Základní informace - první kroky na území České republiky

 

Pozor změna! Od 30.6. 2022 vstoupila v platnost novela zákonů nazývaných souhrnně Lex Ukrajina.

Veškeré změny a platná pravidla nejdete ZDE

 

Registrace, dočasná ochrana, Krajské asistenční centrum

 • Po vstupu na území České republiky mají občané Ukrajiny povinnost registrovat se do 30 dnů na cizinecké policii, registraci lze také vyřídit rovnou na Krajském asistenčním centru pro uprchlíky z Ukrajiny - viz. níže.
 • Po registraci se mohou rozhodnout:
  • pro bezvízový pobyt - umožňuje zůstat na území České republiky jen po dobu 90 dní a je nutné mít platný biometrický pas
  • požádat o tzv. dočasnou ochranu, která umožňuje zůstat na území České republiky déle a zapojit se do běžného života. Dočasná ochrana zajišťuje přístup ke zdravotnímu pojištění, práci i sociálním dávkám. Dočasná ochrana nahrazuje tzv. vízum strpění, které bylo udělováno do 21. března a dále se již neuděluje. Komu bylo již před 21. březnem vízum strpění uděleno, nemusí o nic nově žádat - automaticky přechází pod institut dočasné ochrany. 

První kroky směřujte na Krajské asistenční centrum, kde vyřídíte vše na jednom místě

Krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny (tzv. KACPU) umožňuje na jednom místě vyřídit registraci na cizinecké policii, tzv. dočasnou ochranu nahrazující vízum strpění, zdravotní pojištění, záležitosti Úřadu práce a v případě potřeby poskytnout i ubytování. Do asistenčního centra  se mají dostavit i všichni, kteří již mají ubytování, ale nemají potřebné doklady.

Krajské asistenční centrum pomoci pro lidi, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny od 1. června sídlí na adrese: Hněvkovského 65 Brno-jih .

Od 1. července je Asistenční centrum pomoci otevřeno:
Veškeré služby pro všechny: po–pá 8:00 –17:00
Víkendy a státní svátky – zavřeno

 

Zdravotní péče

 • Uprchlíci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana (viz výše), se stávají automaticky pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny a mají nárok na zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění stejně jako občan ČR. Toto právo se vztahuje i na uprchlíky, kterým byly poskytnuty zdravotní služby nejdéle 30 dní před udělením dočasné ochrany (nejdříve však v den ruské invaze). 
 • Lékařskou pomoc mohou uprchlíci vyhledat na tzv. UA Pointech - nejbližší najdete ve Fakultní nemocnici Brno - na jednotlivých pracovištích poskytují péči dětem, dospělím i těhotným ženám -  informace o všech pracovištích UA Pointu Fakultní nemocnice Brno v češtině i ukrajinštině zde.
  • UA Point pro dospělé a těhotné  - Fakultní nemocnice Brno Bohunice - Jihlavská 20
  • UA Point pro dětské pacienty je zřízen na pracovišti Dětské nemocnice - Černopolní 9 
  • UA Point pro těhotné je  zřízen v rámci Porodnice na Obilním trhu 11
 • Lékařskou péči pro občany Ukrajiny poskytují i praktičtí lékaři na Tišnovsku - ale pouze po předchozí telefinické domluvě a s ohledem na kapacitní možnosti jednotlivých lékařů. Seznam lékařů, kteří poskytnou lékařskou péči občanům Ukrajiny - nezaregistrují je, ale ošetří: 
  Lékaři na Tišnovsku

Zaměstnání bez zvláštního pracovního povolení 

 • Uprchlíci z Ukrajiny (držitelé dočasné ochrany) budou vnímáni jako lidé s trvalým pobytem a budou mít volný vstup na trh práce. Zaměstnavatel musí o jejich nástupu do zaměstnání pouze informovat krajskou pobočku ÚP.
 • Držitelé dočasné ochrany budou moci být podpořeni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelné pracovní místo, příspěvek na veřejně prospěšné práce, možnost uhrazení rekvalifikace a podpory při rekvalifikaci), podpora z APZ ale není nároková, záleží na rozpočtové kapitole MPSV.
 • Získají nárok na podporu v nezaměstnanosti (ta se bude počítat zejména z průměrné mzdy, protože se nepředpokládá jejich předchozí pracovní aktivita v ČR.
 • Jste zaměstnavatel v ČR a chcete nabídnout volná pracovní místa lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny? Obraťte se přímo na: ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR.
 • Nabídky práce výhradně na Tišnovsku a Kuřimsku přímo vhodné i pro ukrajinské uprchlíky je možné zprostředkovávat i v rámci facebookové skupiny Ukrajinci na Tišnovsku

Humanitární dávky

Držitel dočasné ochrany má nárok na tzv. humanitární dávku:

 • Výše příspěvku je stanovena na 5 000 kč za osobu a měsíc. Za měsíc, ve kterém byla uprchlíkovi udělena dočasná ochrana, vzniká nárok na tuto dávku automaticky a je možné o ni žádat na pobočkách Úřadu práce (žádat je možné i měsíc zpětně).
 • Opakovaná žádost o humanitární dávku - v případech, kdy uprchlík nemá na zajištění základních životních potřeb, může být  dávka vyplácena i opakovaně po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců. V tomto případě je nutné žádat o dávku každý měsíc znovu a dokumenty, které bude k této žádosti o opakovanou dávku třeba doložit, Úřady práce ještě upřesní.
 • Humanitární dávka může být vyplacena na Úřadu práce v hotovosti nebo převodem na bankovní účet vedený u české banky.  
 • Pokud již byla dříve cizinci se speciálním vízem za účelem strpění vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, k této dávce se přihlížet nebude - i když ji čerpal, může získat novou humanitární dávku.
 • Od 28. 3. 2022 by mělo být možné vyřídit žádost o dávku on-line, bez nutnosti návštěvy úřadu (podmínkou je účet zřízený u české banky).
 • Leták MPSV - humanitární dávka
 • Po skončení této formy pomoci bude v případě potřeby osobám umožněn vstup do systému pomoci v hmotné nouzi a osoby mohou být podle jejich individuální situace zajištěny příspěvkem na živobytí, případně doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomocí.

Ubytování

 • Ubytování nabízím -
  • nabídku ubytování je možné evidovat prostřednictvím webových stránek Pomáhej Ukrajině
  • nabídky ubytování eviduje také brněnská charitní Poradna pro cizince Celsus:  
   telefon: 604 176 857 e: mail: ukrajina@brno.charita.cz
 • Ubytování sháním 
  • primárně je třeba se s potřebou ubytování obracet na město Tišnov či Kuřim - nebo potřebu ubytování nahlásit ihned při registraci uprchlíka na Krajském asistenčním centru (viz výše).
  • webové stránky Pomáhej Ukrajině  - přístup k nabídkám ubytování mají jen vybrané pomáhající organizace a Charita Tišnov je jednou z nich; máte-li zájem o informace o nabídce ubytování, obracejte se na kolegyni Kateřinu Maláškovou, Tel.: 604 197 293; katerina.malaskova@tisnov.charita.cz. Oblastní charita Tišnov funguje maximálně jako zprostředkovatel kontaktu a nepřebírá žádnou odpovědnost za nabízené ubytování ani za ubytované uprchlíky.
 • Poskytli jste ubytování lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině? Máte nárok na příspěvek na solidární domácnost
  • Výše příspěvku byla stanovena na 3000 Kč na osobu/ měsíc, max. však 12 000 Kč na domácnost. Dávka by měla být vyplácena do konce června, vláda poté dávku dle aktuální situace přehodnotí.
  • Podmínkou čerpání solidárního příspěvku je poskytovat ubytování  bezplatně a nejméně po 16 po sobě jdoucích dní v měsíci, za který o příspěvek žádám.
  • Ubytovaným musí být zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, přípravu jídla, prostor pro osobní hygienu, WC a přístup k pitné vodě.
  • Příspěvek na solidární domácnost se nedaní a také se nezapočítává jako příjem pro nepojistné dávky - nebude tak mít vliv např. na výplatu příspěvku na bydlení.
  • O příspěvek je možné žádat od 11. 04. 2022 POUZE ELEKTRONICKY - návod zde.
 • Pro ubytovací zařízení, hotely a penziony platí částka až 250 Kč/osoba/den - dle typu ubytování, nutná kooperace s Krajským úřadem.

Školství

Bankovní účty

V Tišnově najdete tyto banky, které nabízejí zřízení účtu (doplněného o bonus)  pro Ukajince. Zřízení účtu je potřebné pro výplatu sociálních dávek.

 

Komunita na Tišnovsku

Materiální a další pomoc na Tišnovsku

 • Stálé sběrné místo materiální pomoci

  Oblastní charita Tišnov, Město Tišnov a MAS Brána Vysočiny společně zřídili v prostorách Městského kulturního střediska (sál pod kinem Svratka, Mlýnská 152, Tišnov)  sběrné místo materiální pomoci určené pro pomoc konkrétním ukrajinským rodinám ubytovaným na Tišnovsku. Více aktuálních informací o tom, co a kdy se sbírá najdete na této stránce.
 • Dobrovolnická pomoc na Tišnovsku

  Nabídky na dobrovolnickou pomoc přímo na Tišnovsku přijímá koordinátorka dobrovolníků Oblastní charity Tišnov - Kateřina Malášková,  tel.: 604 197 293, e-mail: katerina.malaskova@tisnov.charita.cz    Dobrovolníci se mohou hlásit přes kontaktní formulář zde. Jedná se o pomoc např. s materiální sbírkou, tlumočením, dopravou apod.
 • Pomoc ukrajinským uprchlíkům - informace:

  Město Tišnov - 549 439 711, 549 439 773  e-mail: epodatelna@tisnov.cz
  Oblastní charita Tišnov - Kateřina Malášková; 604 197 293, e-mail: katerina.malaskova@tisnov.charita.cz

Finanční pomoc

 • Statické pokladničky - informace budou doplněny
 • Pro domluvu finančního daru (individuálního nebo firemního) pro přímou pomoc Ukrajincům ubytovaným na Tišnovsku, kontaktujte našeho fundraisera: Mgr. Vojtěch Trmač, tel. 735 749 746, vojtech.trmac@tisnov.charita.cz 
 • Příspěvek na účet veřejné sbírky Charity Česká republika 55660022/0800 variabilní symbol 104. Finance z veřejné sbírky se používají pro pomoc na Ukrajině i pro pomoc Ukrajincům v ČR.
  Přispět on-line s platbou kartou lze na stránkách Charity Česká republika nebo na portálu darujme.cz. Jaká je aktuální výše výtěžku charitní sbírku pro Ukrajinu najdete zde. Částka je průběžně aktualizována.

Další nejdůležitější odkazy

Děkujeme všem za solidaritu s občany Ukrajiny.

Velmi si ceníme vaší pomoci, myslete na to, že bude potřeba pomáhat dlouhodobě.

Den Charity oslavíme na Svatováclavských hodech
18. srpna 2022 Články

Den Charity oslavíme na Svatováclavských hodech

V rámci  programu Svatováclavských hodů, které tentokrát proběhnou už 17. září, oslavíme Den Charity a zároveň i krásné výročí 100 let činnosti Charity Česká republika. Dopoledne se potkáme na Jarmarku neziskovek a na odpoledne je pro vás připraveno několik rukodělných stánků, na kterých si můžete vyrobit dárek pro někoho blízkého, osamělého nebo pro klienty našich služeb.  

Sestrám Domácí zdravotní péče slouží nový sterilizátor
25. července 2022 Články

Sestrám Domácí zdravotní péče slouží nový sterilizátor

Nový spolehlivý přístroj nahradil starší dosluhující sterilizátor, který používají naše sestry Domácí zdravotní péče. Díky podpoře z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové si tak mohou nadále naše sestry připravovat nástroje a sterilní materiály k použití v domácnostech našich pacientů.

Připravte se na Milostivé léto II
19. července 2022 Články

Připravte se na Milostivé léto II

Charitní Poradna Porta se opět zapojí svým dluhovým poradenstvím do akce Milostivé léto. Milostivé léto II začíná už 1. září a umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů v exekuci u veřejných institucí a státních či polostátních firem tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku. Odpustí se jim penále, úroky a další poplatky, čímž dlužníci mohou ušetřit až desetitisíce korun. Připravte se na Milostivé léto včas! S pravidly akce i jednotlivými kroky vám rádi poradíme v naší bezplatné charitní Poradně Porta.

Charita se starala o navrátilce z koncentračních táborů, říká historik Jaroslav Šebek
29. června 2022 Charita Česká republika

Charita se starala o navrátilce z koncentračních táborů, říká historik Jaroslav Šebek

Charita Česká republika má bohatou historii, jejíž střípky sahají až do 19. století. Po první světové válce se začaly formovat organizované svazy Charit. Na vzniku charitního díla se podíleli kněží a biskupové. Poprvé na sebe upozornila během pomáhání uprchlíkům z pohraničí v roce 1938 a v květnu 1945 se starala o navrátilce z koncentračních táborů. Podrobnosti z historie přinášíme v rozhovoru s docentem Jaroslavem Šebkem.

Charita Česká republika slaví 100leté výročí
24. června 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika slaví 100leté výročí

Letošní rok je pro Charitu zlomový. Slaví sto let od svého založení, a může se tak pyšnit titulem nejstarší neziskové organizace v Česku. Zároveň jde také o největšího poskytovatele zdravotních a sociálních služeb na našem území. A to jsou rozhodně pádné důvody k uspořádání oslav a připomenutí si její historie a významu.

Díky příběhům lidí si uvědomuji, co je důležité
23. června 2022 Diecézní charita Brno

Díky příběhům lidí si uvědomuji, co je důležité

Koordinátorka Dagmar Kokešová byla okamžitě v terénu. Toho večera pomáhala evakuovat rodiny ze zaplavené břeclavské charitní ubytovny. Zpočátku jezdila do Moravské Nové Vsi, v srpnu se začala starat o obyvatele zasažených Hrušek:

Charitní narozeniny jsme oslavili v areálu Porta coeli
22. června 2022 Články

Charitní narozeniny jsme oslavili v areálu Porta coeli

Krásné prostředí areálu Porta coeli, zajímavý program, milí a usměvaví lidé, sluníčko, občerstvení a posezení ve stínu staletých lip. To bylo v kostce charitní narozeninové odpoledne, které jsme pořádali u příležitosti 15. výročí založení Oblastní charity Tišnov. Důvodů k oslavám bylo ale více – Diecézní charita Brno, které jsme součástí, slaví letos 30 let pomoci lidem a Charita Česká republika dokonce 100 let svého působení.

Rok pomoci po tornádu: Charita je stále na místě a rozděluje finanční prostředky
17. června 2022 Diecézní charita Brno

Rok pomoci po tornádu: Charita je stále na místě a rozděluje finanční prostředky

Dne 24. června uplyne rok od chvíle, kdy tornádo zničilo na jihu Moravy řadu domů v 5 obcích. Charita byla na místě od prvních hodin a její pracovníci působí v obcích dosud. Do rekordní sbírky dárci přispěli 363 609 577 korun. Z toho už Charita vyplatila 272 589 609 Kč konkrétním domácnostem, se kterými uzavřela 1 934 darovacích smluv. Pomoc pokračuje i rok po ničivé události. 

Oslava 30 let Charity v Mikulově
14. června 2022 Diecézní charita Brno

Oslava 30 let Charity v Mikulově

V sobotu 11. června se konala oslava 30 let Diecézní charity Brno. Slavnostní setkání pracovníků, zakladatelů, podporovatelů a dárců se konalo v Mikulově. Program byl složený ze tří částí – pěší pouti, děkovné mše svaté a společného setkání v zámku.

Iniciativa Za bydlení předložila vládě návrh zákona, který pomůže řešit bytovou nouzi
9. června 2022 Charita Česká republika

Iniciativa Za bydlení předložila vládě návrh zákona, který pomůže řešit bytovou nouzi

V úterý 7. června odborníci z iniciativy Za bydlení předali zástupcům vlády návrh zákona o podpoře v bydlení. Bytová nouze je již několik let palčivým problémem Česka. Dostupnost bydlení se neustále zhoršuje, proto je důležité prohlubující se krizi řešit. Současná vláda se zavázala, že připraví během prvních dvou let svého volebního období legislativu, která pomůže najít východisko.

Postní almužna pomůže v brněnské diecézi částkou 835 747 Kč
6. června 2022 Diecézní charita Brno

Postní almužna pomůže v brněnské diecézi částkou 835 747 Kč

Podpořit mobilní hospic, vybavit dílny pro lidi s postižením nebo poslat pomoc pro Ukrajinu – to vše můžou Charity v brněnské diecézi díky příspěvkům lidí do letošní Postní almužny. Lidé, kteří se do předvelikonoční akce zapojili odevzdali v papírových „postničkách“ přes 800 tisíc korun.

Postní almužna podpoří domácí hospic, děti z rodin v nouzi a pomůže na Ukrajině
22. května 2022 Články

Postní almužna podpoří domácí hospic, děti z rodin v nouzi a pomůže na Ukrajině

Letošní Postní almužna přinesla ve farnostech tišnovského děkanství 43 449 Kč, které  dle přání dárců, uvedených na postničkách, podpoří Domácí hospic Porta Vitae, pomohou s úhradou školních obědů pro děti z rodin v nouzi a pomohou s financováním zdravotních výloh lidem na Ukrajině. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do starobylé křestaňské tradice - almužny a v období předvelikonočního půstu přeměnili své odříkání na konkrétní pomoc.

Zveme vás na letošní DOBROpiknik
19. května 2022 Diecézní charita Brno

Zveme vás na letošní DOBROpiknik

Dobrovolnické centrum zve nejen své dobrovolníky na již tradiční DOBROpiknik. Přijďte ve čtvrtek 16. června od 16:00 do Björnsonova sadu a načerpejte kromě informací o dobrovolnictví i dobrou náladu. Tešit se můžete například na neziskové organizace Popálky nebo Ligu vozíčkářů, vyzkoušíte si taichi s Davidem nebo si můžete zatančit na živou hudbu kapel Kupodivu a Popsmog. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.  

Tahle práce mě naučila mít hodně skromné cíle, říká terapeut Josef Novotný
15. května 2022 Charita Česká republika

Tahle práce mě naučila mít hodně skromné cíle, říká terapeut Josef Novotný

Na neděli 15. května připadá Mezinárodní den rodiny. V tento den si můžeme připomenout, jak důležitou roli v našich životech hraje rodina a vyjádřit podporu svým blízkým. Ta je totiž stěžejní při vypořádání se s nejrůznějšími životními problémy. Podpora rodiny má také důležitou funkci při boji se závislostmi, o které se v rozhovoru rozpovídal terapeut Josef Novotný z Oblastní charity Jihlava.

Domácí hospic Porta Vitae podpořen od TE Connectivity
13. května 2022 Články

Domácí hospic Porta Vitae podpořen od TE Connectivity

Domácí hospic Porta Vitae uspěl s žádostí o grantovou podporu u největšího zaměstnavatele z našeho regionu, firmy TE Connectivity Czech s.r.o. (dříve známé jako Tyco). Částkou ve výši 1000 $ podpoří tým našeho domácího hospice v jeho dalším vzdělávání, aby mohla dále růst kvalita jím poskytované péče nevyléčitelně nemocným na Tišnovsku a Kuřimsku.

