Poskytované činnosti Poradny Porta

Dluhy, exekuce, oddlužení

Dluhy, exekuce, oddlužení

mapování dluhů nezajišťujeme podklady k dluhům
  pomoc při komunikaci s věřiteli, exekutory a insolvenčními správci netřídíme dokumenty
  pomoc se zjištěním aktuální dlužné částky nehlídáme průběh insolvenčního řízení po schválení oddlužení
  vyjednávání splátkových kalendářů  
  návrh na nařízení exekuce  
  návrh na zastavení exekuce  
  návrh na odklad exekuce  
  informace o oddlužení  
  příprava a podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení  

Občanské právo

Občanské právo

pomoc se sepsáním a kontrolou smluv (nájemní smlouva, darovací smlouva apod.) neřešíme sousedské spory
  opravné prostředky nesepisujeme pořízení pro případ smrti (závěť apod.)
  poskytnutí základních informací k dědictví nesepisujeme kupní smlouvy na nemovitost
  žádost o osvobození od soudního poplatků nenahrazujeme činnost realitních kanceláří
  žádost o ustanovení bezplatného advokáta neřešíme zdravotnické právo
  ochrana spotřebitele  
  nabývání a pozbývání vlastnického práva  

Rodinné právo

 

Rodinné právo

 

 

vznik a zánik manželství

neřešíme vypořádání SJM (poskytujeme pouze základní informace)

  úprava péče a styku s dětmi  
  stanovení/zvýšení/snížení výživného  
  výživné na neprovdanou matku  
  výživné mezi manželi po rozvodu  
 

Pracovní právo

Pracovní právo

vznik, změna a skončení pracovního poměru  
  vysvětlení a kontrola pracovní smlouvy  
  poskytnutí základních informací týkajících se pracovního úrazu
a nemoci z povolání
 
  změna pracovní doby  
  převedení na jinou práci  

Trestní právo

Trestní právo

žádost o odklad výkonu trestu  
  žádost o zahlazení odsouzení  
  základní poradenství ohledně náhrady škody  
  základní poradenství obětem domácího násilí a trestné činnosti  

Sociální práce

Sociální práce

pomoc při hledání východisek
z osobních problémů
 
  pomoc s hledáním vhodného bydlení  
  pomoc s hledáním zaměstnání  
  vytvoření životopisu  
  informace o sociálních dávkách  
  vyhledání potřebných informací
a kontaktů
 
  rodinný rozpočet