Tříkrálová sbírka 2016

Konečné výsledky TS v jednotlivých obcích:

Tříkrálová sbírka 2016  
Obec 2016
Bělěč,Křeptov 7 645,00 Kč
Bor 620,00 Kč
Borač 14 944,00 Kč
Braníškov 9 545,00 Kč
Brumov 8 700,00 Kč
Brusná 3 937,00 Kč
Březina 12 857,00 Kč
Bukovice 4 171,00 Kč
Býšovec 9 343,00 Kč
Čebín 27 085,00 Kč
Černvír 5 030,00 Kč
Česká                                    + 1 CAD 27 250,00 Kč
Deblín 30 046,00 Kč
Dolní Loučky 32 500,00 Kč
Dolní+Horní Čepí 2 880,00 Kč
Doubravník 24 443,00 Kč
Drahonín 3 514,00 Kč
Drásov 27 733,00 Kč
Hájek,Hajánky,Jamné 9 506,00 Kč
Heroltice 10 880,00 Kč
Hluboké Dvory 4 731,00 Kč
Horní Loučky 8 410,00 Kč
Hradčany 17 352,00 Kč
Hvozdec 10 871,00 Kč
Chlébské 2 405,00 Kč
Chudčice  27 037,00 Kč
Jilmoví 2 470,00 Kč
Jinačovice 18 818,00 Kč
Kaly 6 754,00 Kč
Katov 10 360,00 Kč
Klokočí 1 200,00 Kč
Kovářová 1 869,00 Kč
Křižínkov 7 140,00 Kč
Křoví 24 015,00 Kč
Kuřim                                 + 1,5 EUR 122 398,00 Kč
Kuřimská Nová Ves 4 980,00 Kč
Kuřimské Jestřabí, Blahoňov 8 348,00 Kč
Lažánky 15 904,00 Kč
Lažany 7 239,00 Kč
Lipůvka 31 530,00 Kč
Litava 2 910,00 Kč
Lomnice 37 115,00 Kč
Lomnička 15 817,00 Kč
Lubě 6 697,00 Kč
Lubné 4 700,00 Kč
Malhostovice 18 773,00 Kč
Maňová,Pernštejnské Jestřabí,Křížovice 7 200,00 Kč
Maršov 7 869,00 Kč
Moravecké Pavlovice 1 200,00 Kč
Moravské Knínice 34 778,00 Kč
Nedvědice 34 785,00 Kč
Nuzířov 2 707,00 Kč
Ochoz u Tišnova 5 096,00 Kč
Olší 4 290,00 Kč
Osiky 5 660,00 Kč
Předklášteří 44 911,00 Kč
Radoškov 1 387,00 Kč
Rašov 9 472,00 Kč
Rohozec 8 442,00 Kč
Rojetín 4 030,00 Kč
Řepka 6 742,00 Kč
Říkonín 3 050,00 Kč
Sentice                                          13 492,00 Kč
Skorotice 1 400,00 Kč
Skryje 2 220,00 Kč
Strhaře 7 460,00 Kč
Svatoslav 11 267,00 Kč
Svinošice 9 836,00 Kč
Synalov 5 350,00 Kč
Štěpánovice 16 721,00 Kč
Tišnov                                   + 1 EUR 190 405,00 Kč
Tišnovská Nová Ves 3 257,00 Kč
Újezd u Tišnova,Chytálky  8 234,00 Kč
Unín 6 350,00 Kč
Úsuší, Čížky 4 772,00 Kč
Veselí 3 220,00 Kč
Veverská Bítýška 74 305,00 Kč
Vohančice 10 770,00 Kč
Vratislávka 5 030,00 Kč
Všechovice 6 531,00 Kč
Zahrada 4 340,00 Kč
Zhoř 2 894,00 Kč
Žďárec I 7 812,00 Kč
Žďárec II, Ostrov, Víckov 5 527,00 Kč
Železné 13 943,00 Kč
Žernovník 5 699,00 Kč
Žernůvka,Nelepeč 2 178,00 Kč
Žernůvka - domov pro seniory 2 859,00 Kč
Celkem 1 299 963,00 Kč

Celkem rozpečetěno 282 z 282 (100 %) úředně zapečetěných pokladniček.

 

ČERPÁNÍ TKS 2016.pdf

Projekt TKS 2016

 Ošetřovatelská služba – spoluúčast na projektu Rozvoj domácí ošetřovatelské péče

– dofinancování projektu Ministerstva zdravotnictví v částce 10 % celkových nákladů.
Z Tříkrálové sbírky 2016 byla čerpána částa 67 380,16 Kč.

Byl pořízen osobní automobil, který zabezpečí operativní přesuny zdravotních sester, lepší dostupnost péče do všech částí území a mobilní propojení potřebami cílové skupiny.
Služba byla vybavena notebooky, aby byla veškerá zdrav. dokumentace vedena elektronicky, byla pro všechny čitelná a dalo se na ni operativně navázat.
Byly nakoupeny zdravotnické a kompenzační pomůcky (koncentrátor kyslíku, sterilizátor, vertikalizační stojan, tonometr, elektricky polohovatelná lůžka, toaletní křesla, stolky k lůžku, chodítka, antidekubitní matrace s kompresorem, aj.). K péči o cílovou skupinu v domácím prostředí je nezbytně nutné mít pomůcky pro jejich vyšetření, hygienu a provádění zdravotnických výkonů.