Komu je služba určena

Cílová skupina

Poradenství je určeno osobám starším 18-ti let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, nebo kterým tato situace hrozí.  

V případě potřeby poskytujeme pomoc zákonnému zástupci při řešení problémů jeho dítěte. 

Pokud by se na Poradnu obrátil nezletilý v nepříznivé životní situaci, zprostředkujeme kontakt s OSPOD, případně s jinou související institucí.

Osoby:

  • které se neumí zorientovat ve své nepříznivé životní situaci a neví, jaké kroky musí učinit, aby se jejich situace mohla zlepšit, neprohloubila se a v ideálním případě, aby došlo k jejímu vyřešení,
  • které neznají svá práva a povinnosti,
  • které nemají informace nebo dovednosti, které povedou ke zvýšení jejich samostatnosti a zvládnutí náročných situací a předcházení vzniku dalších nepříznivých situací,
  • které neumí v rámci řešení svého problému samostatně a aktivně jednat.

Komu je služba určena – uživateli našich služeb mohou být:

  • osoby v krizi (např. osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí apod.)
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osoby se zdravotním postižením