Zásady služby Chráněné bydlení Skryje

  • Demokratický přístup

uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování vlastních názorů a postojů a jejich prosazování

  • Individuální přístup 

uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování.  Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní vůle.