Potravinová pomoc

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí:
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám                                       obrázek PMP

Plakátek projektu FEAD

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí přináší Charitě v Tišnově možnost poskytování potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám.

Pomoc je poskytována anonymně, formou balíčků s potravinami či hygienickými potřebami. Je určena především pro materiálně deprivované rodiny s dětmi, osobám bez domova nebo osobám ohroženým ztrátou bydlení, dále neúplným rodinám s nízkou pracovní intenzitou a dalším osobám ve vážné sociální nouzi.

Potřebným jsou nabízena i doprovodná opatření – nabídka pomoci při řešení jejich aktuální sociální situace. Může to být poradenství, posílení finanční gramotnosti, zprostředkování sociální služby apod.

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II je podpořen finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu.

Výdejní místo:
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov - přízemí budovy


Výdejní doba: 
úterý  9:00 - 11:00 hod

Kontakt:

Potravinová pomoc:

Marta Rémanová, DiS.
mobil: 739 482 037
marta.remanova@tisnov.charita.cz