Dobrovolnictví

Marta Rémanová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků


Oblastní charita Tišnov
Tyršova 391, 666 01 Tišnov
mobil: 739 482 037
marta.remanova@tisnov.charita.cz

Možná i vy hledáte novou zajímavou zkušenost

Možná i vy hledáte novou zajímavou zkušenost a zároveň smysluplné naplnění vašeho volného času. Chcete-li ho věnovat Oblastní charitě Tišnov, rádi vás u nás přivítáme. Můžete se věnovat dobrovolnické činnosti na některé z našich služeb, nebo nám vypomáhat na charitních akcích.

Pokud vás baví práce s dětmi a mladými lidmi, můžete například vytvořit nevšední program pro klienty našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Čas (v Tišnově a Lomnici), nebo pomoci se studiem ve formě doučování.  Přátelští klienti Chráněného bydlení Skryje by zase uvítali někoho, s kým by si mohli popovídat, kdo by přichystal tvořivý program na zahradě nebo si s nimi třeba jen tak vyšel na vycházku. Domácí hospicová péče uvítá dobrovolníky pro kontakt s nevyléčitelně nemocnými a pečující rodinou. 

Bez dobrovolníků se neobejdou ani mnohé akce, které v průběhu roku pořádáme. Jsou to všem dobře známé sbírky Koláč pro hospic nebo Tříkrálová sbírka, ale i mnohé ostatní kulturně sportovní akce, kde uvítáme pomoc s organizací i realizací. Na prezentačních akcích nám můžete pomoci na stáncích s prodejem výrobků našich klientů. 

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník je osoba starší patnácti let, jde-li o výkon dobrovolné služby na území ČR, a starší osmnácti let, vykonává-li dobrovolnickou činnost v zahraničí.

Chcete se stát dobrovolníkem Oblastní charity Tišnov ?

Kontaktujte nás, protože "Každý může pomáhat!" A jakákoliv i sebenepatrnější pomoc má svůj velký smysl.

Jak můžete pomoci právě Vy?

  • Práce s klienty ve službách OCHT (práce s mentálně postiženými v chráněném bydlení, práce s dětmi a mladými lidmi v Klubu Čas, kontakt se seniory či nevyléčitelně nemocnými)
  • Pomoc v administrativě, správě, při akcích 
  • Pomoc při veřejných sbírkách 
  • Věnujte nám svoje know how - např. drobné grafické práce, servis počítačů, opravy aut, řemeslné práce při údržbě budov apod.

Těšíme se na Vás!

Marta Rémanová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků
Oblastní charita Tišnov
Tyršova 391, 666 01 Tišnov
mobil: 739 482 037
marta.remanova@tisnov.charita.cz

Oblastní charita Tišnov si nesmírně váží činnosti dobrovolníků!
Děkujeme za Vaši pomoc, má velký smysl!