Poradna Porta

Každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kterou nezvládne řešit vlastními silami. Poradna Porta poskytuje svým  klientům bezplatné sociální a právní poradenství, aby netrpěli neznalostí svých práv, povinností či dostupných služeb a znali možná řešení své situace.
1 (1)

Poradna Porta
Ráboňova 116, Tišnov


Tel:  534 008 134
poradna@tisnov.charita.cz

pondělí:    7:00 - 11:00   12:00-17:00
úterý:        na objednání (7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00)
středa:      7:00 - 11:00   12:00-17:00
čtvrtek:     na objednání (7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00)
pátek:       na objednání (7:30 - 11:00)

S ČÍM VÁM DOKÁŽEME POMOCI

Informace a poradenství 

 • Nevíte si rady se svou současnou situací?
 • Nemáte dostatek informací?
 • Neznáte svá práva a povinnosti?
 • Nevíte, na koho se obrátit?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši nepříznivou životní situaci. Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší nepříznivé životní situaci. Společně budeme hledat možná řešení, zvážíme jejich výhody a nevýhody, upozorníme Vás na Vaše práva a povinnosti. Ve Vámi zvoleném řešení Vás budeme podporovat a pomáhat Vám s jeho uskutečněním. V případě potřeby Vás nasměrujeme na jinou službu, organizaci či příslušný úřad apod.

Osobní doklady 

 • Došlo ke ztrátě, zničení nebo krádeži Vašeho osobního dokladu?

Probereme Vaši situaci a vysvětlíme Vám, jak a kde si o potřebné doklady (např. rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, průkaz zdravotní pojišťovny) zažádat, případně Vám pomůžeme předem příslušný úřad kontaktovat a domluvit vše potřebné.

Ochrana práv 

 • Jste obětí zneužití, domácího násilí, týrání či šikany?
 • Jste obětí trestného činu?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši nepříznivou životní situaci. Pomůžeme Vám rozeznat projevy šikany, týrání, zneužívání apod. a znát možnosti, jak se jim bránit nebo jim předcházet. Informujeme Vás o Vašich právech. Můžeme Vám také pomoci se sepsáním návrhů na vykázání násilníka, návrhů na náhradu škody apod. Podpoříme Vás při řešení Vaší situace a pomůžeme Vám vyhledat potřebné kontakty na úřady, specializované sociální služby, Policii ČR, OSPOD apod., případně Vám poskytneme asistenci při jednání s nimi.

 • Řešíte problematické rodinné, občanské a sousedské vztahy?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši nepříznivou životní situaci. Pomůžeme Vám se v ní zorientovat. Zvážíme výhody a nevýhody jednotlivých možností řešení. Informujeme Vás o Vašich právech a povinnostech. Ve Vámi zvoleném řešení Vás podpoříme. Pomůžeme Vám připravit např. návrh na rozvod, návrh na úpravu styku s dětmi, návrh na zvýšení výživného, exekuční návrh na vymožení dlužného výživného …

 • Spáchali jste nějaký přestupek nebo trestný čin?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši nepříznivou životní situaci. Pomůžeme Vám se v ní zorientovat. Informujeme Vás o Vašich právech a povinnostech. Dle situace a možností Poradny Vám pomůžeme situaci vyřešit (např. návrh na odklad výkonu trestu, návrh na zahlazení odsouzení).

 

 

Finanční a majetková oblast

 • Máte problém vyjít se svými příjmy?
 • Zdají se Vám Vaše výdaje příliš vysoké? Máte problém s úhradou všech svých výdajů?
 • Nevíte, na jaké sociální dávky či jiné výhody máte nárok?
 • Jsou pro Vás dokumenty a formuláře příliš složité? Nerozumíte přesně, co po Vás úředníci chtějí?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši nepříznivou životní situaci. Probereme s Vámi Vaše příjmy a výdaje. Roztřídíme, které z nich jsou nutné a které nikoli. Společně se budeme snažit vymyslet, jak Vaše příjmy zvýšit nebo naopak, jak Vaše výdaje snížit. Pomůžeme Vám např. s vyhledáváním vhodného zaměstnání či brigády, se sepisem životopisu, s kontaktováním zaměstnavatele, podáme Vám základní informace o sociálních dávkách, na které byste mohli mít nárok a pomůžeme Vám s vyplněním příslušných formulářů. Pomůžeme Vám hledat položky v rodinném rozpočtu, na kterých by se dalo ušetřit.

