Lidé

Vedení charity:

Ing. Jaroslava Klapalová - ředitelka
Tel.: 534 008 133, 731 136 197
58Ey9-5nW5xvR%5d-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Abecední soupis kontaktů:

Boudná Jana, DiS.

Tel.: 739 389 198
vedoucí zařízení, sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Bc. Caudrová Pavla

Tel.: 739 389 215
koordinátor Tříkrálové sbírky

Ing. Kabrhelová Lenka

Tel.: 731 646 871, 731 646 871

Mgr. Křížová Jana

Tel.: 731 625 501
koordinátor domácí hospicové péče

Mácová Hana

Tel.: 731 626 074
koordinátor pečovatelské a odlehčovací služby

Rémanová Marta, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, koordinátorka dobrovolníků, charitní záchranná síť

Mgr. Sodomková Lenka, DiS.

vedoucí zařízení Pečovatelská a odlehčovací služba

Svobodová Hana, DiS.

Tel.: 734 860 771, 534 008 340
vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje, vedoucí služby Sociální rehabilitace Skryje

Švábová Zuzana

vedoucí služby Domácí zdravotní péče

Mgr. Urbánková Eva

Tel.: 731 453 275
vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov