VÍME AKTUÁLNĚ!

Výsledky Postní almužny na jižní Moravě

Účastníci Postní almužny na jižní Moravě si během postní doby odřekli požitky v hodnotě 638 459 Kč. Částka bude využita na rozvoj pečovatelské služby v Moldavsku, pomoc nemocným a chudým na Ukrajině nebo na provoz Noclehárny pro lidi bez domova v Brně. Podrobnosti chystáme. Děkujeme!

Tipněte si výsledek Tříkrálovky a vyhrajte

Stejně jako v minulém roce jsme pro koledníky i všechny další příznivce Tříkrálové sbírky připravili malou soutěž na Facebooku. Mobilní telefon a dárky z charitních chráněných dílen vyhraje ten, kdo nejlépe odhadne výtěžek letošního koledování.

Potřebujete potvrzení o daru do Tříkrálové sbírky?

Vážení dárci, děkujeme Vám za Váš dar do Tříkrálové sbírky. Potřebujete-li potvrzení o daru, který byl proveden převodem, složenkou nebo kartou, vyplňte prosím tento formulář. Potvrzení není možné vydávat na finanční příspěvky vhozené do pokladničky a na dárcovské SMS.

Změny ve vedení Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

K datu 31.7.2012 odešel z Oblastní charity Rajhrad Mgr. Jiří Prokop, Ph.D, ředitel DLBsH sv. Josefa od roku 2007. Novým ředitelem rajhradského hospice byl ustanoven vedoucí lékař MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Funkci koordinátora kvality ošetřovatelské péče (dříve funkce vrchní sestry) bude v OCH Rajhrad od 1.9.2012 zastávat paní Mgr. Jiřina Večeřová, vítězka výběrového řízení na tuto pozici.

Vedení Oblastní charity Rajhrad děkuje i touto cestou dr. Jiřímu Prokopovi za jeho obětavost a vysoké nasazení v náročné práci ředitele DLBsH. Přejeme mu hodně zdaru na jeho novém působišti!

Výsledek Postní almužny na jižní Moravě

Celkem bylo otevřeno 2 254 postních schránek643 408 Kč.  Podpořené projekty byly vybrány na základě rozhodnutí členů místní farnosti a zástupců charity. O využití rozhodla okamžitá potřebnost a také Vaše hlasování dle cílových skupin, které jste prováděli na spodní straně postní schránky. Děkujeme za Postní almužnu!

Vánoční charitativní besídka - 18.12. 2018 - kostel Sv. Václava Tišnov

Vánoční charitativní besídka - 18.12. 2018 - kostel Sv. Václava Tišnov

Farnost Tišnov a Předklášteří,ve spolupráci s městem Tišnovem, pořádají dne 18.12.2018 v kostele Sv. Václava v Tišnově od 18. hodiny  "Vánoční charitativní besídku". Výtěžek bude věnován šestiletému Vojtíškovi, který se narodil s cytomegalovirovou infekcí a v současné době nechodí a nemluví. Přijďte v předvánočním čase podpořit dobrou věc a udělat malému Vojtíškovi a jeho rodině tyto Vánoce o něco krásnější.

Charitativní besídka.jpg

Streetwork

Streetwork

Po delší době vás opět zdravíme z klubu. A protože čas neúprosně letí a přináší s sebou novost, rádi se podělíme o to, co přinesl.  Ta nejdůležitější informace je, že se nám podařilo nastavit pravidelnou streetworkovou službu. Díky prostředkům z projektu MAS Brána Vysočiny jsme mohli stávající službu rozšířit a vy tak v pondělí a ve středu vždy od 11 hod. do 15 hod. můžete na městě potkat naši skvělou kolegyni Janinu, která je připravená plně poskytnout pomoc všem z naší cílové skupiny. Kontakt na ni je 732 554 514. Ví se, že víc toho probereme na klubu, ale ne každý má chuť jít někam, kde to ještě nezná.

Poradna Porta pomůže s oddlužením

Poradna Porta pomůže s oddlužením

Dříve umožněné nebankovní půjčky, predátorské praktiky inkasních společností a nedostatečná ochrana v oblasti spotřebitele způsobily, stejně jako změna společenských poměrů a nedostatečná finanční gramotnost občanů, že se řada lidí (nikoli v nepoctivém záměru) dostala do dluhové pasti.  Díky prostředkům z projektu MAS Brána Vysočiny nabízí Poradna Porta Tišnov nově od letošního roku i služby právníka v oblasti dluhového poradenství. Poradna Porta získala akreditaci na sepsání a podání insolvenčních návrhů s návrhem na povolení oddlužení.

Giving Tuesday - Světový den dárcovství

Giving Tuesday - Světový den dárcovství

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 27. listopadu 2018, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.

 

Světový den chudých: Slyšme volání lidí na okraji!

Ilustrační snímek Richard Bouda

Chudoba neznamená jen nedostatek, ale také vyloučení ze „spořádané“ společnosti, opuštěnost, osamění. Světový den chudých (18. 11.) je pro nás příležitostí slyšet „volání“ chudých a dát jim najevo svůj lidský zájem a nabídnout pomoc.

Poděkování tišnovským skautům

Poděkování tišnovským skautům

„Rádi přijdeme, snažíme se děti vést k smysluplné činnosti a také k tomu, aby uměly něco udělat pro druhé,“ zněla odpověď´ vedoucí skautského oddílu na naši žádost o pomoc. A tak tedy děti z místního skautského oddílu vyměnily jeden podzimní podvečer svoji klubovnu za prostory naší oblastní charity. S elánem, který je dětem vlastní, ochotně pomáhaly s tříděním šatstva, které se nám podařilo získat od dárců.  

Děkujeme velice dětem i vedoucím Bobova oddílu za smích a pozitivní energii, kterou k nám na charitu přinesli, za výbornou spolupráci, kterou jsme navázali a budeme se těšit na další setkání s úžasnými místními skauty.

Národní potravinová sbírka 2018

Národní potravinová sbírka 2018
 

6. ročník Národní potravinové sbírky se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2018 od 8.00 do 18.00. Národní potravinová sbírka je organizována platformou Byznys pro společnost  ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou Česká republika. Na realizaci sbírky se podílí více jak 300 neziskových organizací z celé republiky.

 

Pět mužů a čtyři ženy obdrželi letošní Cenu Charity Česká republika

Hana Mácová, Miroslav Čapek, Kateřina Litošová (sestra Dagmar) s diplomy. Foto Lubomír Kotek

Charita má mnoho tváří. Jsou to nejen tváře klientů, ale také osmi tisíc zaměstnanců. Patří mezi ně lidé různého vzdělání i schopností, které ovšem spojuje obětavost a zápal pro charitní dílo. Charita se snaží jejich přínos každoročně ocenit tím, že vybrané zástupce nominuje na Cenu Charity. Letos ji obdrželo devět zaměstnanců ze všech diecézí.

"Dobrovolnictví mě nabíjí. Energie vynaložená na pomoc druhému se mi několikanásobně vrací."

"Dobrovolnictví mě nabíjí. Energie vynaložená na pomoc druhému se mi několikanásobně vrací."

 Dívám se teď na svět jinýma očima, rozhodně jsem empatičtější a více si všímám problémů druhých. Změnila jsem svůj žebříček hodnot, neřeším už tak urputně všední problémy, nepřijdou mi tak zásadní. Dobrovolnická činnost mi rozšiřuje obzory a svým způsobem mě vychovává. Vychovává mě k větší pokoře a vděku za věci všedního dne, které ale ve skutečnosti tak všední nejsou.

 

Sbírka šatstva - Tyco Electronics Kuřim

Sbírka šatstva - Tyco Electronics Kuřim

V pondělí 29. října předali zaměstnanci společnosti Tyco Electronics Kuřim naší oblastní charitě šatstvo, boty, hračky a hygienické potřeby, které získali pořádáním sbírky v jejich podniku. Společnost Tyco Electronics již tradičně tuto sbírku pro naši oblastní charitu pořádá a my jsme za jejich pomoc vděční. Vzhledem k blížící se zimě stoupá u našich klientů poptávka po teplém oblečení a my tak budeme moci těmto lidem  pomoci. Děkujeme.

Cena Charity ČR 2018  - jednou z nominovaných je i pracovnice Oblastní charity Tišnov.

Cena Charity ČR 2018  - jednou z nominovaných je i pracovnice Oblastní charity Tišnov.

Cena Charity ČR je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR a je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Za Diecézní charitu Brno byla za rok 2018 na tuto prestižní cenu nominována pracovnice Oblastní charity Tišnov – pečovatelka a koordinátorka pečovatelské služby paní Hana Mácová.

Slavnostní udílení Cen Charity ČR 2018 proběhne v rámci benefičního koncertu v Praze v Obecním domě dne 31. října.

Zasaď strom III - výsadba třešní na ulici Na Nové v Tišnově

Zasaď strom III - výsadba třešní na ulici Na Nové v Tišnově

Přijměte  pozvání na akci Výsadba třešní Na Nové v sobotu 3.11. od 14 do 16 hodin v rámci projektu "Milión ovocných stromů pro Jihomoravský kraj", který si klade za cíl vysadit jeden ovocný strom za každého obyvatele Jihomoravského kraje. Snahou projektu je vrátit vysokokmenné odrůdy do krajiny. Podrobnější informace naleznate na plakátku k akci.

Zasaď strom III.jpg

Sbírka Koláč pro hospic vynesla krásných 57 187 Kč

Ve středu 3. října proběhla v Tišnově již tradiční veřejná charitativní sbírka Koláč pro hospic. Sbírka díky štědrým dárcům přinesla krásnou částku 57 187 Kč, která bude využita na péči o terminálně nemocné v Tišnově a okolí. Nevyléčitelně nemocní budou moci tak závěrečnou část svého života strávit důstojně, v rodinném prostředí a v péči svých blízkých.

Koláč pro hospic - středa 3.10.2018

Koláč pro hospic - středa 3.10.2018

Podpořte svým příspěvkem péči o terminálně nemocné v Tišnově a okolí. My vás za vaši štědrost odměniíme chutným koláčem. Najdete nás na náměstí Míru a před prodejnou Albert u vlakového nádraží. Děkujeme, že s námi pomáháte.

Koláč pro hospic plakátek 2018.jpg

Den Charity 2018

Den Charity 2018

Den charity - 29. září 2018 - stánek Oblastní charity Tišnov na Svatováclavských hodech, den otevřených dveří v Klubu Čas, presentace charitních služeb a informace o možnostech dobrovolnické činnosti. Těšíme se na setkání s vámi!

Den Charity plakátek.jpg

Soutěž: Co pro mne znamená DOBROVOLNICTVÍ?

Soutěž: Co pro mne znamená DOBROVOLNICTVÍ?

Setkali jste se již s dobrovolnictvím? Jste nebo jste byl dobrovolníkem nebo Vám byla či je poskytována pomoc dobrovolníka? Jakou zkušenost jste získali? Co Vám dobrovolnictví přineslo? Podělte se o své zážitky, napište, nakreslete nebo zachyťte na fotografii pěkné okamžiky z dobro-působení. Zapojte se do naší soutěže! Těšíme se na Vaše příspěvky. Plakátek

KAUFLAND POTRAVINOVÁ SBÍRKA PŘINESLA NAŠÍ OBLASTNÍ CHARITĚ VÍCE NEŽ 250 KG POTRAVIN

KAUFLAND POTRAVINOVÁ SBÍRKA PŘINESLA NAŠÍ OBLASTNÍ CHARITĚ VÍCE NEŽ 250 KG POTRAVIN

Děkujeme všem dárcům, díky kterým se v sobotu 8. září 2018 při potravinové sbírce v kuřimské prodejně Kaufland podařilo získat více než 250 kg trvanlivých potravin. Veškeré potraviny jsou určeny pro potřeby Oblastní charity Tišnov a budou tak přerozdělovány potřebným lidem v našem regionu. Velké díky patří také všem dobrovolníkům, kteří se do organizace sbírky zapojili a pracovali s námi během celé soboty pro dobrou věc.

KAUFLAND POŘÁDÁ 1. ROČNÍK VLASTNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY

KAUFLAND POŘÁDÁ 1. ROČNÍK VLASTNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY

Ve spolupráci s Českou federací potravinových bank pořádá společnost Kaufland v sobotu 8. září 2018 od 8 do 18 hodin ve všech prodejnách po celé České republice K-potravinovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. Potraviny získané v rámci potravinové sbírky na prodejně v Kuřimi budou věnovány Oblastní charitě Tišnov, která je dále přerozdělí potřebným lidem v regionu. Cesta darovaných potravin a drogerie je tak přímá a krátká. Darující veřejnost má prostřednictvím sbírky příležitost pomáhat tak přímo ve svém regionu, což je vždy ta nejlepší forma.

Volné pracovní místo sociální pracovník/ce a vedoucí služby odborné sociální poradenství

Volné pracovní místo sociální pracovník/ce a vedoucí služby odborné sociální poradenství

Oblastní charita Tišnov vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: sociální pracovník/ce a vedoucí služby odborné sociální poradenství. 

Zájemci mohou zasílat motivační dopis a strukturovaný životopis e-mailem na adresu tisnov@tisnov.charita.cz

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Další pracovní příležitosti najdete v rubrice Práce

Klub plný zážitků

Klub plný zážitků

Prázdniny jsou v plném proudu a Klub Čas Tišnov se opět hlásí s rekapitulací svých činností. Prázdninová dobrodružství, koupání a výlety - to vše k letním měsícům v Klubu Čas neodmyslytelně patří.

 

KDE NÁS NAJDETE

Oblastní Charita Tišnov 

 

OCH Tišnov

Ráboňova 116

666 01 Tišnov

telefon: 534 008 133

číslo účtu: 185897781/0600

 

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 558 891 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

PODPORUJÍ NÁS

 

„Sociální rehabilitace Skryje je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

 

„Chráněné bydlení Skryje je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

 

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

 

„Odlehčovací služba je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

 

„Pečovatelská služba je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

 

„Odborné sociální poradenství je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

 

 

Instituce, města, obce

plakát A3

 

MPSV

Krajský úřad Jihomoravského kraje

ÚP Brno-venkov

Běleč

Borač

Borovník

Braníškov

Brumov

Březina

Bukovice

Čebín

Černvír

Deblín

Dolní Loučky

Doubravník

Drahonín

Drásov

Heroltice

Hluboké Dvory

Horní Loučky

Hradčany

Chudčice

Kaly

Katov

Křižínkov

Kuřim

Kuřimská Nová Ves

Kuřimské Jestřabí

Lažánky

Lomnice

Lomnička

Lubné

Malhostovice

Maršov

Nedvědice

Nelepeč-Žernůvka

Níhov

Ochoz u Tišnova

Olší

Osiky

Pernštejnské Jestřabí

Předklášteří

Rašov

Rohozec

Rojetín

Říkonín

Sentice

Skalička

Skryje

Strhaře

Svatoslav

Synalov

Šerkovice

Štěpánovice

Tišnov

Tišnovská Nová Ves

Újezd u Tišnova

Unín

Úsuší

Veverská Bítýška

Vohančice

Vratislávka

Všechovice

Zhoř

Žďárec

Železné

 

 
 

Služby Oblastní charity Tišnov jsou spolufinancovány Jihomoravským krajem

Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov

Klub Čas Tišnov – nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Chráněné bydlení Skryje

Sociální rehabilitace Skryje

Poradna Porta Tišnov

 
 

Podporují nás

 

 

Logo TycoYCWH-logo-CZ