Cíl služby

Cílem sociální služby Sociální rehabilitace je klient, který v rámci svých schopností:

  • zvládá péči o svoji osobu
  • zvládá péči o domácnost
  • zvládá nakupování
  • zvládá samostatný pohyb a orientaci
  • zvládá základní úřední úkony – např. vlastní podpis
  • zvládá využívat dopravní prostředky
  • má zajištěn doprovod do školy, zaměstnání k lékaři či zájmové aktivity
  • má informace a zvládá jak se chovat v různých společenských situacích
  • má informace a zvládá získávat informace z různých zdrojů
  • má informace o službách