Co neposkytujeme

 • neprovádíme výpočty daní, poplatků, důchodů, mezd, pojištění, dávek státní sociální podpory, odpracovaných let apod.
 • nezastupujeme u soudu
 • neprovádíme studium obsáhlých spisů a dokumentů
 • neposkytujeme ubytování, stravu ani finanční prostředky
 • neprovádíme daňové poradenství
 • neposkytujeme služby krizových center
 • nenahrazujeme specializované poradny
 • nenahrazujeme činnost psychologa, znalce, realitního makléře apod.
 • neradíme v komerčních a firemních záležitostech
 • nedoporučujeme ani nevybíráme konkrétní odborníky (exekutory, znalce apod.)
 • nezajišťujeme tlumočníky
 • nepřevážíme klienty osobním automobilem
 • nepůjčujeme telefon ani počítač k vyřízení osobních záležitostí/záležitostí, které nesouvisí s poskytováním služby