Oslavte s námi 15. narozeniny Charity Tišnov - jste srdečně zváni
12. května 2022 Články

Oslavte s námi 15. narozeniny Charity Tišnov - jste srdečně zváni

Přijďte s námi strávit příjemné páteční odpoledne a oslavit 15. narozeniny tišnovské Charity. V areálu Porta Coeli připravujeme program pro celou rodinu. Přímo v bazilice proběhne děkovná mše a v podvečer i koncert Tišnovského komorního orchestru, připravené jsou komentované prohlídky klášterního pivovaru i sadů, čeká na vás beseda o pečení s Petrou Burianovou (vítězkou pořadu Peče celá země) a chybět nebudou ani kativity pro děti - skákací hrad, zdobení perníčků nebo třeba střelba z luku.

Sokolský pochod přilákal téměř 300 účastníků
12. května 2022 Články

Sokolský pochod přilákal téměř 300 účastníků

Na sváteční den – 8. května – připadá každoročně tradiční sokolské akce Pochod župou Pernštejnskou. Letos se jednalo už o 30. ročník dálkového pochodu a stejně jako vloni se do této akce zapojila také tišnovská Charita.  Nově se pochod stal součástí celorepublikové iniciativy Běhy pro hospice a účastníci pochodu tak svou registrací mohli zároveň podpořit charitní domácí hospic Porta Vitae. Přímo na pochodu jsme se pak s většinou z vás potkali na občerstvovací stanici v obci Sejřek.

Světlana Porsche: Jsme svědky obrovské vlny solidarity
9. května 2022 Charita pro Ukrajinu

Světlana Porsche: Jsme svědky obrovské vlny solidarity

Bezmála dvacet let se profesionálně věnuje pomoci cizincům žijícím v naší zemi a jejich integraci. Světlana Porsche, původem Ukrajinka, nyní koordinuje rozsáhlou pomoc tisícům válečných uprchlíků, kteří se obracejí na Arcidiecézní charitu Praha o pomoc.

Pomáháme maminkám, protože víme, jak moc jsou důležité
8. května 2022 Charita Česká republika

Pomáháme maminkám, protože víme, jak moc jsou důležité

Den matek letos připadá na neděli 8. května. Připomínáme si, jak moc jsou maminky v našich životech důležité. Velice dobře si uvědomujeme, že šťastné maminky jsou předpokladem pro šťastné děti, a tak se snažíme pomáhat mimo jiné matkám samoživitelkám. Přečtěte si příběh o naší pomoci.

Jak peníze ze sbírky Charita pro Ukrajinu pomáhají?
4. května 2022 Charita Česká republika

Jak peníze ze sbírky Charita pro Ukrajinu pomáhají?

Válka na Ukrajině trvá již několik týdnů, ale my lidem zasaženým tímto konfliktem neúnavně pomáháme i nadále. Dodáváme materiální pomoc partnerské Charitě Ukrajina, pomáháme uprchlíkům na hranicích a také jim zajišťujeme základní životní potřeby na našem území. To všechno můžeme dělat díky vaší podpoře. Zjistěte podrobnosti o využití financí ze sbírky Charita pro Ukrajinu.

Spojme síly pro domácí péči na Tišnovsku a Kuřimsku
3. května 2022 Články

Spojme síly pro domácí péči na Tišnovsku a Kuřimsku

Hledáme ochotné zejména firemní dárce, kteří spojí své síly s naší Charitou pro zlepšení domácí péče na Tišnovsku a Kuřimsku. Pomozte nám s projekty na rozvoj zdravotních služeb domácí péče, aby i lidé v nemoci či závěru života mohli zůstat doma. Máme příležitost rozvinout naše služby díky novému vybavení, vzdělávání i menší osvětě, ale potřebujeme sehnat prostředky na spolufinancování našich schválených projektů.

Sbíráme statické pokladničky sbírky Charita pro Ukrajinu - děkujeme za pomoc
2. května 2022 Články

Sbíráme statické pokladničky sbírky Charita pro Ukrajinu - děkujeme za pomoc

Až do konce dubna bylo  možné darovat fiananční příspěvek do sbírky Charita pro Ukrajinu také do statických pokladniček, které byly umístěny v některých obcích na Tišnovsku. Přímo v Tišnově byla statická pokladnička umístěna na Turistickém informačním centru, v Domácím hospici Porta Vitae a na adrese správy naší oblastní Charity. Sbírka do statických pokladniček byla ukončena ke konci dubna, pokladničky se sbírají, rozpečeťují a výtěžky průběžně zveřejňujeme. 

Tradiční pochod Župou pernštejnskou podpoří domácí hospic
26. dubna 2022 Články

Tradiční pochod Župou pernštejnskou podpoří domácí hospic

Zúčastněte se tradičního turistického pochodu a cyklojízdy na Pernštejn v neděli 8. května 2022 a svou účastí podpořte náš tišnovský Domácí hospic Porta Vitae. Záleží na vás, zda půjdete pěšky, poběžíte nebo pojedete na kole, sami, s rodinou nebo s přáteli. Vybírat můžete z různých tras z Tišnova nebo Doubravníka od 8 do 65 km, které všechny mají společný cíl na hradě Pernštejně. Cestou na vás čeká občerstvovací stanice naší Charity v Sejřku. 

