Duchovní služba

Nabíkříždka duchovní služby je určena všem, kdo jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s Charitou: zaměstnancům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, farním charitám a těm, kdo se zabývají sociální prací v souladu s křesťanskými zásadami.

Kontakt:

Ervín Jansa, tel.: 737 452 421