Lidé s lehkým mentálním postižením

Zajímá vás svět mentálně postižených a chtěli byste jim věnovat svůj čas? Staňte se dobrovolníkem pro Chráněné bydlení ve Skryjích.

Přátelští klienti Chráněného bydlení Skryje by  uvítali někoho, s kým by si mohli popovídat, kdo by přichystal tvořivý program na zahradě nebo si s nimi třeba jen tak vyšel na vycházku.

Komu pomůžete

Naše Chráněné bydlení ve Skryjích poskytuje ubytování a sociální služby osobám s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným, kteří zvládají základní sebeobslužné úkony (přemístí se na lůžko/wc apod.; sám se nají). Věk uživatelů je od 18 let.

Aktivity, kterým se můžete věnovat

  • · Doprovázení klientů po Tišnově
  • · Doprovázení na kulturní, sportovní nebo společenské akce
  • · Doprovázení na procházky
  • · Společné hry, zpívání, tvoření

Jak to může vypadat?

Studentka čtvrtého ročníku gymnázia Terka se rozhoduje, kam nasměrovat svoje další studium a zajímá se o sociální obory. Pomáhat lidem s lehkým mentálním postižením jí přijde jako skvělý nápad, jak si tento obor osahat v praxi. Kontaktuje koordinátora dobrovolníků a vyzkouší si ve Skryjích, jaké to je. Doprovází klienty na procházce, povídá si s nimi, a protože hraje skvěle na kytaru, společně si zazpívají. Je nadšená a sladí si svůj volný čas se studiem tak, aby mohla docházet pravidelně, třeba jednou za 14 dní. Po krátkém proškolení se stává dobrovolnicí pro Chráněné bydlení ve Skryjích. Více o Chráněném bydlení Skryje najdete  zde.

Klikni a přidej se k nám