Charitní záchranná síť

tischarita-00054

Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Charitní záchranná síť je tu pro každého, na jehož potřeby nereaguje systém stávajících sociálních služeb ani jiných institucí. 

Cílem CHZS je poskytnout těmto lidem okamžitou pomoc a následně je navázat na další úřady či instituce, které pomohou jejich situaci z dlouhodobého hlediska vyřešit. 

Forma pomoci - okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi:

 • Poskytnutí materiální pomoci
  Poskytnutí potravin, hygienických potřeb, oblečení.
  Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
 • Zprostředkování  duchovní pomoci
  Spolupráce s pastoračními asistenty, duchovními a psychologem.
 • Zprostředkování návazné pomoci
  Navázání kontaktu se sociálními službami a institucemi, které řeší nepříznivou situaci člověka, v odůvodněných případech doprovázení na úřadech a pomoc v komunikaci s úřady a instiutcemi.

Oblastní charita Tišnov poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami nebo pomocí nejbližšího okolí.Mohou se na ni sami obrátit, může je kontaktovat pracovník CHZS, ale mohou je také doporučit lidé z jejich okolí (rodina, blízcí, známí, přátelé, kolemjdoucí, zaměstnavatel...) 

Pomoc je poskytnuta na základě proběhlého sociálního šetření a za splnění stanovených podmínek. 

NEBOJTE SE A ŘEKNĚTE SI O POMOC.                              UPOZORNĚTE NÁS NA LIDI V NOUZI.

 

Komu pomáháme - příběhy Charitní záchranné sítě

Charitní záchranná sít – skutečné příběhy klientů

Charitní záchranná síť pomáhá lidem v akutní nouzi, pro které není žádná jiná dostupná pomoc – nemůže nebo neumí jim pomoci žádná existující sociální služba a propadávají tak systémem stávající sociální pomoci.

Charitní záchranná síť je jedním z klíčových projektů Diecézní charity Brno, který vychází z křesťanských kořenů a byl založen v roce 2017. Klienty Charitní záchranné sítě tvoří především lidé, pro které ve stávajícím systému sociálních služeb a jiných institucí neexistuje žádná jiná pomoc. Při aktivitách se vždy důsledně dbá na to, aby Charitní záchranná síť nesuplovala činnost sociálních služeb, které v daném regionu působí, a spočívala skutečně jen v pokrytí toho, co systém nenabízí.

Součástí činnosti Charitní záchranné sítě je také aktivní terénní práce včetně vyhledávání lidí v nouzi. Zaměstnanci proto koordinovaně spolupracují s farnostmi, obcemi, školami, lékaři, úřady práce, sociálními odbory a dalšími poskytovateli pomoci či sociálních služeb.

Dokladem toho, jak složité jsou někdy životní příběhy a úkoly pracovníků Charitní záchranné sítě jsou konkrétní zkušenosti z praxe. (Skutečné příběhy z oblastních Charit brněnské diecéze jsou upraveny tak, aby byla zachována anonymita klientů.)

 

Příběh 1. Manželé

Říkejme jim třeba Jana a Jan. Jsou manželé již mnoho let. Ještě před tím, než se poznali, potýkali se každý sám s tím, co jim kromě běžných životních starostí přinášelo i jejich duševní onemocnění. Kvůli němu nemohli naplno pracovat a jejich život tak byl ovlivněn i po finanční stránce. Učili se žít s nižšími příjmy, učili se žít spolu i se svými nemocemi. Ale život není jednoduchý a do toho jejich, vstoupila další nemoc – tentokrát onkologické onemocnění paní Jany a následná operace. Kromě starostí o zdraví manželé řešili i to, jak se dostat k lékaři, jak zaplatit náklady na léky a další zdravotnický materiál, který byl kvůli pooperačním komplikacím nezbytný. Jako jedinou cestu viděli vzít si půjčku, a tím začaly velké finanční starosti. Každý měsíc je třeba zaplatit splátky, nájem a další nezbytné náklady a na všechno příjmy nestačí. Charitní záchranná síť jim pomáhá materiální pomocí – potravinami a hygienickým materiálem. A my jim v tuto chvíli můžeme jen přát, aby jejich příběh měl dobrý konec.

 

Příběh 2. Máma

Přes Sociálně aktivizační službu se s Charitní záchrannou sítí dostáváme k řadě klientů se silnými příběhy. Jednou z mnoha rodin, kam pravidelně vozíme potravinovou a materiální pomoc a udržujeme telefonický kontakt, je mladá maminka pěti dětí předškolního věku na rodičovské dovolené. S otcem dětí se rozešla před několika měsíci. Matka se s dětmi přestěhovala a podala žádost o určení výživného. Vzhledem k současné situaci se soud ještě neuskutečnil, a proto výživné není stanoveno. Maminka se sama stará o děti, domácnost a finanční zajištění rodiny. Ke všem starostem, které už má, ji přibyla ještě starost o syna, kterému před pár týdny lékaři diagnostikovali vážné onemocnění. Nemoc si vyžádá velmi dlouhou léčbu i finanční náklady. Materiální pomoc, kterou jí můžeme poskytnout ji nyní drží rodinu nad vodou. Maminka se snaží celou situaci zvládat, ale jak sama říká, naše služba ji velmi pomáhá a rozhodně by si s mnoha věcmi nevěděla rady.

 

Příběh 3. Návrat

Paní žila čtyři roky jako bezdomovkyně ve Velké Británii v Londýně. Celé roky proseděla na kartonu na chodníku. Silně přibrala a od stálého sezení na chladném chodníku ji takřka ochrnuly nohy. Charita v Londýně ji zaplatila cestu domů. S prosbou o výpomoc oslovil Charitní záchrannou síť sociální odbor. Klientka byla schopna o berlích s cizí pomocí ujít maximálně několik metrů.  Pobírala invalidní důchod na psychické onemocnění ve výši 3800,-Kč a žila v bytě bez teplé vody, s topením v kamnech a rozbitými okny. Po registraci na ÚP následovala série lékařských vyšetření. Stále se nemohla pohybovat a byla silně obézní. Lékaři jí proto doporučovali invalidní vozík. Díky podpoře pracovníka Charitní záchranné sítě ale začala znovu zatěžovat svoje nohy. Pozvolna přidávala krůček po krůčku. Velkým úspěchem bylo, když se jí s oporou podařilo obejít dům. Pracovník Charitní záchranné sítě učil paní nakupovat a pečovat o sebe sama. Opět šlo o trpělivou a namáhavou práci. Před přicházející zimou bylo třeba i opravit bydlení. Zasklít a nasadit okna, nasadit rouru do kamen, objednat dřevo na zimu. Nikdo si nedokázal představit, jak paní zvládne zimu. Ale ona sobě věřila, protože chtěla zůstat ve svém velmi skromném domově. Zástupci Charitní záchranné sítě ji proto domluvili možnost praní a koupele v domě s pečovatelskou službou. Paní pomoc ráda přijala. Dnes již klientka chodí do města sama, protože ujde i několik kilometrů. Také výrazně ubrala na váze. Sama si topí, sama vaří. Pořád je pracovníkům Charitní záchranné sítě vděčná za občasnou výpomoc a setkání. Paní to ale dokázala. Žije doma, sama chodí, sama se o sebe stará. Díky Charitní záchranné síti byla zachráněna před invalidním vozíkem a doživotním pobytem v ústavu.

 

Příběh 4. Domov

Velká rodina s pěti dětmi žije dlouhodobě v chudobě. Velmi pozvolna opravuje starý rodinný dům, ve které je v nájmu. S vlastníkem domu má v nájemní smlouvě dohodnuto, že prostřednictvím plateb nájemného postupně odkupuje dům do osobního vlastnictví. Střecha domu, ve kterém rodina žije, nebyla v havarijním stavu. Pouze docházelo k drobným průběžným úpravám.

 Situace se velké rodině zkomplikovala poté, co na střeše prasklo několik trámů a celá se zřítila. Rodina proto ve spolupráci s městem žádala o finanční pomoc příslušné úřady. Protože ale není vlastníkem domu, nebylo této žádosti vyhověno. Obrátila se proto na poradnu Charity. Pracovníci poradny předali požadavek na materiální pomoc Charitní záchranné síti.

Charitní pracovníci ověřili, že současná situace rodiny je kritická. Přes všechno úsilí otec od rodiny nedokázal sehnat dostatečné finance na opravu střechy. To se všem zdálo vzhledem k přicházející zimě jako fatální.

Rodině proto pracovníci Charitní záchranné sítě věnovali nezbytnou potravinovou pomoc a podporu. Na základní stavební materiál – cihly, krytinu, potřebné fólie atd. poskytli darovací smlouvu v hodnotě 29.999 Kč.

O několik měsíců později nastaly komplikace. Střechu bylo ještě nutné před přicházející zimou přebít plechem. Dříve dohodnutá cena na opravu střechy ale selhala, a rodina tak opět řešila, jak rychle zajistit svůj domov. Obrátila se s žádostí o pomoc na příslušný obecní úřad. Ten ale žádost o finanční výpomoc odmítl, protože rodina dlužila obci za odpady i školní docházku.

Pracovníci Charitní záchranné sítě opět prošetřili rodinnou situaci a rozhodli, že je třeba pomoci i podruhé. Formou darovací smlouvy v hodnotě 18.093 Kč přispěli k stabilizaci rodiny, vyřešení pohledávek vůči obci a ochraně domova.

 

Kontakt

nám. Komenského 145, 666 01 Tišnov - vchod ze zadní části prostor = příchod od ulice Mlýnská, přízemí vysoké bílé budovy nad vjezdem do garáží obchodního domu Tesco


Marta Rémanová, DiS.
koordinátorka pomoci
mob.: 739 482 037
e-mail: marta.remanova@tisnov.charita.cz

Podporují nás

Chcete-li podpořit Charitní záchrannou síť, můžete zaslat finanční dar na účet: 185897781/0600  - pro naši službu prosím uveďte VS: 913 .  Děkujeme.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru či darovací smlouvu, prosím kontaktujte našeho fundraisera

Logo pottrr 000458 (2)-page-001