Základní informace - první kroky na území České republiky

 

Pozor změna! Od 30.6. 2022 vstoupila v platnost novela zákonů nazývaných souhrnně Lex Ukrajina.

Veškeré změny a platná pravidla nejdete ZDE

 

Registrace, dočasná ochrana, Krajské asistenční centrum

 • Po vstupu na území České republiky mají občané Ukrajiny povinnost registrovat se do 30 dnů na cizinecké policii, registraci lze také vyřídit rovnou na Krajském asistenčním centru pro uprchlíky z Ukrajiny - viz. níže.
 • Po registraci se mohou rozhodnout:
  • pro bezvízový pobyt - umožňuje zůstat na území České republiky jen po dobu 90 dní a je nutné mít platný biometrický pas
  • požádat o tzv. dočasnou ochranu, která umožňuje zůstat na území České republiky déle a zapojit se do běžného života. Dočasná ochrana zajišťuje přístup ke zdravotnímu pojištění, práci i sociálním dávkám. Dočasná ochrana nahrazuje tzv. vízum strpění, které bylo udělováno do 21. března a dále se již neuděluje. Komu bylo již před 21. březnem vízum strpění uděleno, nemusí o nic nově žádat - automaticky přechází pod institut dočasné ochrany. 

První kroky směřujte na Krajské asistenční centrum, kde vyřídíte vše na jednom místě

Krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny (tzv. KACPU) umožňuje na jednom místě vyřídit registraci na cizinecké policii, tzv. dočasnou ochranu nahrazující vízum strpění, zdravotní pojištění, záležitosti Úřadu práce a v případě potřeby poskytnout i ubytování. Do asistenčního centra  se mají dostavit i všichni, kteří již mají ubytování, ale nemají potřebné doklady.

Krajské asistenční centrum pomoci pro lidi, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny od 1. června sídlí na adrese: Hněvkovského 65 Brno-jih .

Od 1. července je Asistenční centrum pomoci otevřeno:
Veškeré služby pro všechny: po–pá 8:00 –17:00
Víkendy a státní svátky – zavřeno

 

Zdravotní péče

 • Uprchlíci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana (viz výše), se stávají automaticky pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny a mají nárok na zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění stejně jako občan ČR. Toto právo se vztahuje i na uprchlíky, kterým byly poskytnuty zdravotní služby nejdéle 30 dní před udělením dočasné ochrany (nejdříve však v den ruské invaze). 
 • Lékařskou pomoc mohou uprchlíci vyhledat na tzv. UA Pointech - nejbližší najdete ve Fakultní nemocnici Brno - na jednotlivých pracovištích poskytují péči dětem, dospělím i těhotným ženám -  informace o všech pracovištích UA Pointu Fakultní nemocnice Brno v češtině i ukrajinštině zde.
  • UA Point pro dospělé a těhotné  - Fakultní nemocnice Brno Bohunice - Jihlavská 20
  • UA Point pro dětské pacienty je zřízen na pracovišti Dětské nemocnice - Černopolní 9 
  • UA Point pro těhotné je  zřízen v rámci Porodnice na Obilním trhu 11
 • Lékařskou péči pro občany Ukrajiny poskytují i praktičtí lékaři na Tišnovsku - ale pouze po předchozí telefinické domluvě a s ohledem na kapacitní možnosti jednotlivých lékařů. Seznam lékařů, kteří poskytnou lékařskou péči občanům Ukrajiny - nezaregistrují je, ale ošetří: 
  Lékaři na Tišnovsku

Zaměstnání bez zvláštního pracovního povolení 

 • Uprchlíci z Ukrajiny (držitelé dočasné ochrany) budou vnímáni jako lidé s trvalým pobytem a budou mít volný vstup na trh práce. Zaměstnavatel musí o jejich nástupu do zaměstnání pouze informovat krajskou pobočku ÚP.
 • Držitelé dočasné ochrany budou moci být podpořeni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelné pracovní místo, příspěvek na veřejně prospěšné práce, možnost uhrazení rekvalifikace a podpory při rekvalifikaci), podpora z APZ ale není nároková, záleží na rozpočtové kapitole MPSV.
 • Získají nárok na podporu v nezaměstnanosti (ta se bude počítat zejména z průměrné mzdy, protože se nepředpokládá jejich předchozí pracovní aktivita v ČR.
 • Jste zaměstnavatel v ČR a chcete nabídnout volná pracovní místa lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny? Obraťte se přímo na: ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR.
 • Nabídky práce výhradně na Tišnovsku a Kuřimsku přímo vhodné i pro ukrajinské uprchlíky je možné zprostředkovávat i v rámci facebookové skupiny Ukrajinci na Tišnovsku

Humanitární dávky

Držitel dočasné ochrany má nárok na tzv. humanitární dávku:

 • Výše příspěvku je stanovena na 5 000 kč za osobu a měsíc. Za měsíc, ve kterém byla uprchlíkovi udělena dočasná ochrana, vzniká nárok na tuto dávku automaticky a je možné o ni žádat na pobočkách Úřadu práce (žádat je možné i měsíc zpětně).
 • Opakovaná žádost o humanitární dávku - v případech, kdy uprchlík nemá na zajištění základních životních potřeb, může být  dávka vyplácena i opakovaně po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců. V tomto případě je nutné žádat o dávku každý měsíc znovu a dokumenty, které bude k této žádosti o opakovanou dávku třeba doložit, Úřady práce ještě upřesní.
 • Humanitární dávka může být vyplacena na Úřadu práce v hotovosti nebo převodem na bankovní účet vedený u české banky.  
 • Pokud již byla dříve cizinci se speciálním vízem za účelem strpění vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, k této dávce se přihlížet nebude - i když ji čerpal, může získat novou humanitární dávku.
 • Od 28. 3. 2022 by mělo být možné vyřídit žádost o dávku on-line, bez nutnosti návštěvy úřadu (podmínkou je účet zřízený u české banky).
 • Leták MPSV - humanitární dávka
 • Po skončení této formy pomoci bude v případě potřeby osobám umožněn vstup do systému pomoci v hmotné nouzi a osoby mohou být podle jejich individuální situace zajištěny příspěvkem na živobytí, případně doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomocí.

Ubytování

 • Ubytování nabízím -
  • nabídku ubytování je možné evidovat prostřednictvím webových stránek Pomáhej Ukrajině
  • nabídky ubytování eviduje také brněnská charitní Poradna pro cizince Celsus:  
   telefon: 604 176 857 e: mail: ukrajina@brno.charita.cz
 • Ubytování sháním 
  • primárně je třeba se s potřebou ubytování obracet na město Tišnov či Kuřim - nebo potřebu ubytování nahlásit ihned při registraci uprchlíka na Krajském asistenčním centru (viz výše).
  • webové stránky Pomáhej Ukrajině  - přístup k nabídkám ubytování mají jen vybrané pomáhající organizace a Charita Tišnov je jednou z nich; máte-li zájem o informace o nabídce ubytování, obracejte se na kolegyni Kateřinu Maláškovou, Tel.: 604 197 293; katerina.malaskova@tisnov.charita.cz. Oblastní charita Tišnov funguje maximálně jako zprostředkovatel kontaktu a nepřebírá žádnou odpovědnost za nabízené ubytování ani za ubytované uprchlíky.
 • Poskytli jste ubytování lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině? Máte nárok na příspěvek na solidární domácnost
  • Výše příspěvku byla stanovena na 3000 Kč na osobu/ měsíc, max. však 12 000 Kč na domácnost. Dávka by měla být vyplácena do konce června, vláda poté dávku dle aktuální situace přehodnotí.
  • Podmínkou čerpání solidárního příspěvku je poskytovat ubytování  bezplatně a nejméně po 16 po sobě jdoucích dní v měsíci, za který o příspěvek žádám.
  • Ubytovaným musí být zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, přípravu jídla, prostor pro osobní hygienu, WC a přístup k pitné vodě.
  • Příspěvek na solidární domácnost se nedaní a také se nezapočítává jako příjem pro nepojistné dávky - nebude tak mít vliv např. na výplatu příspěvku na bydlení.
  • O příspěvek je možné žádat od 11. 04. 2022 POUZE ELEKTRONICKY - návod zde.
 • Pro ubytovací zařízení, hotely a penziony platí částka až 250 Kč/osoba/den - dle typu ubytování, nutná kooperace s Krajským úřadem.

Školství

Bankovní účty

V Tišnově najdete tyto banky, které nabízejí zřízení účtu (doplněného o bonus)  pro Ukajince. Zřízení účtu je potřebné pro výplatu sociálních dávek.

 

Komunita na Tišnovsku

Materiální a další pomoc na Tišnovsku

 • Stálé sběrné místo materiální pomoci

  Oblastní charita Tišnov, Město Tišnov a MAS Brána Vysočiny společně zřídili v prostorách Městského kulturního střediska (sál pod kinem Svratka, Mlýnská 152, Tišnov)  sběrné místo materiální pomoci určené pro pomoc konkrétním ukrajinským rodinám ubytovaným na Tišnovsku. Více aktuálních informací o tom, co a kdy se sbírá najdete na této stránce.
 • Dobrovolnická pomoc na Tišnovsku

  Nabídky na dobrovolnickou pomoc přímo na Tišnovsku přijímá koordinátorka dobrovolníků Oblastní charity Tišnov - Kateřina Malášková,  tel.: 604 197 293, e-mail: katerina.malaskova@tisnov.charita.cz    Dobrovolníci se mohou hlásit přes kontaktní formulář zde. Jedná se o pomoc např. s materiální sbírkou, tlumočením, dopravou apod.
 • Pomoc ukrajinským uprchlíkům - informace:

  Město Tišnov - 549 439 711, 549 439 773  e-mail: epodatelna@tisnov.cz
  Oblastní charita Tišnov - Kateřina Malášková; 604 197 293, e-mail: katerina.malaskova@tisnov.charita.cz

Finanční pomoc

 • Statické pokladničky - informace budou doplněny
 • Pro domluvu finančního daru (individuálního nebo firemního) pro přímou pomoc Ukrajincům ubytovaným na Tišnovsku, kontaktujte našeho fundraisera: Mgr. Vojtěch Trmač, tel. 735 749 746, vojtech.trmac@tisnov.charita.cz 
 • Příspěvek na účet veřejné sbírky Charity Česká republika 55660022/0800 variabilní symbol 104. Finance z veřejné sbírky se používají pro pomoc na Ukrajině i pro pomoc Ukrajincům v ČR.
  Přispět on-line s platbou kartou lze na stránkách Charity Česká republika nebo na portálu darujme.cz. Jaká je aktuální výše výtěžku charitní sbírku pro Ukrajinu najdete zde. Částka je průběžně aktualizována.

Další nejdůležitější odkazy

Děkujeme všem za solidaritu s občany Ukrajiny.

Velmi si ceníme vaší pomoci, myslete na to, že bude potřeba pomáhat dlouhodobě.

Platforma 10 spouští kampaň na podporu zvýšení mezd v sociálních službách
10. února 2022 Charita Česká republika

Platforma 10 spouští kampaň na podporu zvýšení mezd v sociálních službách

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb poukazují na dlouhodobou nespravedlnost při financování sociálních služeb. Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou i 10 tisíc měsíčně. K odstranění nerovných podmínek se sdružili do Platformy 10, spouštějí kampaň Stejná odměna a vybízejí každého k její podpoře.

Tříkrálová sbírka překvapila rekordní částkou. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat
4. února 2022 Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka překvapila rekordní částkou. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat

Tříkrálová sbírka v letošním roce předčila všechna očekávání a překonala rekord z minulých let. Naši dárci byli mimořádně štědří. Díky nim se na sbírkovém kontě shromáždilo neuvěřitelných 138 356 469 korun, které pomohou lidem v nouzi. Všem dárcům děkujeme!

Milostivé léto skončilo. Pomohli jsme téměř dvěma stovkám dlužníků
3. února 2022 Charita Česká republika

Milostivé léto skončilo. Pomohli jsme téměř dvěma stovkám dlužníků

Možnost ukončit exekuce u veřejnoprávních subjektů, kterou dávala dlužníkům novela zákona o exekucích, trvala tři měsíce, konkrétně od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Po skončení tohoto období jsme shromažďovali informace z dluhových poraden Charity Česká republika a nyní přinášíme jeho zhodnocení.

Máme sečteno. Výtěžek Tříkrálové sbírky je rekordní!
2. února 2022 Články

Máme sečteno. Výtěžek Tříkrálové sbírky je rekordní!

Máme sečteno! Děkujeme za vlídné přijetí našich koledníků i za štědré dary. Do letošní Tříkrálové sbírky jste v tišnovském děkanství darovali rekordních 2 076 818 Kč. Z toho do kasiček 2 015 867 Kč a 60 951 Kč on-line. Nesmírně si vaší přízně, důvěry a vzrůstající podpory vážíme. Vaše solidarita přináší pomoc lidem z našeho regionu. Pomoc pro nemocné, zdravotně znevýhodněné, umírající i pro lidi v akutní nouzi. Stejně tak si vážím všech koordinátorů a také více než tisícovky dobrovolníků, kteří v chladných lednových dnech nezištně věnovali svůj čas pomoci druhým.

Diecézní charita Brno dnes slaví 30 let
1. února 2022 Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno dnes slaví 30 let

Diecézní charita Brno slaví třicetileté výročí od svého obnovení brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. V únoru roku 1992 navázala na práci charitních svazů, které působily na území brněnské diecéze už od roku 1922.  Za třicet let se rozrostla do deseti oblastních Charit po celém Jihomoravském kraji a v části Vysočiny. Ročně pomůže až 58 tisícům klientů. Významné výročí si Charita připomene společnou děkovnou mší, sérií propagačních akcí, novým logem a také oceněním osobností.

Nové automobily pro pečovatelskou a odlehčovací službu
28. ledna 2022 Články

Nové automobily pro pečovatelskou a odlehčovací službu

V lednu 2022 jsme převzali 2 nové automobily Dacia Sandero pro naši Pečovatelskou a Odlehčovací službu, které nám pomohou navýšit kapacitu těchto služeb, aby se dostala péče k dalším potřebným i v těch nejvzdálenějších vesničkách našeho regionu. Projekt Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Tišnov je spolufinancován Evropskou unií. Dotace byla poskytnuta na základě výzvy MAS Brána Brněnska. 

Další ročník charitativního bowlingu proběhne už 17. března
24. ledna 2022 Články

Další ročník charitativního bowlingu proběhne už 17. března

Po roční odmlce, způsobené koronavirovou pandemií, jsou přípravy na tradiční charitativní bowling opět v plném proudu. Pevně věříme, že 17. března už nebude po omikronu ani vidu ani slechu a v rámci charitativního odpoledne budeme moci společně srazit nejednu kuželku v drahách X Bowling centra v Tišnově. Hlásit své týmy můžete až do 10. března 2022, ale kapacita turnaje je omezena. Nemusíte být profesionálové, ale určitě srdcaři, celá částka startovného za váš tým totiž podpoří činnost Oblastní charity Tišnov.

Příspěvek na bydlení se zvyšuje. Máte na něj nárok?
24. ledna 2022 Charita Česká republika

Příspěvek na bydlení se zvyšuje. Máte na něj nárok?

Bytová nouze je palčivý problém. Usilovně se snažíme prosazovat institucionální řešení, která umožní vznik dostupného a sociálního bydlení. Proto vítáme novelu zákona o státní sociální podpoře schválenou Senátem, která se týká příspěvku na bydlení, jejímž cílem je snížit dopady výrazného zdražování energií v domácnostech.

Dluhy svírají stále více osamělé seniory, samoživitele ale i rodiny s dětmi
18. ledna 2022 Články

Dluhy svírají stále více osamělé seniory, samoživitele ale i rodiny s dětmi

Podpořte nás svým hlasováním v tišnovském OD Tesco. Získané prostředky z projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpoří činnost bezplatné dluhové charitní Poradny. Dluhy svírají mnohé ohrožené skupiny obyvatel – osamělé seniory, samoživitele ale i rodiny s dětmi. Energetické krize a s tím spojené skokové zvýšení záloh na energie situaci ohledně zadlužení domácností ještě zhoršila. Pomoci s dluhovou problematikou se nejohroženějším skupinám obyvatel dlouhodobě snaží charitní Poradna Porta. 

Koledníky už v ulicích nepotkáte, přesto Tříkrálová sbírka stále pokračuje
17. ledna 2022 Charita Česká republika

Koledníky už v ulicích nepotkáte, přesto Tříkrálová sbírka stále pokračuje

Celkem šestnáct dní, konkrétně od 1. do 16. ledna, jste mohli potkat v ulicích koledníky, kteří prosili o příspěvek pro lidi v nouzi. Nyní již vykoledované peníze sčítáme a celkový výtěžek budeme znát na konci ledna. Koledováním v ulicích však Tříkrálová sbírka ještě nekončí, pokračujeme nadále online cestou.

Nový klub v Kuřimi zve na den otevřených dveří
14. ledna 2022 Články

Nový klub v Kuřimi zve na den otevřených dveří

Třetího ledna 2022 byl v Kuřimi zahájen provoz nízkoprahového klubu, jehož realizace se ujali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas, který provozuje oblastní Charita v Tišnově již více než 10 let. Prostory se podařilo zejména díky městu Kuřim krásně vybavit a na děti tak čeká opravdu pěkné zázemí pro volnočasové i preventivní aktivity. Příležitost seznámit se s činností Klubu a prohlédnout si jeho nové prostory bude mít  široká veřejnost 26. ledna 2022, na kdy plánujeme slavnostní otevření Klubu spojené s dnem otevřených dveří.

Provozujeme několik azylových domů, které zachraňují životy nejen v zimě
11. ledna 2022 Charita Česká republika

Provozujeme několik azylových domů, které zachraňují životy nejen v zimě

Celoročně pomáháme lidem bez přístřeší. Naši podporu potřebují zejména v zimě, když rtuť na teploměru klesne na bodu mrazu. Těm, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, poskytujeme několik služeb. Vedle nocleháren nebo denních center provozujeme také azylové domy, rozmístěné v různých koutech celého Česka.

Tříkrálový koncert 2022 vynesl překvapivou částku
10. ledna 2022 Charita Česká republika

Tříkrálový koncert 2022 vynesl překvapivou částku

V neděli 9. ledna proběhl patnáctý ročník Tříkrálového koncertu v přímém přenosu na ČT1, který tradičně doprovází Tříkrálovou sbírku. Letos diváci poslali 1 069 044 korun, za které mockrát děkujeme! Výtěžek pomůže lidem v nouzi.

Lidé v exekuci mají od začátku roku novou šanci dostat se z dluhů
7. ledna 2022 Charita Česká republika

Lidé v exekuci mají od začátku roku novou šanci dostat se z dluhů

Od prvního ledna platí pravidlo, že splátky jdou nejprve na zaplacení původního dluhu, teprve poté na následné úroky a pokuty. Dosud totiž platilo, že i když dlužníci svůj dluh spláceli, stále narůstal. 

Vaše vánoční dárky už pomáhají, aby každý mohl zůstat doma
7. ledna 2022 Články

Vaše vánoční dárky už pomáhají, aby každý mohl zůstat doma

S koncem roku byla završena naše kampaň "Aby každý mohl zůstat doma"  na podporu lidí ve stáří, v závěru života i v akutní nouzi. Prodejem dárků a dárkových poukázek jsme získali celkem krásných 50 389 Kč a celkový výtěžek kampaně včetně finančních darů byl nakonec 160 222 Kč. Z těchto prostředků jsme dofinancovali nezdravotní složku péče našeho tišnovského Domácího hospice Porta Vitae, realizovali nákup čteček čárových kódů pro naše pečovatelky a podpořili Charitní záchrannou síť pro pomoc lidem v akutní nouzi. Děkujeme.  

V brněnské diecézi startuje Tříkrálová sbírka 2022
30. prosince 2021 Diecézní charita Brno

V brněnské diecézi startuje Tříkrálová sbírka 2022

Už 1. ledna 2022 začne Tříkrálová sbírka. Po celém Jihomoravském kraji a v části Vysočiny se na tradiční koledování těší stovky koledníků v královských kostýmech. Dárcům přinesou požehnání do nového roku a příležitost přispět na pomoc lidem v nouzi. Stejně jako v loňském roce mohou lidé věnovat peníze i online na webu www.trikralovasbirka.cz nebo do volně stojících kasiček na veřejných místech.

Tříkráloví koledníci v lednu vyjdou
29. prosince 2021 Články

Tříkráloví koledníci v lednu vyjdou

Čas vánoční je v jeho závěru už tradičně spojen s časem Tříkrálové sbírky. Sbírka navazuje na dávnou tradici, má však i v dnešní době co říci. Není to jen starý zvyk, který se snažíme předávat dále. Je to poselství o tom, že láska je zde stále mezi námi. A že mnohým z nás není lhostejný osud druhých lidí, kteří se nějakým způsobem ocitli v nouzi. V loňském roce sbírka kvůli špatné epidemické situaci probíhala v on line prostoru, v letošním roce máme lepší zprávy - v lednu tříkráloví koledníci do ulic vyjdou.

Tříkrálová sbírka hledá koledníky i vedoucí skupinek
20. prosince 2021 Články

Tříkrálová sbírka hledá koledníky i vedoucí skupinek

My dva Králové jdeme k Vám… Cože? A nemají být náhodou tři? Ano! Je nás málo!
Přidej se k nám! Od 1. do 16. ledna 2022 probíhá Tříkrálová sbírka v Tišnově a okolí. Hledáme koledníky i vedoucí skupinek. Koledníky mohou být děti od 6 let, vedoucím skupinky se můžeš stát od 15 let.  Můžeš si vybrat  třeba jen jednu ulici nebo tvou čtvrť, obejít ji s tříkrálovou skupinkou a do pokladniček přijímat příspěvky pro pomoc lidem z našeho regionu.

Děkujeme pandě i vám. Domácí hospic má nové auto!
13. prosince 2021 Články

Děkujeme pandě i vám. Domácí hospic má nové auto!

Letošní jaro patřilo pandě, jejímu životnímu příběhu a naší společné snaze získat prostředky na nové auto pro domácí hospic. Podařilo se! Auto jsme začátkem prázdnin objednali a slíbili, že dáme vědět, až dorazí. Teď už auto slouží hospicovému týmu a nevyléčitelně nemocným v závěru života, o které v našem regionu pečujeme.
Děkujeme všem individuálním i firemním dárcům. Vaše pomoc má smysl.

Nezapomeňte na dar pro Charitu pro odpočet z daní
13. prosince 2021 Články

Nezapomeňte na dar pro Charitu pro odpočet z daní

Darováním Oblastní charitě Tišnov pomáháte lidem ve stáří, v nemoci, v závěru života, se zdravotním či mentálním postižením, i lidem v akutní nouzi a sociálně nepříznivé situaci. Vaše finanční dary pomáhají v místě, kde žijete, však naše charitní auta jistě často potkáváte v terénu na jejich cestách za potřebnými i do těch nejmenších vesniček na Tišnovsku a Kuřimsku. Darováním Oblastní charitě Tišnov zároveň můžete ulevit i sobě odpočtem daru ze svých daní. Pro rok 2021 je kvůli covidu mimořádně navýšená možnost odpočtu až do výše 30 % daňového základu.

„Pomáháme mladým dospět“ teď už i v Kuřimi
2. prosince 2021 Články

„Pomáháme mladým dospět“ teď už i v Kuřimi

Třetího ledna  2022 bude v Kuřimi otevřen nízkoprahový klub, jehož realizace se ujali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas, který provozuje oblastní Charita v Tišnově již více než 10 let. Klub je určen pro děti a mládež ve věku 9–26 let z Kuřimi a okolí a cílem služby je zajistit dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času. Pracovníci klubu poskytují dětem podporu v období dospívání, poradenství a pomoc v obtížných životních situacích, které mohou zažívat v rodině, ve škole nebo v práci, ve vztazích a ve společnosti obecně.

Nákupy potravin, drogerie nebo vyzvednutí léků v době sílící covidové pandemie
25. listopadu 2021 Články

Nákupy potravin, drogerie nebo vyzvednutí léků v době sílící covidové pandemie

V souvislosti s probíhající další vlnou covidové pandemie a s vyhlášením nouzového stavu nabízí opět Oblastní charita Tišnov seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, osamělým lidem v karanténě nebo v průběhu covidového onemocnění pomoc se zajištěním nákupů a léků. 

Výtěžek podzimního kola potravinové sbírky - 572 kg potravin a drogerie
20. listopadu 2021 Články

Výtěžek podzimního kola potravinové sbírky - 572 kg potravin a drogerie

Děkujeme za 572 kg potravin a drogerie, které jste dnes věnovali v rámci potravinové sbírky v tišnovské prodejně Albert. Darované množství potravin a vaše ochota pomáhat předčila naše očekávání. Vaše podpora nám umožní pomoci více samoživitelům, kteří hospodaří s velmi napjatým měsíčním rozpočtem, více osamělým seniorům, kteří z často velmi nízkého důchodu hradí stěží své životní náklady a více lidem v akutní nouzi, kterou si prochází vlivem nepříznivých životních okolností.

Balíčky pro zdraví
12. listopadu 2021 Články

Balíčky pro zdraví

Děkujeme společnosti Vitar za opakovanou podporu, díky které jsme mohli i v letošním roce na předvánočním setkání zaměstnanců věnovat našim charitním pracovníkům balíčky plné vitamínů. Charitní zdravotní setry i pečovatelky vyjíždí do terénu za každého počasí i epidemické situace. Během své služby se setkávají s mnoha různými lidmi a navštíví řadu domácností. Děkujeme společnosti Vitar, že nám pomáhá tímto způsobem pečovat o jejich zdraví. 

Veřejné akce, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - ohlédnutí za podzimními akcemi
9. listopadu 2021 Články

Veřejné akce, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - ohlédnutí za podzimními akcemi

Měsíce září a říjen byly pro Charitu Tišnov plné veřejných akcí, které nám umožnily setkat se s mnoha zajímavými lidmi, představit naši činnost, získat podporu pro charitní Domácí hospic Porta Vitae i uspořádat setkání se známou osobností. Veřejné akce, den otevřených dveří, kulaté výročí, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - to vše se odehrálo během podzimních měsíců a bylo pro nás vítanou příležitostí setkat se s vámi a přiblížit činnost Charity širší veřejnosti.

Na nové polohovací lůžko přispěl Nadační fond Josefa Nováka i individuální dárci
26. října 2021 Články

Na nové polohovací lůžko přispěl Nadační fond Josefa Nováka i individuální dárci

Pečovat o člověka v nemoci, po úrazu nebo dlouhodobě upoutaného na lůžko není vůbec snadné. Vedle psychické zátěže, kdy se vyrovnáváme s úrazem nebo nemocí blízkého člověka, je tu i zátěž fyzická. Obstarat péči o těžce pohyblivého dospělého člověka (podání stravy, zvedání z lůžka, oblékání, hygiena, polohování) je fyzicky velmi náročné. Tuto nelehkou činnost navíc v rodinách nejčastěji vykonávají ženy. S péčí mohou velkou měrou pomoci služby domácí péče, ale také vhodně zvolené kompenzační pomůcky, které usnadní péči rodinám i profesionálům. 

