Poskytované činnosti

Poskytované základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  • sociálně terapeutické činnosti 
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti