nemocnice Brno v češtině i ukrajinštině zde.
  • UA Point pro dospělé a těhotné  - Fakultní nemocnice Brno Bohunice - Jihlavská 20
  • UA Point pro dětské pacienty je zřízen na pracovišti Dětské nemocnice - Černopolní 9 
  • UA Point pro těhotné je  zřízen v rámci Porodnice na Obilním trhu 11
 • Lékařskou péči pro občany Ukrajiny poskytují i praktičtí lékaři na Tišnovsku - ale pouze po předchozí telefinické domluvě a s ohledem na kapacitní možnosti jednotlivých lékařů. Seznam lékařů, kteří poskytnou lékařskou péči občanům Ukrajiny - nezaregistrují je, ale ošetří: 
  Lékaři na Tišnovsku

Zaměstnání bez zvláštního pracovního povolení 

 • Uprchlíci z Ukrajiny (držitelé dočasné ochrany) budou vnímáni jako lidé s trvalým pobytem a budou mít volný vstup na trh práce. Zaměstnavatel musí o jejich nástupu do zaměstnání pouze informovat krajskou pobočku ÚP.
 • Držitelé dočasné ochrany budou moci být podpořeni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelné pracovní místo, příspěvek na veřejně prospěšné práce, možnost uhrazení rekvalifikace a podpory při rekvalifikaci), podpora z APZ ale není nároková, záleží na rozpočtové kapitole MPSV.
 • Získají nárok na podporu v nezaměstnanosti (ta se bude počítat zejména z průměrné mzdy, protože se nepředpokládá jejich předchozí pracovní aktivita v ČR.
 • Jste zaměstnavatel v ČR a chcete nabídnout volná pracovní místa lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny? Obraťte se přímo na: ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR.
 • Nabídky práce výhradně na Tišnovsku a Kuřimsku přímo vhodné i pro ukrajinské uprchlíky je možné zprostředkovávat i v rámci facebookové skupiny Ukrajinci na Tišnovsku

Humanitární dávky

Držitel dočasné ochrany má nárok na tzv. humanitární dávku:

 • Výše příspěvku je stanovena na 5 000 kč za osobu a měsíc. Za měsíc, ve kterém byla uprchlíkovi udělena dočasná ochrana, vzniká nárok na tuto dávku automaticky a je možné o ni žádat na pobočkách Úřadu práce (žádat je možné i měsíc zpětně).
 • Opakovaná žádost o humanitární dávku - v případech, kdy uprchlík nemá na zajištění základních životních potřeb, může být  dávka vyplácena i opakovaně po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců. V tomto případě je nutné žádat o dávku každý měsíc znovu a dokumenty, které bude k této žádosti o opakovanou dávku třeba doložit, Úřady práce ještě upřesní.
 • Humanitární dávka může být vyplacena na Úřadu práce v hotovosti nebo převodem na bankovní účet vedený u české banky.  
 • Pokud již byla dříve cizinci se speciálním vízem za účelem strpění vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, k této dávce se přihlížet nebude - i když ji čerpal, může získat novou humanitární dávku.
 • Od 28. 3. 2022 by mělo být možné vyřídit žádost o dávku on-line, bez nutnosti návštěvy úřadu (podmínkou je účet zřízený u české banky).
 • Leták MPSV - humanitární dávka
 • Po skončení této formy pomoci bude v případě potřeby osobám umožněn vstup do systému pomoci v hmotné nouzi a osoby mohou být podle jejich individuální situace zajištěny příspěvkem na živobytí, případně doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomocí.

Ubytování

 • Ubytování nabízím -
  • nabídku ubytování je možné evidovat prostřednictvím webových stránek Pomáhej Ukrajině
  • nabídky ubytování eviduje také brněnská charitní Poradna pro cizince Celsus:  
   telefon: 604 176 857 e: mail: ukrajina@brno.charita.cz
 • Ubytování sháním 
  • primárně je třeba se s potřebou ubytování obracet na město Tišnov či Kuřim - nebo potřebu ubytování nahlásit ihned při registraci uprchlíka na Krajském asistenčním centru (viz výše).
  • webové stránky Pomáhej Ukrajině  - přístup k nabídkám ubytování mají jen vybrané pomáhající organizace a Charita Tišnov je jednou z nich; máte-li zájem o informace o nabídce ubytování, obracejte se na kolegyni Kateřinu Maláškovou, Tel.: 604 197 293; katerina.malaskova@tisnov.charita.cz. Oblastní charita Tišnov funguje maximálně jako zprostředkovatel kontaktu a nepřebírá žádnou odpovědnost za nabízené ubytování ani za ubytované uprchlíky.
 • Poskytli jste ubytování lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině? Máte nárok na příspěvek na solidární domácnost
  • Výše příspěvku byla stanovena na 3000 Kč na osobu/ měsíc, max. však 12 000 Kč na domácnost. Dávka by měla být vyplácena do konce června, vláda poté dávku dle aktuální situace přehodnotí.
  • Podmínkou čerpání solidárního příspěvku je poskytovat ubytování  bezplatně a nejméně po 16 po sobě jdoucích dní v měsíci, za který o příspěvek žádám.
  • Ubytovaným musí být zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, přípravu jídla, prostor pro osobní hygienu, WC a přístup k pitné vodě.
  • Příspěvek na solidární domácnost se nedaní a také se nezapočítává jako příjem pro nepojistné dávky - nebude tak mít vliv např. na výplatu příspěvku na bydlení.
  • O příspěvek je možné žádat od 11. 04. 2022 POUZE ELEKTRONICKY - návod zde.
 • Pro ubytovací zařízení, hotely a penziony platí částka až 250 Kč/osoba/den - dle typu ubytování, nutná kooperace s Krajským úřadem.

Školství

Bankovní účty

V Tišnově najdete tyto banky, které nabízejí zřízení účtu (doplněného o bonus)  pro Ukajince. Zřízení účtu je potřebné pro výplatu sociálních dávek.

 

Komunita na Tišnovsku

Materiální a další pomoc na Tišnovsku

 • Stálé sběrné místo materiální pomoci

  Oblastní charita Tišnov, Město Tišnov a MAS Brána Vysočiny společně zřídili v prostorách Městského kulturního střediska (sál pod kinem Svratka, Mlýnská 152, Tišnov)  sběrné místo materiální pomoci určené pro pomoc konkrétním ukrajinským rodinám ubytovaným na Tišnovsku. Více aktuálních informací o tom, co a kdy se sbírá najdete na této stránce.
 • Dobrovolnická pomoc na Tišnovsku

  Nabídky na dobrovolnickou pomoc přímo na Tišnovsku přijímá koordinátorka dobrovolníků Oblastní charity Tišnov - Kateřina Malášková,  tel.: 604 197 293, e-mail: katerina.malaskova@tisnov.charita.cz    Dobrovolníci se mohou hlásit přes kontaktní formulář zde. Jedná se o pomoc např. s materiální sbírkou, tlumočením, dopravou apod.
 • Pomoc ukrajinským uprchlíkům - informace:

  Město Tišnov - 549 439 711, 549 439 773  e-mail: epodatelna@tisnov.cz
  Oblastní charita Tišnov - Kateřina Malášková; 604 197 293, e-mail: katerina.malaskova@tisnov.charita.cz

Finanční pomoc

 • Statické pokladničky - informace budou doplněny
 • Pro domluvu finančního daru (individuálního nebo firemního) pro přímou pomoc Ukrajincům ubytovaným na Tišnovsku, kontaktujte našeho fundraisera: Mgr. Vojtěch Trmač, tel. 735 749 746, vojtech.trmac@tisnov.charita.cz 
 • Příspěvek na účet veřejné sbírky Charity Česká republika 55660022/0800 variabilní symbol 104. Finance z veřejné sbírky se používají pro pomoc na Ukrajině i pro pomoc Ukrajincům v ČR.
  Přispět on-line s platbou kartou lze na stránkách Charity Česká republika nebo na portálu darujme.cz. Jaká je aktuální výše výtěžku charitní sbírku pro Ukrajinu najdete zde. Částka je průběžně aktualizována.

Další nejdůležitější odkazy

Děkujeme všem za solidaritu s občany Ukrajiny.

Velmi si ceníme vaší pomoci, myslete na to, že bude potřeba pomáhat dlouhodobě.

Exekuce v Česku čeká změna. Poslanci schválili novelu exekučního řádu
9. července 2021 Charita Česká republika

Exekuce v Česku čeká změna. Poslanci schválili novelu exekučního řádu

Poslanecká sněmovna ve středu 7. července schválila na mimořádné schůzi novelu exekučního řádu se senátními úpravami. Zákon přinese zásadní změny, které uleví až 720 tisícům lidí v exekuci. Předloha počítá s šestiletou lhůtou, po jejímž uplynutí by exekutor při splnění určitých podmínek zastavil dlouhodobou bezvýslednou exekuci. Zastavování nynějších šestiletých a delších exekucí by tak mohlo začít v roce 2023.

První část finanční pomoci Hodonínsku a Břeclavsku odeslána
7. července 2021 Diecézní charita Brno

První část finanční pomoci Hodonínsku a Břeclavsku odeslána

V pondělí jsme s lidmi na Hodonínsku a Břeclavsku podepisovali darovací smlouvy. Bylo jich 263 v celkové hodnotě 51 miliónů korun. Dnes částka, která odstartovala 1. vlnu finanční pomoci pro obnovu domovů, odešla z našeho účtu na účty lidí v zasažené oblasti.

Dluhové poradny Charity nabízí pomoc lidem na Hodonínsku a Břeclavsku
6. července 2021 Diecézní charita Brno

Dluhové poradny Charity nabízí pomoc lidem na Hodonínsku a Břeclavsku

Rodinám na Hodonínsku a Břeclavsku, kterým tornádo poničilo domovy, hrozí, že přijdou o dary ze sbírek kvůli exekucím. Podle České asociace povinných je takových rodin v zasaženém regionu 300. Diecézní charita Brno situaci intenzivně řeší a ředitel Oldřich Haičman se dnes účastnil schůzky s hejtmanem a starosty obcí. 

Psychologická pomoc je v těchto dnech čím dál potřebnější
6. července 2021 Diecézní charita Brno

Psychologická pomoc je v těchto dnech čím dál potřebnější

Týmy Diecézní charity Brno jsou v zasažených obcích od prvních chvil. Jedním z těchto lidí je ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš. Na jednáních krizového štábu sleduje i vývoj potřeb psychologické pomoci pro obyvatele.

Charita intenzivně pracuje na 1. vlně finanční pomoci
5. července 2021 Diecézní charita Brno

Charita intenzivně pracuje na 1. vlně finanční pomoci

I o prodlouženém víkendu pracují zaměstnanci Diecézní charity Brno na tom, aby se finanční pomoc dostala co nejdříve k lidem v zasažených oblastech. Aktuálně podepisují darovací smlouvy pro konkrétní domácnosti. Finance na obnovu obydlí by měly na účty jednotlivců a rodin dorazit do konce týdne.

Týmy Charity řeší konkrétní pomoc v zasažených domácnostech
1. července 2021 Diecézní charita Brno

Týmy Charity řeší konkrétní pomoc v zasažených domácnostech

Už podruhé vyrážejí přímo do domácností zničených tornádem speciální týmy z Diecézní charity Brno. Jejich úkolem je zjistit konkrétní rozsah škod na domech a akutní potřeby lidí v moravských obcích Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Pánov. 

Charita s lidmi řeší obnovu domovů
29. června 2021 Diecézní charita Brno

Charita s lidmi řeší obnovu domovů

V oblastech zasažených tornádem působí tým Charity a od prvních dní pomáhá lidem s akutními problémy po katastrofě. Pro záchranáře, policisty, hasiče i dobrovolníky dodávala Charita jídlo a pití. Během soboty a neděle ještě organizovala rozmisťování kontejnerů na úklid v zasažených vesnicích. Nyní je Charita připravena nabídnout následnou pomoc.

Týmy Charity zjišťují konkrétní potřeby po tornádu
26. června 2021 Diecézní charita Brno

Týmy Charity zjišťují konkrétní potřeby po tornádu

Do tornádem zničených obcí vyrazily dnes ráno týmy odborníků. Jejich úkolem je mapovat potřeby lidí, které zasáhlo čtvrteční tornádo. Přímo z Diecézní charity Brno je na místě 18 dvojic, které působí v obcích Mikulčice, Lužice, Hrušky a v Hodoníně. Aktivity Charity jsou součástí Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, který pomoc celkově koordinuje.

Sbírka na pomoc lidem zasaženým tornádem. Děkujeme za vaši pomoc
25. června 2021 Charita Česká republika

Sbírka na pomoc lidem zasaženým tornádem. Děkujeme za vaši pomoc

Jižní Moravou se ve čtvrtek večer a v noci na pátek přehnala silná bouře s krupobitím a tornádem a zanechala po sobě mohutné škody. Vyžádala si oběti na životech a zranily se při ní stovky lidí včetně dětí. Charita bezprostředně pomáhá v zasažených oblastech a vysílá intervenční týmy. Diecézní charita Brno organizuje sbírku na pomoc zasaženým lidem po ničivém tornádu na Hodonínsku a Břeclavsku. Dary budou využity na pomoc v konkrétních obcích.

Tornádem zničená obec Lužice zažívá vlnu solidarity. Díky za vaše dary
25. června 2021 Diecézní charita Brno

Tornádem zničená obec Lužice zažívá vlnu solidarity. Díky za vaše dary

Podle aktuálních informací je na sbírkovém účtu Charity na pomoc lidem zasaženým tornádem 50 856 357 korun! Děkujeme. Kde vaše dary pomohou si prohlédněte na fotografiích přímo z terénu.

Oblastem zničeným tornádem okamžitě pomáhá Charita. Vyhlásila sbírku
25. června 2021 Diecézní charita Brno

Oblastem zničeným tornádem okamžitě pomáhá Charita. Vyhlásila sbírku

Oblastní charita Hodonín a Oblastní charita Břeclav bezprostředně pomáhají přímo v obcích zasažených tornádem. Charita na místo už dovezla přes tisíc baget pro zasahující a organizuje další pomoc prostřednictvím sbírkového účtu.  Dary budou využity pro následnou pomoc v konkrétních obcích. Vyjíždí krizový tým a připravují se další psychosociální týmy, které budou mapovat situaci a pomáhat na místě. Následky přírodní katastrofy a osudy postižených lidí hluboce zasáhly i brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který se vydal do nejvíce zasažené oblasti v brněnské diecézi.

Výtěžek Bleších trhů nás mile překvapil
21. června 2021 Články

Výtěžek Bleších trhů nás mile překvapil

Sobotní tišnovské farmářské trhy byly 12. června rozšířeny i o trhy bleší. Ty se konají dvakrát ročně a od minulého roku se do nich pravidelně zapojuje také tišnovská Charita. Za dobrovolný příspěvek nabízíme věci, které nám k tomuto účelu darujete. I přes trvající koronavirová opatření byla návštěvnost trhů vysoká a výtěžek určený na podporu Domácího hospice Porta Vitae nás opravdu mile překvapil.

Hlasujte pro projekt, který zaplatí obědy dětem z rodin v nouzi
16. června 2021 Články

Hlasujte pro projekt, který zaplatí obědy dětem z rodin v nouzi

Covidová epidemie uvrhla mnoho rodin, samoživitelů a samoživitelek do finančních obtíží, u některých tak závažných, že se finanční problémy odráží i na jejich dětech. Nedopusťme, aby měly jejich děti hlad a trpěly posměchem či šikanou. Pomozme jim zajistit pravidelnou stravu úhradou jejich školních obědů. Hlasujte pro náš projekt v obchodním domě Tesco v Tišnově a v Boskovicích.

Od července bude možné žádat o náhradní výživné
14. června 2021 Články

Od července bude možné žádat o náhradní výživné

Od 1. 7. 2021 se uleví rodičům dětí, jejichž druhý rodič řádně neplní svou vyživovací povinnost. Zavádí se totiž nová sociální dávka, náhradní výživné, určená k podpoře nezaopatřených dětí, kdy rodič nehradí výživné vůbec nebo ho hradí jen částečně. Podmínkou pro přiznání této dávky je stanovení výživného soudem a zároveň jeho vymáhání prostřednictvím exekutora nebo soudu.

Charitní pouť se konala tentokrát v Křižanově
14. června 2021 Články

Charitní pouť se konala tentokrát v Křižanově

V sobotu 12. června proběhla pouť zaměstnanců a spolupracovníků Diecézní charity Brno v Křižanově, které se účastnili také pracovníci tišnovské Charity. Vzhledem ke koranavirovým opatřením musel být program letošní pouti omezen. V kostele sv. Václava proběhla společná bohoslužba za pracovníky a klienty Charity a při této příležitosti  předal otec Josef funkci prezidenta Charity otci Václavovi. Oběma za jejich práci děkujeme.  Děkujeme Oblastní charitě Žďár nad Sázavou za organizaci pouti.

Setkání tříkrálových asistentů
13. června 2021 Články

Setkání tříkrálových asistentů

Setkání tříkrálových asistentů bylo akcí pořádanou jako výraz díků našim tříkrálovým asistentům, kteří každoročně odvádí při organizaci i realizaci sbírky velký kus práce. Především díky jim v letošním roce, plném nejistoty a náhlých změn, proběhla sbírka ve všech obcích tišnovském děkanství a pomohla i v období přísných coronavirových opatření získat prostředky na pomoc potřebným v našem regionu. Za jejich obětavou a nezištnou pomoc jim patří velký dík.

Žehnání aut Pečovatelské služby bylo zároveň poděkováním našim dárcům
11. června 2021 Články

Žehnání aut Pečovatelské služby bylo zároveň poděkováním našim dárcům

Ve středu 9. června jsme se sešli u milé akce žehnání aut Pečovatelské služby, kterou jsme spojili s poděkováním našim dárcům. Pan děkan P. Josef Rybecký při odpoledním setkání za účasti dárců i pracovníků tišnovské Charity požehnal 2 nové automobily Pečovatelské služby. Pak už na všechny čekalo malé pohoštění, které naše pečovatelky přichystaly pro naše dárce jako výraz díků.  
Všem společnostem i individuálním dárcům děkujeme za podporu, která nám významným způsobem usnadňuje poskytování péče potřebným v našem regionu. 

DOBROpiknik je poděkováním dobrovolníkům
9. června 2021 Články

DOBROpiknik je poděkováním dobrovolníkům

Přípravy na letošní DOBROpiknik jsou v plném proudu. DOBROpiknik je poděkováním našim dobrovolníkům za jejich úžasnou práci. Rádi na této akci ale uvítáme i vás všechny, kdo chcete s dobrovolnictvím teprve začít. Udělejte si čas 22. června na piknik, který děkuje DOBROVOLNÍKŮM za dobro, které vzniklo v těžké době. Piknik, který informuje o DOBROVOLNICTVÍ. Piknik, plný DOBRÝCH věcí a DOBRA, na kterém vám bude DOBŘE. Těšit se můžete na živou hudbu, grilování a spoustu informací o dobrovolnictví.

Vyhlašujeme výběrové řízení na servis aut
3. června 2021 Články

Vyhlašujeme výběrové řízení na servis aut

Pro zajištění spolehlivého provozu našich automobilů vyhlašujeme výběrové řízení na pravidelný servis a pozáruční opravy vozidel naší Oblastní charity Tišnov. Zveme všechny zájemce k účasti. Pro více informací kontaktuje Mgr. Vojtěcha Trmače, 735 749 746, vojtech.trmac@tisnov.charita.cz

Nová chodítka už pomáhají našim klientům
25. května 2021 Články

Nová chodítka už pomáhají našim klientům

Období covidové pandemie mělo mimo jiné za následek i nedostatek nemocničních lůžek a s tím spojené předčasné propouštění pacientů do domácí léčby. Pečující rodiny se tak často ze dne na den ocitly před úkolem zajistit péči o své blízké. Výrazně vzrostla poptávka po charitních službách domácí péče. Sestřičky, pečovatelky i pečující rodiny dělaly maximum pro to, aby se dostalo pomoci každému, kdo ji potřebuje. Péči o nemocné profesionálům i pečující rodině významným způsobem usnadňují zdravotnické pomůcky. Ty však byly v době probíhající pandemie nedostatkovým zbožím.

Noc kostelů
17. května 2021 Články

Noc kostelů

Navštivte poslední květnový pátek kostel Nejsvětější Trojice v Předklášteří a poznejte jeho noční atmosféru při letošní Noci kostelů. Farnost Tišnov a Předklášteří si připravila pro tuto výjimečnou noc zajímavý doprovodný program, ve kterém má několik vstupů o domácí péči i Charita Tišnov. Využijte příležitost vstoupit do otevřených kostelů a poznejte rozmanitost křesťanské víry.

Sokolský výšlap podpořil domácí hospic
13. května 2021 Články

Sokolský výšlap podpořil domácí hospic

Krásnou částkou 7 458 Kč jste podpořili během sobotního sokolského pochodu naši kampaň na pořízení nového automobilu pro domácí hospic. Děkujeme TJ Sokol Tišnov, že jsme se mohli stát součástí jejich tradičního pochodu, děkujeme sportovnímu klubu Pernštejn Nedvědice a Chráněnému bydlení ve Skryjích za poskytnuté zázemí a děkujeme vám všem, kdo jste sobotní výšlap spojili s dobrou věcí.  

Šlápněte do toho letos s Charitou
5. května 2021 Články

Šlápněte do toho letos s Charitou

Šlápněte do toho letos s Charitou a podpořte domácí hospic. Udělejte něco zdravého pro své tělo a něco dobrého pro druhé. Znásobte při sobotním výšlapu TJ Sokol Tišnov své ušlé/ujeté kilometry pro naši Charitu. Vyberte si trasu jako obvykle a zaplaťte startovné. Pokud se v průběhu nebo na konci akce rozhodnete udělat dobrý skutek, znásobte své kilometry libovolnou částkou (např. 5 Kč/km, 10 Kč/km, 20 Kč/km) a podpořte naši sbírku na zakoupení nového vozu pro charitní domácí hospic. 

Darovali jste 326 kg potravin
25. dubna 2021 Články

Darovali jste 326 kg potravin

326 kg potravin jste věnovali během jarního kola Sbírky potravin v tišnovské prodejně Albert. Sbírka se přímo v Tišnově konala poprvé a její výtěžek nás velice mile překvapil. Děkujeme, že jste si nenechali ujít tuto příležitost pomoci a darovali potraviny pro rodiče samoživitele, seniory a rodiny i jednotlivce v nouzi. Dopady dlouhotrvající pandemie přivádí do našich služeb stále více lidí, kterým váš dar zásadně pomůže.

Jarní kolo potravinové sbírky proběhne 24. dubna
14. dubna 2021 Články

Jarní kolo potravinové sbírky proběhne 24. dubna

Charita je partnerem potravinové sbírky, která se koná dvakrát ročně v obchodních řetězcích. Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci nákupem a darem trvanlivých potravin a drogerie. Oblastní charita Tišnov se do sbírky zapojí 24. 4. 2021 od 8 do 18 hod v prodejně Albert v Tišnově na Nádražní ulici. Získané potraviny pomohou lidem v našem regionu, kteří se vlivem nejrůznějších okolností ocitli v sociální nouzi.

Postní almužna končí. Začíná sběr postniček.
11. dubna 2021 Články

Postní almužna končí. Začíná sběr postniček.

Jedenáctým dubnem končí sbírka Postní almužna. Postničky je možné až do 30. 4. 2021 v době mší odevzdávat zpět do kostelů, nebo v pracovní dny přinést přímo na Oblastní charitu Tišnov, na ulici Tyršova 391 v Tišnově. O výtěžku sbírky i způsobu využití vás budeme informovat prostřednictvím vašich farností. Veškeré informace o sbírce naleznete také na našich webových stránkách. 

Hledáme dárce pro pořízení nových vozíčků
18. března 2021 Články

Hledáme dárce pro pořízení nových vozíčků

Do naší půjčovny kompenzačních pomůcek potřebujeme pořídit nové mechanické vozíčky, které bychom půjčovali lidem, jejichž zdraví nebo stáří jim už ztěžuje běžný pohyb. Zájem o půjčování vozíčků roste. Invalidní vozíky z naší půjčovny  jsou už ale bohužel značně opotřebované. Neposkytují tak klientům a jejich pečujícím takový komfort, jaký bychom si pro ně přáli. Jeden nový vozíček stojí 2750 Kč a potřebujeme jich ideálně 5 kusů. Najdeme mezi vámi mecenáše, kteří by přispěli účelovým finančním darem na jeden z nich nebo jej pro nás rovnou koupili? AKTUALIZACE: Částku na vozíčky jsme již shromáždili, děkujeme. V případě zájmu o podporu nákupu jiné pomůcky se můžete inspirovat na stránce Podpořte nás materiálně.

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle zaslal charitním pracovníkům slova podpory
16. března 2021 Články

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle zaslal charitním pracovníkům slova podpory

Krásná slova plná podpory zaslal diecézní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle ředitelce naší oblastní Charity Jaroslavě Klapalové. Jsou povzbuzením pro všechny naše pracovníky, kteří již více než rok ve ztížených podmínkách způsobených pandemií vyrážejí denně pomáhat potřebným. Děkujeme za modlitby i vlídná slova, která jsou pro nás povzbuzením do dalších dní.

Charitativní bowling se letos neuskuteční
10. března 2021 Články

Charitativní bowling se letos neuskuteční

Špatná epidemiologická situace znemožnila pořádání tradičního charitativního bowlingu a nakonec i připravované venkovní alternativy. Výtěžek měl tentokrát pomoci s financováním stěhování domácího hospice do nových prostor. Děkujeme Nadaci Divoké husy, že nám tento výpadek zčásti kompenzovala svým nadačním příspěvkem.

Roušky rozdáme těm, kteří si je sami pořídit nemohou
25. února 2021 Články

Roušky rozdáme těm, kteří si je sami pořídit nemohou

Více než 4 500 ks chirurgických roušek dnes obdržela Charita Tišnov ze státních hmotných rezerv. Roušky jsou distribuovány přes Potravinovou banku, s kterou dlouhodobě spolupracujeme. Naším společným cílem je dostat roušky k lidem, kteří si je sami pořídit nemohou. Prostřednictvím Charitní záchranné sítě tak budou směrovány k lidem v sociální nouzi, osobám z vyloučených sociálních skupin nebo do nízkoprahových zařízení.

Nové telefony společnosti Huawei míří k našim terénním pracovníkům
19. února 2021 Články

Nové telefony společnosti Huawei míří k našim terénním pracovníkům

Zástupci společnosti Huawei předali naší oblastní Charitě dvacet kusů telefonů Huawei Y6. Ty budou sloužit pracovníkům terénních služeb, v rámci kterých poskytujeme domácí péči. První telefony už zamířily k našim pečovatelkám a sestřičkám, které pečují o klienty v jejich domácím prostředí. Jsou tedy celý den v terénu. Během svých cest potřebují být v kontaktu s klienty, ale i s kolegy ze služby a telefon je tak jejich nezbytným vybavením. Nově je budou naši pracovníci využívat i na pomoc seniorům s registrací na očkování proti onemocnění COVID 19.

Postní almužna začíná Popeleční středou
17. února 2021 Články

Postní almužna začíná Popeleční středou

Období předvelikonočního půstu je již tradičně spojeno se sbírkou Postní almužna. Sbírka probíhá ve farnostech tišnovského děkanství a spojuje Charitu s farnostmi ve snaze pomoci. Jde o návrat ke starobylé postní tradici – almužně. Obdobné akce se již delší dobu konají i v jiných evropských zemích a v České republice má sbírka také více než 10letou tradici. Principem sbírky je odkládat si běhěm předvelikonočního půstu prostředky ušetřené za odřeknuté požitky. Výtěžek sbírky věnují farnosti ve spolupráci s místní Charitou na zvolený záměr.

Máme sečteno! Výtěžek Tříkrálové sbírky ukázal vaši ochotu pomáhat.
15. února 2021 Články

Máme sečteno! Výtěžek Tříkrálové sbírky ukázal vaši ochotu pomáhat.

Tříkrálová sbírka 2021 – poněkud netradičně bez jediného tříkrálového koledníka, s pokladničkami pouze na veřejně přístupných místech a poprvé v on line prostoru. Tento ročník sbírky, který nám zprvu přidělával vrásky na čele, se velmi brzy změnil v souběh mnoha úžasných událostí, na jejichž konci je pro Charitu Tišnov krásný výtěžek 1 253 516 Kč. Děkujeme za úžasnou spolupráci našim asistentům, pracovním kolektivům, obcím, organizacím i farnostem. Děkujeme za všech více než 140 míst, kde jste byli ochotni umístit tříkrálovou pokladničku, za vaše nabídky pomoci, za práci našich dobrovolníků i za vaše milé vzkazy a štědré příspěvky do sbírky.

Máme vítěze tříkrálové soutěže!
1. února 2021 Články

Máme vítěze tříkrálové soutěže!

Máme výherce naší tříkrálové soutěže! Každý ze 45 zaslaných obrázků betlémských hvězd a třech králů dostal své číslo a byl zařazen do fotogalerie, kterou si můžete prohlédnou v článku níže. Čtyři z těchto krásných obrázků  jsme vylosovali a poputují k nim naše ceny.
Všem zúčastněným děkujeme, že jste s námi šířili tříkrálové poselství a vítězům gratulujeme!

Koledníky i dárce hlídá PES
28. prosince 2020 Články

Koledníky i dárce hlídá PES

I Tříkrálovou sbírku ovlivňuje epidemiologická situace v České republice. Připravujeme vše tak, abychom mohli šířit radost a požehnání prostřednictvím koledy bezpečně. I naše koledníčky a dárce ohlídá Protiepidemický systém – PES.

Krásné Vánoce!
23. prosince 2020 Články

Krásné Vánoce!

Děkujeme za přízeň a podporu, které se nám od vás v uplynulém roce dostávalo. Vážíme si důvěry, kterou v nás máte a je pro nás  nejen potěšením, ale zároveň i velkým závazkem. Děkujeme a jménem celého pracovního kolektivu Oblastní charity Tišnov vám přejeme krásné vánoční svátky naplněné štěstím a pokiojem a Boží přízeň po celý rok.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2021 na Tišnovsku a Kuřimsku jsou v plném proudu
14. prosince 2020 Články

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2021 na Tišnovsku a Kuřimsku jsou v plném proudu

Společně s koncem roku se blíží i další ročník Tříkrálové sbírky. Velice si vážíme vzrůstající podpory Tříkrálové sbírky, vaší vlídnosti, s kterou přijímáte koledníky a také vaší štědrosti, díky které můžeme pomáhat tam, kde nás lidé potřebují. Tříkrálová sbírka vytváří každoročně společenství lidí, které přináší poselství lásky, pokoje a radosti do našich domovů. 
Vývoj posledních týdnů přináší více otázek než odpovědí, a to i co se týká organizace sbírky. Přípravy sbírky jsou v plném proudu.  Tříkráloví dobrovolníci jsou již připraveni a všichni doufáme, že začátkem nového roku bude moci v ulicích zaznít „My tři králové jdeme k vám“ a křídou napsané K+M+B ozdobí mnohé domy tišnovského děkanstvím na znamení toho, že sem koledníci přinesli tříkrálové požehnání.

Víte, že nás můžete podpořit i nákupy na internetu?
23. listopadu 2020 Články

Víte, že nás můžete podpořit i nákupy na internetu?

Chystáte se nakupovat dárky na Vánoce, narozeniny nebo jen pořizujete novou věc do domácnosti?  Podpořit nás můžete i těmito nákupy. Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz, tam si zvolit e shop, na kterém chcete nakupovat a zároveň organizaci, kterou svým nákupem chcete podpořit. Část peněz z vašich nákupů půjde na podporu naší organizace a vy přitom nezaplatíte nic navíc! Pokud si do svého prohlížeče přidáte i tzv. Pomocníka, upozorní vás vždy při návštěvě spřízněného e-shopu na možnost podpořit vybranou organizaci. Tak na nás zkuste při svých nákupech myslet. Nákupem tak uděláte dvojnásobnou radost.

 Pomohli jste 756 kilogramy potravin a drogerie
22. listopadu 2020 Články

Pomohli jste 756 kilogramy potravin a drogerie

Konzervu, těstoviny, rýži nebo rovnou celý nákupní košík plný trvanlivých potravin jste při včerejší potravinové sbírce nechávali našim dobrovolníkům v obchodním domě Kaufland v Kuřimi. Díky 756 kilogramům darovaných potravin budeme moci pomáhat lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitají v obtížné životní situaci. Možná i vy jste tak pomohli třeba matce samoživitelce, které se opozdila výplata ošetřovného; mladému muži, který nemá rodinné zázemí a přišel o svou příležitostní brigádu anebo osamocenému seniorovi, který se ocitl v dluhové pasti. Všichni tito lidé potřebují delší či kratší podporu a díky vám ji můžeme poskytnout. Děkujeme.

Pomozte nákupem trvanlivých potravin a drogerie
6. listopadu 2020 Články

Pomozte nákupem trvanlivých potravin a drogerie

Charita je partnerem potravinové sbírky, která se koná dvakrát ročně v obchodních řetězcích. Princip sbírky je jednoduchý - při vašem běžném nákupu ve vybraném supermarketu přidáte do svých košíků  trvanlivé potraviny nebo drogerii dle vašeho uvážení. Ty potom za pokladnami odevzdáte dobrovolníkům do speciálních košů. Oblastní charita Tišnov se do sbírky zapojí v obchodním domě Kaufland v Kuřimi, v sobotu 21. 11. 2020 od 8:00 do 18:00 hod.

Sladká tečka za sbírkou Koláč pro hospic
5. listopadu 2020 Články

Sladká tečka za sbírkou Koláč pro hospic

Sladkou tečkou za sbírkou Koláč pro hospic byl pro dva výherce speciální koláč od Petry Burianové. Slečna Linda podpořila svým příspěvkem během sbírky náš Domácí hospic Porta Vitae a štěstí se na ni usmálo.  Lindě k výhře krásného koláče gratulujeme a Petře Burianové děkujeme za stálou podporu naší Charity.

Testujeme naše klienty i zaměstnance
4. listopadu 2020 Články

Testujeme naše klienty i zaměstnance

I v období covidové pandemie zůstáváme našim klientům nablízku. Abychom ochránili zdraví našich zaměstnanců i klientů, zakoupila naše oblastní Charita speciální přístroj ICHROMA II na testování přítomnosti viru způsobující nemoc covid-19. Testování výtěrem z nosohltanu provádí sestřičky Domácí zdravotní péče. Výsledky s přesností 95 % jsou k dispozici do 15 minut.

Pomoc seniorům v době nouzového stavu
27. října 2020 Články

Pomoc seniorům v době nouzového stavu

Nabízíme pomoc seniorům v době nouzového stavu. Zajistíme nákup potravin či vyzvednutí léků. Pokud znáte někoho z vašeho okolí, kdo by potřeboval pomoci, nebo máte sami zájem o tuto službu - kontaktujte nás na tel. číslech 739 482 037, 731 136 197 nebo na mailové adrese marta.remanova@tisnov.charita.cz.

Nové auto Pečovatelské služby bude rozvážet obědy seniorům a zdravotně hendikepovaným
27. října 2020 Články

Nové auto Pečovatelské služby bude rozvážet obědy seniorům a zdravotně hendikepovaným

Obědy pro seniory a zdravotně hendikepované mohou naše pečovatelky od tohoto měsíce rozvážet v novém autě.  Od června, kdy odstartovala naše kampaň na koupi nového auta pro Pečovatelskou službu, jste nám přispěli neuvěřitelných 209 405 Kč. Oproti původnímu záměru bylo nutné koupit auto s větším přepravním prostorem, aby Pečovatelská služba mohla dopravit všechny obědy k našim klientům. Samotnou koupi bylo tedy ještě třeba dofinancovat z prostředků Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste navštěvovali naše akce a přispívali na nové auto (speciálně děkujeme kavárně Chutě zvu tě a Petře Burianové), děkujeme všem individuálním dárcům  i dárcům  na darovacím portálu Darujme.cz. Velké díky patří firmám Vodička, Steinhauser, GACC, Mertastav a Mouka Tišnov za podporu péče o seniory a nemocné v našem regionu. Děkujeme.

Charita v druhé vlně koronakrize: největším úkolem je udržet domácí péči
16. října 2020 Charita Česká republika

Charita v druhé vlně koronakrize: největším úkolem je udržet domácí péči

Na podzim přišla podle očekávání nová vlna šíření koronaviru – a tak i nová starost o lidi, o něž Charita pečuje. Některá zařízení, například stacionáře pro seniory a lidi s postižením a volnočasové kluby pro mládež, musela být kvůli nařízením vlády uzavřena. V pobytových zařízeních, jako jsou domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, byly zakázány návštěvy. Stejně tomu bylo i na jaře.

Nekašlejme na druhé! Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru
15. října 2020 Charita Česká republika

Nekašlejme na druhé! Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

Charita Česká republika se připojuje k výzvě nevládních organizací adresované v souvislosti s druhou vlnou koronavirové epidemie všem lidem v této zemi. Jen pokud budeme vnímaví ke všem, kteří si v našem okolí nevědí rady nebo potřebují něčí pomoc, zamyslíme se nad tím, čím můžeme ostatním prospět, a hlavně jen pokud budeme sami dodržovat základní preventivní opatření, můžeme nynější krizovou situaci zvládnout.

Den Charity má dobročinný přesah
11. října 2020 Články

Den Charity má dobročinný přesah

Během zářijového Dne Charity na rukodělných stáncích vznikaly opravdu krásné dárky, které jste si odnášeli pro své blízké, ale také jste nám jich 47 nechali pro klienty našich služeb. V následujících dnech naše pečovatelky předaly výrobky lidem, o které v rámci služby pečujeme. Radost i velice milé srdečné vzkazy a projevy díků jsou důkazem toho, že se nám společně podařilo naplnit myšlenku charitního dne. Byli bychom rádi, kdyby se Den Charity v tomto formátu mohl opakovat a stal se tak dnem, kdy myslíme na druhé.  

Koláč pro hospic pomůže Charitě v péči o umírající
8. října 2020 Články

Koláč pro hospic pomůže Charitě v péči o umírající

Všechny pokladničky s příspěvky na domácí hospicovou péči jsou úředně rozpečetěny a výsledná částka 76 300 Kč je krásným příspěvkem na činnost Domácího hospice Porta Vitae. I v současné epidemiologicky složité situaci jste nás podpořili, přicházeli jste během celého dne k našim stánkům v Tišnově a Kuřimi, účastnili se sbírky ve vašich firmách, nebo přispívali našim dobrovolníkům v ulicích obou měst. 

Koláče od Petry Burianové osladí sbírku
5. října 2020 Články

Koláče od Petry Burianové osladí sbírku

Petra Burianová podpoří letošní sbírku Koláč pro hospic, která nás čeká již tuto středu. Petru potkáte odpoledne osobně na našem stánku před prodejnou Albert v Tišnově a ochutnat budete moci i něco z jejího pekařského umění. Krásný koláč, který upekla speciálně pro tuto příležitost, čeká na jednoho z vás. Tak přijďte 7. 10. 2020 podpořit domácí hospicovou péči. Děkujeme Petře za její charitní srdce a doufáme, že nás také podpoříte. 

Koláč pro hospic s Petrou Burianovou
1. října 2020 Články

Koláč pro hospic s Petrou Burianovou

Jsme rádi, že se Petra Burianová rozhodla podpořit další z našich charitních akcí. V rámci sbírky Koláč pro hospic s námi stráví odpoledne na stánku před prodejnou Albert v Tišnově, kde můžete svým darem podpořit péči o nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života. Jak už jste u této sbírky zvyklí, za vaše příspěvky vás odměníme sladkým koláčem. Tentokrát však máme i něco navíc. Na jednoho z vás čeká poukaz na speciální koláč od Petry Burianové – úřadující vítězky pořadu „Peče celá země“. Určitě se tak máte na co těšit!