Veřejné sbírky

Tříkrálová sbírka 780X490_tri_kralove_dort

Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a úspěšně probíhá především díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům. Podrobnější informace o této sbírce se dočtete v samostatném odkazu Tříkrálová sbírka.

Koláč pro hospic       Koláč pro hospic solo

Hospicová péče vyžaduje vysokou odbornost, zkušenosti a komplexní přístup. Zaměstnanci našich domácích hospiců pomáhají nevyléčitelně nemocným zemřít v důstojných podmínkách v domácím prostředí. Kromě zdravotní a ošetřovatelské činnosti, podporují umírající a jejich rodiny i psychicky a duševně. Možnost zůstat doma v tom hraje velmi důležitou roli.

Potřebnost hospicové péče stále roste. Díky vašemu příspěvku ošetříme ještě více pacientů, nakoupíme pomůcky, které nám umožní poskytovat ještě o něco lepší služby nebo léky, které pomohou pacientům. Výtěžek sbírky nám pomáhá pokrýt celkové náklady na provoz služby, která je díky 24 hodinové dostupnosti velice finančně i personálně náročná a slouží také například k nákupu nákladných zdravotních a kompenzačních pomůcek pro nemocné – např. oxygenátory, lůžka a další vybavení.

 

Postní almužna        Postničkaweb

Aktuálně - Postní almužna 2020

Výtěžek sbírky Postní almužna 2020

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace
Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou během předvelikonočního postního období zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.

Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem
Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský