Jak se stát uživatelem služby

Vstup uživatele do služby

 • Snahou Klubu Čas Tišnov je maximálně zpřístupnit službu cílové skupině. Snažíme se
  odstranit všechny prostorové, časové, psychologické i finanční bariéry, které by bránily cílové
  skupině vstupu do zařízení. Služba je provozována v zařízení, které je svým umístěním i
  vybavením blízké cílové skupině.
 • Při příchodu do zařízení dochází k vzájemnému seznámení uživatele a pracovníka a předání
  nezbytných informací o zařízení a poskytovaných službách – tzv. prvokontakt.
 • Po několika návštěvách uživatele v zařízení (zpravidla 5) a předání informací je uzavřena
  smlouva o užívání sociální služby, ze které vyplývá, že uživatel má zájem o pobyt v zařízení a
  respektuje podmínky dodržování pravidel. Uživatel služby si zvolí svého klíčového pracovníka.
  Zároveň je zjištěn důvod vyhledání služby a v souvislosti s tím je nabídnuto individuální
  plánování.
 • Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje
  uživatele musí být vedena s jeho souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty
  údaje, které jsou nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb. K vedení evidence
  o uživatelích slouží přezdívky. Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma
  registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služeb

Již při prvním kontaktu je uživatel seznámen s možností aktivně se podílet na činnostech zařízení. Další prostor pro prezentaci vlastních nápadů a přání má uživatel při kontaktní práci. Vhodné jsou dotazníky, písemné vzkazy. Pracovník se snaží klienty k této aktivní participaci motivovat. Uživatelé mají právo se rozhodnout, jakých služeb a v jakém rozsahu využijí. Služba je založena na dobrovolnosti a vlastním rozhodnutí uživatelů.