Koláč pro hospic

Hospicová péče vyžaduje vysokou odbornost, zkušenosti a komplexní přístup. Zaměstnanci našich domácích hospiců pomáhají nevyléčitelně nemocným zemřít v důstojných podmínkách v domácím prostředí. Kromě zdravotní a ošetřovatelské činnosti, podporují umírající a jejich rodiny i psychicky a duševně. Možnost zůstat doma v tom hraje velmi důležitou roli.

Potřebnost hospicové péče stále roste. Díky vašemu příspěvku ošetříme ještě více pacientů, nakoupíme pomůcky, které nám umožní poskytovat ještě o něco lepší služby nebo léky, které pomohou pacientům. Výtěžek sbírky nám pomáhá pokrýt celkové náklady na provoz služby, která je díky 24 hodinové dostupnosti velice finančně i personálně náročná a slouží také například k nákupu nákladných zdravotních a kompenzačních pomůcek pro nemocné – např. oxygenátory, lůžka a další vybavení.