Historie a organizační struktura organizace

Charita ČR

 • Charita Česká republika vědomě navazuje na bohatou historii péče křesťanů a katolické církve o chudé a trpící a také na téměř stoletou historii svého působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Počátky katolické charity v českých zemích spadají až do roku 1919 a za první republiky zažívala velký rozvoj, pomáhala také na konci druhé světové války.
 • Po útlumu v období komunismu obnovila Česká katolická charita (dnes Charita ČR) svou činnost.
 • Po roce 1989 stála spolu s Ministerstvem  zdravotnictví u zrodu domácí zdravotnické péče
 • .Od té doby se zprofesionalizovala, otevřela stovky sociálně-zdravotních služeb v ČR a rozšířila své projekty v zahraničí na desítky zemí. Pomáhala také při všech větších povodních na území Česka..
 • V současné době je Charita ČR největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb
  Jednotlivá střediska provozují vždy příslušné diecézní, městské, oblastní a farní Charity, které nejlépe znají konkrétní potřeby místních a mohou spolupracovat s obcí, krajem či dalšími institucemi v regionu.  

Organizační struktura organizace

 • Svou strukturou kopíruje Charita ČR církevní hierarchii. Funguje jako sdružení více než 300 Charit. Jednotlivá střediska provozují vždy příslušné diecézní, městské, oblastní a farní Charity, které nejlépe znají konkrétní potřeby místních a mohou spolupracovat s obcí, krajem či dalšími institucemi v regionu.  Velikost těchto Charit se výrazně liší – někdy je tvoří pouze malý počet dobrovolníků, jindy více než sto zaměstnanců působících i v okolních obcích
 • Na regionální úrovni se tyto místní subjekty sdružují do dvou arcidiecézních a šesti diecézních Charit, které působí na území daného (arci)biskupství.
 • Tyto (arci)diecézní Charity (Brno, Praha, Olomouc, Ostrava-Opava, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Litoměřice) mají vlastní právní subjektivitu a také mohou provozovat sociální a zdravotní služby, obvykle se navíc zaměřují i na pomoc imigrantům a azylantům, někdy i na aktivity v zahraničí.

        Mapa Charita ČR

 • Oblastní charita Tišnov je nejmladší organizační složkou Diecézní charity Brno. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která vznikla v roce 2007 a svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství.