Sociální rehabilitace Skryje

 

SR - zavařování okurek 2

 

 

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace Skryje je nácvik specifických činností směřujících k maximální možné samostatnosti a soběstačnosti osob s mentálním postižením, nebo osob s mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením.                                                

  • Služba je poskytována v pracovní dny celoročně od 8-16.30 hod. v zařízení v obci Skryje, cca 15 km od města Tišnova.
  • Služba je s jednotlivými klienty plánována a poskytována v konkrétní dohodnutý čas.
  • Konzultační doba pro veřejnost je v pracovní dny po předchozí domluvě.

 

            cíl služby

         ZÁSADY SLUŽBY

Služba Sociální rehabilitace ambulantní je službou sociální prevence, tedy je poskytována bez úhrady v souladu s § 70 zákona 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Pracoviště Sociální rehabilitace Skryje se nachází v budově Chráněného bydlení Skryje. V případě zájmu o obě sociální služby –tj.  Chráněné bydlení Skryje a Sociální rehabilitace Skryje je nutné žádosti podávat  zvlášť. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách  jednotlivých služeb.
 

Upozornění: pro žádost do služby Sociální rehabilitace není možné využít formulář „Žádosti“ do jiné služby – např. Chráněného bydlení, ale je potřeba zaslat platnou Žádost o poskytování sociální služby Sociální rehabilitace. Žádost ke stažení níže.

Kontakt

tischarita-00057Hana Svobodová, DiS.
vedoucí služby
Skryje 19, 594 55
tel: 534 008 340, 734 860 771

hana.svobodova@tisnov.charita.cz

Dokumenty ke stažení

Podporují nás

Chcete-li podpořit službu Sociální rehabilitace Skryje, můžete zaslat finanční dar na účet: 185897781/0600  - pro naši službu prosím uveďte VS: 908.  Děkujeme.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru či darovací smlouvu, prosím kontaktujte našeho fundraisera.

„Služba Sociální rehabilitace Skryje  je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Služba Sociální rehabilitace Skryje  je realizována za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB