Poradna Porta

 Poradna - ruce, zákoník

Posláním Poradny Porta je poskytnout informace a podporu lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí. Tuto situaci neumějí nebo nemohou řešit vlastními silami.

Poskytujeme našim klientům odborné sociální a právní poradenství tak, aby ve své obtížné životní situaci netrpěli neznalostí práv, povinností či dostupných služeb a znali možná řešení své situace. 

Cílem služby je klient,  

  • který se zorientoval ve své nepříznivé životní situaci a ví, jaké kroky musí učinit, aby se jeho situace mohla zlepšit, neprohloubila se a v ideálním případě, aby došlo k jejímu vyřešení,
  • který zná svá práva a povinnosti,
  • který získal nové informace nebo dovednosti, které povedou ke zvýšení jeho samostatnosti a zvládnutí náročných situací a předcházení vzniku dalších nepříznivých situací,
  • který umí v rámci řešení svého problému samostatně a aktivně jednat.

Cílem je poskytnout takovou míru pomoci a podpory, která je nezbytně nutná a nezbavovat klienta jeho kompetencí.

Forma poskytování služby:

  • ambulantní forma služby, tj. uživatelé služby přicházejí do Poradny Porta v Tišnově
  • terénní forma služby

 

 

Provozní doba služby

  • ambulantní forma služby, tj. uživatelé služby přicházejí do Poradny Porta v Tišnově

Provozní doba ambulantní formy služby: 

pondělí:    7:00 - 11:00   12:00-17:00
úterý:        na objednání (7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00)
středa:      7:00 - 11:00   12:00-17:00
čtvrtek:      na objednání (7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00)
pátek:        na objednání (7:30 - 11:00)

  • terénní forma služby

Provozní doba terénní formy služby:
středa:     9:00 - 11:00
Je možné domluvit individuální termín kdykoliv v provozní době Poradny (za podmínky zajištění fungování ambulantní  služby).                                         

Mimo provozní dobu dle předchozí domluvy. 

Na pracovníky Poradny se můžete obracet osobně, telefonicky, písemně (emailem i dopisem).

Kontakty

adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
tel.:       534 008 134
email:   poradna@tisnov.charita.cz
web:     http://www.tisnov.charita.cz

Eva Urbánkková

Mgr. Eva Urbánková - vedoucí služby
právník, sociální pracovnice
mobil:   731 453 275
email:   eva.urbankova@tisnov.charita.cz

 

František HamplMgr. František Halml
právník, sociální pracovník
mobil:   737 602 436
email:   frantisek.halml@tisnov.charita.cz

 

Nikola Chábová - ořezMgr. Nikola Mrkývková
právník
mobil:    733 741 777
email:   nikola.mrkyvkova@tisnov.charita.cz

 

Podporují nás

Chcete-li podpořit službu Poradna Porta, můžete zaslat finanční dar na účet: 185897781/0600  - pro naši službu prosím uveďte VS: 904.  Děkujeme.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru či darovací smlouvu, prosím kontaktujte naši fundraiserku.

„Poradna PORTA odborné sociální poradenství je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Poradna PORTA odborné sociální poradenství je realizována za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Poradna PORTA - odborné sociální poradenství je spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu "Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a odborného sociálního poradenství"

Logo OPZ barevné (9) (2)     EU Klub+Poradna-page-001

Naše služby by nemohly fungovat i bez podory ostatních dárců. Podívejte se, kdo to je.