 • Nerozumíte obsahu smlouvy?
 • Chystáte se převádět nebo pronajímat svůj majetek?

 Vyslechneme Vás, seznámíme se s potřebnými dokumenty/smlouvami a probereme s Vámi Vaši situaci. Vysvětlíme Vám obsah smlouvy, zodpovíme Vaše dotazy a upozorníme Vás na Vaše práva a povinnosti, případně rizika vyplývající ze smlouvy. Pokud to bude nezbytně nutné, vyhledáme Vám patřičný vzor, případně ho s Vámi můžeme upravit na Vaši konkrétní situaci.

Dluhová problematika

 • Nezvládáte splácet své dluhy? Obdrželi jste dopis, kterému nerozumíte?
 • Potřebujete vyjednat splátkový kalendář?
 • Hrozí Vám exekuce nebo Vás už exekutor kontaktoval?
 • Rádi byste se svých dluhů zbavili? Uvažujete o oddlužení?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši nepříznivou životní situaci. Pomůžeme Vám Vaše dluhy zmapovat a zjistit komu, za co a kolik dlužíte. Společně budeme hledat možná řešení, zvážíme jejich výhody a nevýhody. Pomůžeme Vám s realizací Vámi vybraného řešení, to znamená můžeme např. pomoci vyjednat splátkový kalendář, komunikovat s věřiteli, exekutory apod., pomoci se sepsáním vyjádření k podané žalobě, odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení či odklad exekuce. Pokud budete splňovat podmínky oddlužení, pomůžeme Vám připravit a podat insolvenční návrh.

 

Společenské kontakty

 • Nejste spokojeni se svými vztahy nebo Vaše vztahy nefungují?
 • Cítíte se osamělí nebo nepochopení? Nemáte kolem sebe přátele a blízké?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši současnou situaci, ve které se necítíte dobře. Můžeme Vám pomoci při zachování současných vztahů i při vytváření nových. Společně se zamyslíme, jak pracovat na zlepšení Vašich problematických vztahů. Informujeme Vás o Vašich právech a povinnostech. V případě potřeby či zájmu Vám můžeme vyhledat kontakt na specializovanou poradnu či jiného odborníka nebo instituci. Pomůžeme Vám najít volnočasové aktivity, při kterých si můžete přátele nebo partnery najít. Pokud chcete, můžeme Vám pomoct napsat inzeráty. Můžete se poradit, o čem se bavit, o čem nebavit, jak se při seznamování chovat apod.           

Rodičovské kompetence a povinnosti

 • Nefungují Vám vztahy v rodině?
 • Nedokážete se domluvit se svým bývalým partnerem/manželem na péči o děti nebo na výši výživného? Připadá Vám stanovené výživné příliš nízké nebo naopak příliš vysoké? Nehradí Vám druhý rodič stanovené výživné na dítě?
 • Uvažujete o adopci nebo pěstounské péči?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši současnou situaci. Společně se zamyslíme, jak pracovat na zlepšení Vašich problematických vztahů. Informujeme Vás o Vašich právech a povinnostech. Informujeme Vás o druzích rozvodu, společně připravíme návrh na zvýšení nebo snížení výživného, návrh na úpravu péče a styku s dětmi, informujeme Vás, jak se domáhat dlužného výživného. V případě potřeby či zájmu Vám můžeme vyhledat kontakt na specializovanou poradnu či jiného odborníka nebo instituci.

 

Vzdělávání, pracovní uplatnění

 • Uvažujete o rozšířené svého vzdělání nebo o změně své dosavadní kvalifikace?
 • Nejste spokojeni ve svém současném zaměstnání?

 Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši současnou situaci. Probereme s Vámi Vaše vzdělání, pracovní zkušenosti a společně se zamýšlíme nad vhodnou prací pro Vás. Zvážíme možnost zvýšení Vašeho vzdělání nebo rekvalifikace. Společně projdeme nabídky práce, případně Vám pomůžeme vytvořit životopis, kontaktovat zaměstnavatele a připravit se na pracovní pohovor. Informujeme Vás např. o právech a povinnostech zaměstnanců.

Zdravotní péče a kompenzace hendikepů

 • Chcete pomoct s vyhledáním kontaktů na lékaře?

Vyslechneme Vás a probereme s Vámi Vaši současnou situaci. V případě potřeby či zájmu Vám můžeme vyhledat kontakt na jinou sociální či zdravotní službu, případně vyhledat kontakt na vhodné odborníky, kteří Vám s Vaším zdravotním stavem mohou pomoci.

Hledání a udržení bydlení

 • Hrozí Vám ztráta bydlení (např. blíží se konec nájemní smlouvy)?
 • Máte problémy s úhradou nákladů za bydlení (např. z důvodu nedostatku financí na nájem nebo zdražování energií)?
 • Ztratili jste střechu nad hlavou?

Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší nepříznivé životní situaci. Společně posoudíme, jak Vaši situaci s bydlením co nejlépe vyřešit. Pomůžeme Vám např. hledat vhodné bydlení, komunikovat s majitelem nemovitosti, projdeme s Vámi nájemní smlouvu a vysvětlíme její obsah a případná rizika, informujeme Vás o možných sociálních dávkách, případně Vám pomůžeme o ně zažádat, můžeme Vám také pomoci s vyplněním žádosti o sociální byt.

 

 

Provozní doba služby

Forma služby:

 • ambulantní forma služby, tj. uživatelé služby přicházejí do Poradny Porta v Tišnově
 • terénní forma služby - tj. navštívíme uživatele služby v jeho domácnosti

Provozní doba ambulantní formy služby: 

pondělí:    7:00 - 11:00   12:00-17:00
úterý:        na objednání (7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00)
středa:      7:00 - 11:00   12:00-17:00
čtvrtek:      na objednání (7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00)
pátek:        na objednání (7:30 - 11:00)

Provozní doba terénní formy služby:

středa:     9:00 - 11:00
Je možné domluvit individuální termín kdykoliv v provozní době Poradny (za podmínky zajištění fungování ambulantní  služby).                                         

Mimo provozní dobu dle předchozí domluvy. 

Na pracovníky Poradny se můžete obracet osobně, telefonicky, písemně (emailem i dopisem).

Kontakty

adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
tel.:       534 008 134
email:   poradna@tisnov.charita.cz
web:     http://www.tisnov.charita.cz

Eva Urbánkková

Mgr. Eva Urbánková - vedoucí služby
právník, sociální pracovnice
mobil:   731 453 275
email:   eva.urbankova@tisnov.charita.cz

 

František HamplMgr. František Halml
právník, sociální pracovník
mobil:   737 602 436
email:   frantisek.halml@tisnov.charita.cz

 

Nikola Chábová - ořezMgr. Nikola Mrkývková
právník
mobil:    733 741 777
email:   nikola.mrkyvkova@tisnov.charita.cz

 

Podporují nás

Chcete-li podpořit službu Poradna Porta, můžete zaslat finanční dar na účet: 185897781/0600  - pro naši službu prosím uveďte VS: 904.  Děkujeme.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru či darovací smlouvu, prosím kontaktujte naši fundraisera.

„Poradna PORTA odborné sociální poradenství je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Poradna PORTA odborné sociální poradenství je realizována za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Poradna PORTA - odborné sociální poradenství je spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu "Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a odborného sociálního poradenství"

Logo OPZ barevné (9) (2)     EU Klub+Poradna-page-001

Naše služby by nemohly fungovat i bez podory ostatních dárců. Podívejte se, kdo to je.