Zbavte se exekucí díky Milostivému létu
24. října 2021 Články

Zbavte se exekucí díky Milostivému létu

Od 28.10.2021 do 28.1.2022 mají lidé jedinečnou a časově omezenou možnost, jak se v rámci akce s názvem „Milostivé léto“ zbavit některých svých dluhů, které mnohdy během let narostly na několikanásobek původní dlužné částky. Možnost zastavení exekuce (osvobození od zbytku dluhu) v rámci Milostivého léta se týká pouze dluhů fyzických osob u takzvaných veřejnoprávních oprávněných (věřitelů). 

Nechte se pozvat od Petry Burianové na sbírku Koláč pro hospic a zasoutěžte si o její kuchařku
4. října 2021 Články

Nechte se pozvat od Petry Burianové na sbírku Koláč pro hospic a zasoutěžte si o její kuchařku

Kdo jiný by měl koláčům rozumět lépe než Petra Burianová. A týká se to i Koláče pro hospic. Nechte se pozvat na koláč, který pomáhá, a zapojte se do soutěže o Petřinu kuchařku.
Stánky Oblastní charity Tišnov najdete 6. října v Tišnově, Kuřimi i Veverské Bítýšce. Podpořte charitní Domácí hospic Porta Vitae a jako odměnu si od nás odnesete sladký koláč.

Vaše nákupy na internetu pomáhají
23. září 2021 Články

Vaše nákupy na internetu pomáhají

Nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? Funguje to jednoduše. Stačí si na speciálním odkazu stáhnout tzv. Pomocníka. S Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné. 

Smrt je součástí života - beseda s Markem Orko Váchou
22. září 2021 Články

Smrt je součástí života - beseda s Markem Orko Váchou

Smrt je součástí života. Názory, postoje a náš pohled na umírání se dynamicky mění a vyvíjí. Široké téma, o kterém přemýšlel v životě každý z nás, otevřeme na přednášce a následné debatě P. Marka Orko Váchy o etických otázkách smrti a umírání. Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku, podiskutovat a možná si zodpovědět některé otázky, ale určitě si začít klást mnohé další.
22. října 2021 17-19 hod.
sál pod Kinem Svratka, Mlýnská 152, Tišnov
Vstupné dobrovolné (výtěžek podpoří Domácí hospic Porta Vitae)

Zapojte svoji firmu do Koláče pro hospic
17. září 2021 Články

Zapojte svoji firmu do Koláče pro hospic

Máte ve své firmě pracovníky s otevřeným srdcem? Zapojte je do tradiční sbírky Koláč pro hospic na podporu péče o nevyléčitelně nemocné, aby i závěr života mohli prožít doma. Vyberte si způsob, jaký bude vaší firmě vyhovovat nejvíce a pomozte nám s financováním Domácího hospice Porta Vitae.

Měsíc dobročinné závěti s Nadací Via
14. září 2021 Články

Měsíc dobročinné závěti s Nadací Via

V období 13. 9. - 12. 10. 2021 probíhá Měsíc dobročinné závěti. V tomto období proplatí Nadace Via notářský poplatek 1800 Kč každému, kdo nechá sepsat závěť, ve které bude pamatovat na neziskovou organizaci. Můžeme tak už teď prožít velkou radost z daru, který dáme teprve v budoucnosti. Pomáhat můžeme za života i po něm.

Den Charity oslavíme 25. září na Svatováclavských hodech
6. září 2021 Články

Den Charity oslavíme 25. září na Svatováclavských hodech

Nápad představit Charitu vznikl v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity. Také Oblastní charita Tišnov se do oslav Dne Charity každoročně zapojuje. Letos to bude 25. září 2021 , kdy v rámci tišnovských Svatováclavských hodů  představíme naši činnost. V dopoledních hodinách nás najdete na Jarmarku neziskovek a odpoledne můžete navštívi naše rukodělné stánky. Obojí proběhne v Tišnově na náměstí Míru.

Nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro Domácí hospic
6. září 2021 Články

Nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro Domácí hospic

Tišnovský Domácí hospic Porta Vitae letos kromě nových prostor pro své zázemí obdržel i soubor nových zdravotních a kompenzačních pomůcek. Nákup tohoto vybavení byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Naše sestry tak mají nové přístroje a pomůcky pro diagnostiku, inhalaci, přesun pacientů a polohování a také má Domácí hospic nové kompenzační pomůcky k zapůjčování do domácností svých nevyléčitelně nemocných pacientů.

Charitní bleší trh proběhne 2. října 2021
1. září 2021 Články

Charitní bleší trh proběhne 2. října 2021

Za měsíc – 2. října 2021 - opět najdete náš charitní stánek na tišnovských Bleších trzích. Je tedy ještě dost času na to probrat věci zasunuté daleko v policích, které už ve vaší domácnosti nepoužíváte, ale někomu jinému by mohly ještě dobře sloužit.
Přineste je k nám na Charitu a uděláte tím dvojnásobný dobrý skutek – vašim věcem dáte šanci na nový život a zároveň podpoříte Domácí hospic Porta Vitae, kam výtěžek z Bleších trhů poputuje.

Domácí hospic – Brána života v cestě vzpomínek
26. srpna 2021 Články

Domácí hospic – Brána života v cestě vzpomínek

Domácí hospic Porta Vitae provozovaný Oblastní charitou Tišnov se nevěnuje jen nevyléčitelně nemocným pacientům, ale součástí jeho práce a poslání je také péče o pečující rodinné příslušníky a následně i o ovdovělé a další pozůstalé. Dále rozvíjet tuto následnou péči o blízké osoby jim letos velice pomáhá projekt „Porta Vitae – Brána života v cestě vzpomínek“. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Charitní služby ve Skryjích oslaví 10 let od svého vzniku
23. srpna 2021 Články

Charitní služby ve Skryjích oslaví 10 let od svého vzniku

V září uplyne 10 let od doby, kdy Charita Tišnov ve Skryjích společně s obcí a s podporou mnoha dalších dobrých lidí vytvořila zázemí pro pobyt a péči o lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. V budově bývalé mateřské školy vznikla vedle služby Chráněného bydlení zároveň i služba Sociální rehabilitace. V rámci tišnovského regionu jsou obě tyto služby ojedinělé. Začátkem září proběhne drobná oslava jako poděkování všem, kdo se na vzniku a provozu chráněného bydlení podíleli nebo podílí.

Paní Romana: Charita nám poslala peníze první. Rychlá pomoc je dvojnásobná
20. srpna 2021 Diecézní charita Brno

Paní Romana: Charita nám poslala peníze první. Rychlá pomoc je dvojnásobná

Domy s vybitými okny a dveřmi, roztrhanou fasádou a zbytky střech. Rozlámané dlažby, zničené chodníky a zahrady. Vše pokryto nánosem hlíny se střepy, úlomky křidlic - všeho, co s sebou bral vír tornáda. Lidé z Moravské Nové Vsi se doposud vzpamatovávají z živelné pohromy a uklízejí a opravují své domovy. Mezi nimi i paní Romana, která se snaží ze svého domu zachránit, co se dá. Pomáhají jí v tom peníze ze sbírky Diecézní charity Brno. 

Nejstarší manželský pár v ČR v péči našeho domácího hospice
18. srpna 2021 Články

Nejstarší manželský pár v ČR v péči našeho domácího hospice

Zavítejte na krátkou návštěvu s naším Domácím hospicem Porta Vitae k nejstaršímu manželskému páru v České republice. Oblastní charita Tišnov zajišťovala péči při onemocnění covidem a následné rekonvalescenci. Manželé Bělíkovi spolu strávili již 70 let ve šťastném manželství. Pár společných chvil z návštěvy hospicové sestřičky Jany u Bělíkových jsme pro vás zachytili v krátkém videu. Děkujeme manželům Bělíkovým za milá a inspirativní setkání, přejeme pevné zdraví a mnoho dalších společných let.

Nový automobil i dofinancování provozu služby - vaše dary domácímu hospici skutečně pomáhají
10. srpna 2021 Články

Nový automobil i dofinancování provozu služby - vaše dary domácímu hospici skutečně pomáhají

Vaše pomoc má smysl! Děkujeme všem dárcům a podporovatelům charitního Domácího hospice Porta Vitae, kteří nás v závěru minulého roku i při naší nedávné „pandí“ kampani na pořízení nového automobilu rozhodně nenechali na holičkách. Moc si vážíme podpory každého jednoho z vás a děkujeme, že se společně s námi podílíte na pomoci nevyléčitelně nemocným a umírajícím v regionu Tišnovska a Kuřimska. Čtěte dál a dozvíte se, kde vaše dary pomáhají, co je v domácím hospici nového a co nás ještě do konce roku čeká.

Vaše hlasy přinesly projektu tišnovské Charity druhé místo
6. srpna 2021 Články

Vaše hlasy přinesly projektu tišnovské Charity druhé místo

Děkujeme všem, kdo jste až do půli července hlasovali pro náš projekt v rámci programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" v OD Tesco. O vaši přízeň jsme se ucházeli s projektem „500 školních obědů pro děti v nouzi“. Do hlasovacího zařízení jste vhodili 2 771 žetonů, které nám přinesly druhé místo a zároveň 16 000 Kč. Ze získaných prostředků budeme moci přispět na úhradu školních obědů pro děti z rodin v sociální nouzi.

Prostředky z adventního koncertu pro samoživitele pomáhají i na Tišnovsku
6. srpna 2021 Články

Prostředky z adventního koncertu pro samoživitele pomáhají i na Tišnovsku

Rodiče samoživitelé patří k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. Na jejich podporu uspořádala v závěru loňského roku Česká televize společně s Charitou mimořádný adventní koncert. Výtěžek koncertu rozdělují Charity napříč Českou republikou. Také v tišnovské Charitě jsme právě díky těmto prostředkům mohli pomoci už několika maminkám samoživitelkám, kterým jsme pomohli zafinancovat například nákup otopu na zimu, poukaz na nákup potravin a drogerie, postel, školní tašky či lůžkoviny pro děti.

Další peníze ze sbírky Charity míří k lidem na pomoc s obnovou domovů po ničivém tornádu
4. srpna 2021 Diecézní charita Brno

Další peníze ze sbírky Charity míří k lidem na pomoc s obnovou domovů po ničivém tornádu

Diecézní charita Brno předala domácnostem po ničivém tornádu další finanční pomoc z vyhlášené sbírky. Po další vlně odeslané v prvním srpnovém týdnu je celková bilance 1 078 podepsaných darovacích smluv, na základě kterých Charita rozdělila 153 660 000 korun. Finanční pomoc je určena na odstraňování škod a obnovu obydlí. Při podpisu smluv nabízí Charita lidem i psychologickou podporu, protože jde o mimořádně citlivou situaci. Pomáhat oblastem zničeným tornádem bude Charita dlouhodobě a systematicky. Zaměří se především na sociálně potřebné, kteří si nedokáží či neumějí pomoci.

Startuje web společnosti Qualitas Optima 2020 na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků
2. srpna 2021 Charita Česká republika

Startuje web společnosti Qualitas Optima 2020 na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků

Další vzdělávání a zvyšování odbornosti charitních sester je pro nás samozřejmostí. I proto už v červnu 2020 vznikla organizace Qualitas Optima 2020, jejímž smyslem je podpora nelékařských zdravotnických pracovníků se zaměřením na všeobecné a praktické sestry. Nyní nově spouštíme webové stránky této společnosti, kde můžete najít všechny aktuální informace. Naším cílem je poskytnout sestrám možnost vyměňovat si zkušenosti, prosazovat lepší podmínky pro práci a zvyšovat jejich odbornost v oborech, ve kterých se pohybují. Dobře totiž víme, že sestry jsou v rámci poskytovatelů zdravotních služeb naprosto nepostradatelné.

Nákup lůžka podpořil Nadační fond Josefa Nováka. Pomoc s dofinancováním hledáme u veřejnosti.
29. července 2021 Články

Nákup lůžka podpořil Nadační fond Josefa Nováka. Pomoc s dofinancováním hledáme u veřejnosti.

Děkujeme Nadačnímu fondu Josefa Nováka, že podpořil částkou 10 000 Kč nákup nové elektricky polohovatelné postele pro naši Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Náklady na novou postel, která je zároveň dobře rozložitelná pro častou přepravu autem do domácností potřebných nemocných a seniorů, však činí bezmála 20 000 Kč. Pomoc s dofinancováním proto hledáme u veřejnosti.

Spolu po tornádu - dobrovolnické víkendy
26. července 2021 Články

Spolu po tornádu - dobrovolnické víkendy

Hnutí Brontosaurus a Diecézní charita Brno ve spolupráci s MUNI POMÁHÁ a Ekocentrem Dúbrava Hodonín pořádají o víkendu další dobrovolnickou akci v TORNÁDEM zasažené oblasti. Měsíc po ničivém tornádu je v obcích na Podluží stále kupa práce a únava místních lidí vzrůstá. Dobrovolníci sem přináší novou energii a pomáhají, kde je třeba. Pojďme místním pomoci udělat další kroky do normálního života. Přidej se k nám tento víkend i ty!

Měsíc po tornádu: Rekordní sbírka pomáhá přímo ve zničených obcích
22. července 2021 Diecézní charita Brno

Měsíc po tornádu: Rekordní sbírka pomáhá přímo ve zničených obcích

Poté, co se prohnalo tornádo jižní Moravou, vyhlásila Diecézní charita Brno sbírku a začala organizovat pomoc. Do dne 22. 7. 2021 lidé zaslali do sbírky 329 607 374 korun. Celkem 114 770 000 korun už Charita rozdělila domácnostem prostřednictvím darovacích smluv. Na celkové koordinaci během uplynulého měsíce intenzivně pracovaly téměř dvě stovky zaměstnanců. Pracovníci Charity pomáhali v zasažených obcích, prováděli šetření v domácnostech nebo poskytovali odbornou psychologickou pomoc. Část charitního týmu se podílela na zajištění sbírky a komunikaci s dobrovolníky i dárci.

Celkem 785 domácnostem zničeným tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku už Charita rozdělila 114 770 000
20. července 2021 Články

Celkem 785 domácnostem zničeným tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku už Charita rozdělila 114 770 000

Bezprostředně po tornádu na jižní Moravě vyhlásila Diecézní charita Brno sbírku na pomoc lidem ve zničených obcích. Mnoha lidem už poskytla finanční pomoc z těchto darů. „Celkem 114 770 000 korun jsme už přispěli prostřednictvím darovacích smluv 785 rodinám v nejpostiženějších obcích Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hodonín – Pánov, Hrušky a Lužice. Peníze jsou určené na obnovu zničených obydlí, tak aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k běžnému životu,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Organizujeme zázraky, říká dobrovolnice Charity Kateřina
20. července 2021 Diecézní charita Brno

Organizujeme zázraky, říká dobrovolnice Charity Kateřina

Pod červeným stanem Charity pracuje drobná žena. Každou chvíli se na ni obrací lidé z Mikulčic, kteří potřebují zajistit kontejner, odborníka na opravu střechy nebo pár chlapů co zvládnou vynést těžký stavební materiál. Okolo je i několik vojáků armády a další dobrovolníci. Na první pohled je ale jasné, že hlavní důvěru má právě tato žena – dobrovolnice Charity Kateřina. 

Na finanční podporu ze sbírky Diecézní charity Brno dosahují i lidé s nezkolaudovaným obydlím
16. července 2021 Diecézní charita Brno

Na finanční podporu ze sbírky Diecézní charity Brno dosahují i lidé s nezkolaudovaným obydlím

Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kterým tornádo zničilo domov. „Peníze z této sbírky jsou určeny na obnovu poškozených domů a není pro nás kritérium, zda byla poničená obydlí zkolaudovaná. Soustředíme se na pomoc konkrétním lidem, kteří potřebují znovu začít bydlet. Už řešíme sedm takových případů a s dalšími jednáme. Díky pravidelným šetřením přímo v terénu jsme neustále v kontaktu se zasaženými,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.