Poskytované činnosti

Poskytované fakultativní činnosti:

  • zapůjčení jídlonosičů
  • doprava klienta na úřad, k lékaři

Poskytované základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pečovatelská služba se neposkytuje:

  • osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny 
  • osobám vyžadujícím službu, kterou nerealizujeme
  • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby