Komu je služba určena

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Děti a mladí ve věku od 9 do 26 let pohybující se v Tišnově a Lomnici, kteří: 
  • se ocitli v konfliktní společenské situaci (např. zneužívání návykových látek, projevy šikany, rasismus)
  • zažívají obtížnou životní událost (např. rozpad rodiny, partnerské problémy, problémy s volbou školy a povolání, úmrtí v rodině)
  • zažívají omezující životní podmínky (např. izolovanost jedince, absence zájmů, neschopnost přizpůsobit se, pobyt v ústavních zařízeních)