Koláč pro hospic

Jak sbírka funguje

Sbírka probíhá každoročně na začátku října. Naše dobrovolníky s koláči najdete na stáncích (obvykle v Tišnově a Kuřimi před prodejnami Albert) ale také v ulicích obou měst. Princip sbírky je jednoduchý. Každý kdo chce podpořit domácí hospicovou péči může vhodit svůj příspěvek do zapečetěné pokladničky na stánku nebo našim dobrovolníkům v ulicích. Za příspěvek na hospicovou péči od nás dostanete sladký koláč.

Kde sbírka pomůže

Hospicová péče vyžaduje vysokou odbornost, zkušenosti a komplexní přístup. Pracovníci Domácího hospice Porta Vitae pomáhají  nevyléčitelně nemocným zemřít v důstojných podmínkách v domácím prostředí. Kromě zdravotní a ošetřovatelské činnosti, nabízí umírajícím a jejich rodinám i psychologickou a  duchovní péči.  

Potřebnost hospicové péče stále roste. Charitní Domácí hospic Porta Vitae doprovodí téměř 100 pacientů ročně. Díky vašemu příspěvku ošetříme ještě více pacientů, nakoupíme pomůcky, které nám umožní poskytovat ještě o něco lepší služby nebo léky, které pomohou pacientům.

Výtěžek sbírky nám pomáhá pokrýt celkové náklady na provoz služby, která je díky 24 hodinové dostupnosti velice finančně i personálně náročná a slouží také například k nákupu nákladných zdravotních a kompenzačních pomůcek pro nemocné – např. oxygenátory, lůžka a další vybavení.