Co je služba domácí hospicové péče

Naše služba:

  • multidisciplinární tým ve složení paliativní lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a duchovní navštěvují dle potřeb a přání nemocného a pečujících
  • dostupnost zdravotnického týmu 24 hod. denně
  • oblast působení: Tišnovsko, Kuřimsko  - seznam obcí působnosti domácího hospice Porta Vitae
  • pacient přispívá 150 Kč denně
  • pomůžeme vyřídit příspěvek na péči
  • nemocným v hospicové péči zapůjčujeme kompenzační a zdravotnické pomůcky zdarma