Hlavní zásady služby Sociální rehabilitace Skryje

  • Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování vlastních názorů a postojů.
  • Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování. Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní vůli.