Jarní kolo Sbírky potravin přineslo 731 kg potravin a drogerie
25. dubna 2022 Články

Jarní kolo Sbírky potravin přineslo 731 kg potravin a drogerie

I přes krásné sobotní počasí, které vyzívalo spíše k výletům než k nákupům, mnozí z vás zavítali do kuřimské prodejny Kaufland a zapojili se do jarního kola Sbírky potravin. A výtěžek byl nad očekávání vysoký. Vaše solidarita i nezištná práce dobrovolníků přinesla 731 kg potravin, které pomohou lidem z našeho regionu.  

Milostivé léto kompletně vytrhlo ze spárů dluhových pastí patnáct tisíc lidí
20. dubna 2022 Charita Česká republika

Milostivé léto kompletně vytrhlo ze spárů dluhových pastí patnáct tisíc lidí

Novela exekučního zákona, tzv. milostivé léto, jejíž náplní bylo odpuštění úroků dlužníkům u veřejnoprávních činitelů po zaplacení jistiny, skončila na konci letošního ledna. Exekutorská komora předložila výsledná data, podle kterých se podařilo smazat veškeré dluhy 15 tisícům lidí. Celkový souhrn uhrazených jistin činí 390 milionů korun.

Příběh z Ukrajiny: Poslední kapka
15. dubna 2022 Charita Česká republika

Příběh z Ukrajiny: Poslední kapka

„V pondělí 7. března po páté hodině ráno vletěla do mého bytu oknem raketa,“ vzpomíná na okolnosti svého útěku z rodného města sympatická černovláska Marina v pruhovaném triku a ukazuje na svém tabletu snímek rozbitého panelového domu.

Žádost o tzv. solidární příspěvek je možné podávat od 11. dubna - ale pouze on line
12. dubna 2022 Články

Žádost o tzv. solidární příspěvek je možné podávat od 11. dubna - ale pouze on line

Od pondělí 11. dubna spouští Ministerstvo práce a sociálních věcí žádosti o solidární příspěvek pro domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Žádost je možné podat pouze elektronicky.

Jarní kolo Sbírky potravin proběhne 23. dubna
8. dubna 2022 Články

Jarní kolo Sbírky potravin proběhne 23. dubna

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci s mnoha dalšími pomáhajícími organizacemi. Do sbírky se každoročně zapojuje i Oblastní charita Tišnov - tentokrát nás 23. dubna najdete od 8 do 18 hod v obchodním domě Kaufland v Kuřimi. Darujte potraviny osamělým seniorům, samoživitelům a lidem v nouzi nebo se zapojte jako dobrovolník.

Fotografie a video - ohlédnutí za charitativním bowlingem
7. dubna 2022 Články

Fotografie a video - ohlédnutí za charitativním bowlingem

Slíbili jsme fotografie a video z  březnového charitativního bowlingového turnaje.  A slib plníme! Vy, co jste se s námi turnaje účastnili, si při zhlédnutí videa připomeňte skvělou atmosféru celého odpoledne, a vy, kteří jste s námi u toho nebyli, se nechte nalákat na další ročník. Charitativní bowling už se stal tradiční akcí, při které se vždy na přelomu února a března setká 12 firemních týmů a "bowlingují" pro dobrou věc.

Vítáme vás aneb setkání všech Ukrajinců na Tišnovsku
4. dubna 2022 Články

Vítáme vás aneb setkání všech Ukrajinců na Tišnovsku

V sobotu 9. 4. 2022 proběhne v sále pod kinem Svratka (Mlýnská 152, Tišnov) setkání určené všem Ukrajincům na Tišnovsku. Zástupci města a dalších organizací z regionu přinesou uceleně důležité informace z Tišnovska -  týkající se např. školství, zdravotnictví, volnočasových aktivit, sociálních služeb apod. Vítány jsou i děti, program pro děti bude zajištěn.

Aktuální zvýšení částky životního minima se odrazí i ve výplatě sociálních dávek
31. března 2022 Charita Česká republika

Aktuální zvýšení částky životního minima se odrazí i ve výplatě sociálních dávek

Spotřebitelský růst cen potravin a energií a současná vysoká míra inflace uspíšily rozhodnutí vlády navýšit částku stanoveného životního a existenčního minima. To bude mít vliv i na výši a výplatu dalších sociálních dávek, které se pro jedny zvednou, pro jiné se stanou dostupnější.

Společně pomáháme Ukrajině
29. března 2022 Články

Společně pomáháme Ukrajině

Znovu se probouzí to dobré v nás. Stejně jako loni, kdy řádění tornáda spojilo celou republiku ve snaze pomoci. Dobrovolníci po boku profesionálů odvedli ohromný kus práce a jižní Morava jin nepřestává být vděčná. Nečekali jsme, že by nás něco podobného mohlo brzy potkat znovu. Přišlo však něco mnohem horšího. Válka na Ukrajině spustila humanitární krizi pro nás ještě před pár týdny nepředstavitelných rozměrů. A dobrovolníci opět od prvních dnů pomáhají – a Tišnovsko není výjimkou.

Informace pro děti z Ukrajiny na Tišnovsku
22. března 2022 Články

Informace pro děti z Ukrajiny na Tišnovsku

Přinášíme souhrn základních možností pro děti z Ukrajiny, co se týče jejich vzdělávání a volnočasových aktivit, materiálů k tvoření, pracovních listů apod. Na prvním místě publikujeme informace přímo pro děti z Tišnovska a Kuřimska, následně nabídky z Brna a obecné materiály k využití. 

Bowlingové centrum rozezněl smích podporovatelů tišnovské Charity
18. března 2022 Články

Bowlingové centrum rozezněl smích podporovatelů tišnovské Charity

Chvíle napětí se střídaly s výbuchy smíchu při třetím Charitativním bowlingovém turnaji pro Oblastní charitu Tišnov, který se konal ve čtvrtek 17. března 2022. Na dráhách bowlingového centra XBowling Tišnov svištěly za kuželkami koule vrhané celkem 12 týmy složenými z řad zaměstnanců našich firemních podporovatelů. Celý výtěžek ze startovného putuje na podporu a rozvoj našeho dobrovolnického centra.

V Česku vznikají nové informační kanály pro Ukrajince
15. března 2022 Charita Česká republika

V Česku vznikají nové informační kanály pro Ukrajince

Pro ukrajinskou menšinu a stále vyšší počet nově příchozích uprchlíků z Ukrajiny, kteří v naší zemi hledají azyl, byly v posledních dnech spuštěny nové informační a zpravodajské kanály. Díky nim si mohou lidé ve svém mateřském jazyce poslechnout nejaktuálnější zprávy ze světa, sledovat vývoj situace a také se dozvědět řadu relevantních informací a praktických doporučení.

V rámci sbírky Charita pro Ukrajinu rozmístíme kasičky po celém Česku
10. března 2022 Charita Česká republika

V rámci sbírky Charita pro Ukrajinu rozmístíme kasičky po celém Česku

Rozhodli jsme se rozšířit sbírku Charita pro Ukrajinu o osvědčenou metodu, která přísluší výhradně Tříkrálové sbírce. V následujících dnech umístíme válcové plastické pokladničky na veřejně dostupná místa. Budete je moci spatřit v obchodech, informačních centrech, na poštách nebo úřadech. 

Podpořte činnost naší Charity na Knižním trhu v Kuřimi
10. března 2022 Články

Podpořte činnost naší Charity na Knižním trhu v Kuřimi

Oblastní charita Tišnov se zúčastní 31.3.2022 Knižního trhu v Kuřimi s prodejem použitých knih. Výtěžek z prodeje půjde na podporu naší charitní činnosti, do které spadá i nedávno otevřená pobočka Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "Klub Čas" v Kuřimi. Na místě se bude možné setkat i se zástupkyní tohoto Klubu.

Tišnov pomáhá Ukrajině
3. března 2022 Články

Tišnov pomáhá Ukrajině

Oblastní charita Tišnov se společně s MAS Brána vysočiny, městem Tišnov a základními školami (Smíškova a 28. října) zapojila do materiální sbírky na pomoc Ukrajině.  Zástupci MAS, kteří jsou hlavními organizátory sbírky, na základě kontaktů na slovensko-ukrajinské hranici vytipovali materiál, po kterém je momentálně poptávka a najde na hraničním přechodu své uplatnění. Základní školy poskytly prostory pro sběrná místa a Charita Tišnov zajistila dobrovolnickou výpomoc.

Brněnská Charita pomáhá s přijímáním občanů Ukrajiny, kteří prchají před válkou
2. března 2022 Diecézní charita Brno

Brněnská Charita pomáhá s přijímáním občanů Ukrajiny, kteří prchají před válkou

Diecézní charita Brno spolupracuje s městem Brnem a Jihomoravským krajem na zajištění pomoci lidem, kteří uprchli před válečným konfliktem do Brna a okolí. Zaměstnanci Služeb pro cizince CELSUZ i dobrovolníci působí na Odboru azylové a migrační politiky v Brně i v nově vzniklém Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině na Brněnském výstavišti. Společně s partnery připravujeme se dlouhodobou a koordinovanou pomoc všem příchozím.

Kolik už jste přispěli na sbírku Charita pro Ukrajinu?
2. března 2022 Charita Česká republika

Kolik už jste přispěli na sbírku Charita pro Ukrajinu?

Charita Česká republika působí v rámci svých misí humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na Ukrajině dlouhodobě. V zemi jsou velmi aktivní i některé regionální Charity z naší sítě, jako Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charita ostravsko-opavská či Oblastní Charita Znojmo, řadu let úzce spolupracujeme také s Charitou Ukrajina, která má v zemi vlastní rozsáhlou síť lokálních poboček.

Charita Česká republika spustila web Postní almužny v novém kabátě
2. března 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika spustila web Postní almužny v novém kabátě

O Popeleční středě (letos připadá na 2. března) začíná nové kolo duchovně formační akce Postní almužna. K jejímu zahájení spouštíme zcela nový web. Záměrem Postní almužny je propojit naše odříkání s milosrdenstvím, které můžeme prokázat svým bližním tím, že se zřekneme některých požitků a takto ušetřené peníze vložíme do pokladničky – postničky. Výtěžek pak po Velikonocích pomůže lidem v nouzi v dané farnosti ve spolupráci s místní Charitou.

Charita Česká republika rozšiřuje škálu pomoci Ukrajincům na našem území
1. března 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika rozšiřuje škálu pomoci Ukrajincům na našem území

V bezprostřední reakci na nepřátelský vpád ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny vyhlásila Charita Česká republika jako jedna z prvních neziskových organizací ještě v tentýž den, tedy 22. února 2022, veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí.

Ministerstvo vnitra spustí web koordinující nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu
28. února 2022 Články

Ministerstvo vnitra spustí web koordinující nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu

Pomoc pro občany Ukrajiny i online centrum koordinující nabídky pomoci. Díky nové internetové stránce www.nasiukrajinci.cz všichni, kteří chtějí konkrétně podpořit občany Ukrajiny, zjistí, kam mají pomoc směrovat a jaká podpora je potřeba. Stránka budu plně funkční v řádu dnů. Současně vzniká Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které bude koordinovat integrační i humanitární aktivity v regionech. 

První část finanční pomoci už je na Ukrajině
28. února 2022 Články

První část finanční pomoci už je na Ukrajině

Bezpečnostní i humanitární situace na Ukrajině je kritická. Charita i přes probíhající boje pomáhá obyvatelům zasaženým válkou. Pomáhá vnitřně vysídleným lidem zajistit základní potřeby – vodu, jídlo, přístřeší – a poskytuje psychologickou pomoc. Charita Česká republika odeslala na Ukrajinu první část finanční pomoci a poskytuje asistenci Ukrajincům prchajícím do České republiky. 

Česká biskupská konference vyhlásila mimořádnou kostelní sbírku na pomoc Ukrajině
25. února 2022 Charita Česká republika

Česká biskupská konference vyhlásila mimořádnou kostelní sbírku na pomoc Ukrajině

Konflikt na Ukrajině se dramaticky vyhrotil ve válečný stav. Čeští a moravští biskupové jednotně odsuzují invazi ruských vojsk a plně podporují Ukrajinu. Česká biskupská konference vyhlásila kostelní sbírku, která bude v neděli 27. února věnována na pomoc Ukrajině.

Charita Česká republika je připravena pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přijdou do Česka
24. února 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika je připravena pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přijdou do Česka

Bedlivě sledujeme vyhrocenou situaci na Ukrajině. Vyhlásili jsme sbírku Charita pro Ukrajinu, kdy se ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme na zajištění jejich základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

Charita organizuje humanitární pomoc pro Ukrajinu
24. února 2022 Diecézní charita Brno

Charita organizuje humanitární pomoc pro Ukrajinu

Diecézní charita Brno hluboce soucítí s občany Ukrajiny a intenzivně pracuje na konkrétní pomoci. Ruský útok na Ukrajinu vnímá jako hrubý zásah do autonomní suverenity země. „Jsme zděšeni a modlíme se za všechny občany Ukrajiny, kterých se konflikt dotýká,“ sdělil ředitel Oldřich Haičman. Diecézní charita Brno se připojuje k veřejné sbírce na pomoc Ukrajině, kterou vyhlásila Charita Česká republika.

Prohlášení Rady ředitelů Charity Česká republika ke krizi na Ukrajině
22. února 2022 Charita Česká republika

Prohlášení Rady ředitelů Charity Česká republika ke krizi na Ukrajině

Charita Česká republika je proti válkám a násilí, které přinášejí strádání a utrpení nevinným lidem. Konflikt na východě Ukrajiny stál od roku 2014 do dnešních dnů na čtrnáct tisíc zbytečně zmařených lidských životů a zasáhl negativně do života milionů lidí. Odsuzujeme akt agrese Ruska proti Ukrajině a jejímu obyvatelstvu a vyzýváme všechny politiky, aby se zasadili o spravedlivé a mírové řešení současné situace. Zároveň prohlašujeme, že jsme připravení pomáhat jakýmkoliv případným obětem.

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu
22. února 2022 Charita Česká republika

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

Dárci v brněnské diecézi jsou nejštědřejší z republiky. Tříkrálová sbírka 2022 má nový rekord
10. února 2022 Diecézní charita Brno

Dárci v brněnské diecézi jsou nejštědřejší z republiky. Tříkrálová sbírka 2022 má nový rekord

Lidé v brněnské diecézi (Jihomoravský kraj a část kraje Vysočina) přispěli do Tříkrálové sbírky na pomoc potřebným rekordní částkou 33 449 674 korun. Je to nejvíce ze všech diecézí v ČR. Z toho přímo v Brně se podařilo vykoledovat 3 073 922 korun. Letošní sbírka proběhla tradičně s koledníky, kteří se po roční pauze vrátili do ulic. Získané peníze pomohou například nevyléčitelně nemocným v hospicové péči Charity, lidem ve složité životní situaci prostřednictvím Charitní záchranné sítě nebo s rozvojem stávajících služeb.