Historie a organizační struktura organizace

Charita ČR

  • Charita Česká republika vědomě navazuje na bohatou historii péče křesťanů a katolické církve o chudé a trpící a také na téměř stoletou historii svého působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Počátky katolické charity v českých zemích spadají až do roku 1919 a za první republiky zažívala velký rozvoj, pomáhala také na konci druhé světové války.
  • Po útlumu v období komunismu obnovila Česká katolická charita (dnes Charita ČR) svou činnost.
  • Po roce 1989 stála spolu s Ministerstvem  zdravotnictví u zrodu domácí zdravotnické péče
  • .Od té doby se zprofesionalizovala, otevřela stovky sociálně-zdravotních služeb v ČR a rozšířila své projekty v zahraničí na desítky zemí. Pomáhala také při všech větších povodních na území Česka..
  • V současné době je Charita ČR největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb
    Jednotlivá střediska provozují vždy příslušné diecézní, městské, oblastní a farní Charity, které nejlépe znají konkrétní potřeby místních a mohou spolupracovat s obcí, krajem či dalšími institucemi v regionu.  

Organizační struktura organizace

        Mapa Charita ČR

       Kodex Charity ČR.pdf

  • Oblastní charita Tišnov je nejmladší organizační složkou Diecézní charity Brno. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která vznikla v roce 2007 a svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství.

Organizační struktura Oblastní charity Tišnov

Organizační struktura OCHT-page-0