PODPOŘTE NÁS

Jen díky vaší podpoře můžeme pomáhat lidem v nouzi, ve stáří, v nemoci i v závěru života. Veřejné zdroje z dotací a zdravotního pojištění na všechny výdaje zdaleka nestačí. Jako veřejně prospěšná a nezisková organizace (nevytváříme žádný zisk) jsme na darech a vaší podpoře závislí. Proto se obracíme na vás s prosbou o pomoc, podpořte nás prosím:

Pomozte nám poskytovat a dále rozvíjet naše služby potřebným. Přispějte finančním darem nebo i jiným způsobem a zařaďte se tak do široké rodiny našich podporovatelů. Každého daru si velice vážíme a za veškerou vaši pomoc děkujeme.

S vašimi dotazy k jakýmkoli formám podpory, darovacím smlouvám, potvrzením o daru, ale i s náměty na nové zdroje financování či úsporu nákladů, se můžete obrátit na našeho  fundraisera:
Mgr. Vojtěch Trmač, 735 749 746, chwDV1.4akzkTYUSabFx5f2938Es-Z29g

Aktuálně potřebujeme

  • dofinancovat projekty pro Domácí hospic Porta Vitae na pořízení zdravotních přístrojů, kompenzačních pomůcek a polohovacích postelí, které půjčuje domů našim hospicovým klientům v závěru života, a dále na vzdělávání našeho hospicového týmu a trochu osvěty. Více na stránce projektu Spojme síly pro domácí péči na Tišnovsku a Kuřimsku.
  • vybudovat řízené odvětrávání v budoucí paliativní ambulanci v prostorách zázemí našeho Domácího hospice Porta Vitae v Tišnově, aby lékař paliatr mohl zajišťovat paliativní péči (léčba bolesti) našim hospicovým i dalším potřebným klientům.
  • zlepšit pracovní podmínky našim sestrám Domácí zdravotní péče pořízením nových setů pracovního zdravotnického oblečení.

Více informací na stránce Jak přispět finančně.