Cíle a zásady služby

Cílem služby je klient,  

 • který se zorientoval ve své nepříznivé životní situaci a ví, jaké kroky musí učinit, aby se jeho situace mohla zlepšit, neprohloubila se a v ideálním případě, aby došlo k jejímu vyřešení,
 • který zná svá práva a povinnosti,
 • který získal nové informace nebo dovednosti, které povedou ke zvýšení jeho samostatnosti a zvládnutí náročných situací a předcházení vzniku dalších nepříznivých situací,
 • který umí v rámci řešení svého problému samostatně a aktivně jednat.

Cílem je poskytnout takovou míru pomoci a podpory, která je nezbytně nutná a nezbavovat klienta jeho kompetencí.

Zásady služby

 • transparentnost
 • odbornost
 • dostupnost
 • mlčenlivost (diskrétnost)
 • nestrannost
 • důstojnost
 • individuální přístup
 • uplatňování vlastní vůle
 • spolehlivost
 • respektování základních etických a křesťanských hodnot
 • bezplatnost
 • nezávislost