Odlehčovací služba

 

Pečovatelská sl. - držení za ruku

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc a podporu seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, jež tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti, v době nemoci), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí. 

 

Hlavní cíl služby:

  • cílem je aktivizovat uživatele za účelem udržení, eventuelně zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti, za podpory rodiny umožnit uživateli zůstat co nejdéle v domácím prostředí, rodinným příslušníkům zabezpečit nezbytný čas k odpočinku a jiným důležitým aktivitám.

Forma poskytování služby:

  • terénní, tzn. v domácnostech uživatelů služby

Služba je poskytována:

  • ve všední dny od 7:00 do 16:00.

 

Komu je služba určena                                       

 

Hlavní zásady služby                                            

 

Kontakt

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov
Ráboňova 116, Tišnov

ul. Boční, Veverská Bítýška - jen po předchozí telefonické donmluvě

Sodomková Lenka - ořezMgr.Lenka Sodomková, DiS. – vedoucí služby
email: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz
tel: 739 389 132

 

Čechová HulatováČechová Hulatová Táňa DiS. - sociální pracovník
email: tana.cechova@tisnov.charita.cz
tel: 739 015 926

 

Mácová Hana ořez

Hana Mácová - koordinátorka služby
email: hana.macova@tisnov.charita.cz
tel: 731 626 074

 

Pustinová Jana ořezMgr. Jana Pustinová - sociální pracovník
email: jana.pustinova@tisnov.charita.cz
tel: 730 571 329

 

Službu podporují

Chcete-li podpořit Odlehčovací službu, můžete zaslat finanční dar na účet: 185897781/0600  - pro naši službu prosím uveďte VS: 907.  Děkujeme.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru či darovací smlouvu, prosím kontaktujte našeho fundraisera.

„Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je realizována za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Projekt pořízení automobilů pro Pečovatelskou a Odlehčovací službu Oblastní charity Tišnov je spolufinancován Evropskou unií.
Plakát k projektu:

Projekt pořízení automobilů pro OCH Ti

 

Naše služby by nemohly fungovat i bez podory ostatních dárců. Podívejte se, kdo to je.