Specifické cíle

 • zprostředkovat sociální poradenství či kontakt na další odborníky
 • vést uživatele k orientaci ve společnosti
 • podporovat uživatele při zvládání obtížných životních situací a zároveň je učit jak je zvládnout
  samostatně
 • aktivizovat uživatele
 • nabídnout možnosti jak smysluplně trávit volný čas
 • podporovat klienty v plánování trávení vlastního volného času
 • podporovat ve zdravém životním stylu
 • pomoc při vzdělávání
 • zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupiny