O nás

Oblastní charita Tišnov:

Prostřednictvím charitních služeb a v souladu se čtyřmi základními hodnotami - pravdou, svobodou, spravedlností a láskou - nabízíme pomocnou ruku, podporu a porozumění všem lidem  v nepříznivé sociální situaci, nouzi a problémech, na které nestačí vlastními silami. 

Výroční zprávy

Historie a organizační struktura

Etický kodex Charity


  • Oblastní charita Tišnov je nejmladší organizační složkou Diecézní charity Brno. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která vznikla v roce 2007 a svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství.
  • V současné době zaměstnává 72 pracovníků, provozuje šest profesionálních sociálních služeb, dvě zdravotnické služby a půjčovnu kompenzačních pomůcek.
  • Všechny služby jsou směřovány ke zvyšování kvality života lidí sociálně a zdravotně znevýhodněných nebo ohrožených sociálním vyloučením.
  • Cílem služeb je tyto lidi podporovat v jejich začleňování, soběstačnosti a hájit zájem a práva klientů. Služby pomáhají odstraňovat chudobu, začleňovat do společnosti i místní komunity a prioritně podporují setrvání v přirozeném sociálním prostředí.

Kontakt:

Oblastní charita Tišnov

sídlo: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov

 

adresa kanceláře správy: 

Tyršova 391, 666 01 Tišnov


tel.:      545 220 773  
mobil:  731 136 197
email
tisnov@tisnov.charita.cz
web:    http://www.tisnov.charita.cz

IČO:     44990260 

číslo účtu: 185897781/0600