Lidé

Vedení charity:

Ing. Jaroslava Klapalová - ředitelka
Tel.: 534 008 133, 731 136 197
58Ey9-5nW5xvR%5d-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Abecední soupis kontaktů:

Bc. Pavla Caudrová

Tel.: 739 389 215
koordinátor Tříkrálové sbírky

Mgr. Marcela Kazdová

vedoucí domácího hospice, vrchní sestra

Ing. Petra Kratochvílová

Tel.: 730 571 331, 731 598 906
Organizačně-technický pracovník

Mgr. Jana Křížová

Tel.: 731 625 501
koordinátor domácí hospicové péče

Hana Mácová

Tel.: 731 626 074
koordinátor Pečovatelské a Odlehčovací služby

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, Charitní záchranná síť

Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

vedoucí zařízení Pečovatelská a Odlehčovací služba

Hana Svobodová, DiS.

Tel.: 734 860 771, 534 008 340
vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje, vedoucí služby Sociální rehabilitace Skryje

Zuzana Švábová

vedoucí služby Domácí zdravotní péče, vrchní sestra

Mgr. Vojtěch Trmač

Tel.: 735 749 746
fundraiser, projektový manažer

Mgr. Eva Urbánková

Tel.: 731 453 275
vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov

Lenka Weissová

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek