Dobrovolnictví

Marta Rémanová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků


Oblastní charita Tišnov
Tyršova 391, 666 01 Tišnov
mobil: 739 482 037
marta.remanova@tisnov.charita.cz

Možná i vy hledáte novou zajímavou zkušenost

Možná i vy hledáte novou zajímavou zkušenost a zároveň smysluplné naplnění vašeho volného času. Chcete-li ho věnovat Oblastní charitě Tišnov, rádi vás u nás přivítáme. Můžete se věnovat dobrovolnické činnosti na některé z našich služeb, nebo nám vypomáhat na charitních akcích.

Pokud vás baví práce s dětmi a mladými lidmi, můžete například vytvořit nevšední program pro klienty našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Čas (v Tišnově a Lomnici), nebo pomoci se studiem ve formě doučování.  Přátelští klienti Chráněného bydlení Skryje by zase uvítali někoho, s kým by si mohli popovídat, kdo by přichystal tvořivý program na zahradě nebo si s nimi třeba jen tak vyšel na vycházku. Domácí hospicová péče uvítá dobrovolníky pro kontakt s nevyléčitelně nemocnými a pečující rodinou. 

Bez dobrovolníků se neobejdou ani mnohé akce, které v průběhu roku pořádáme. Jsou to všem dobře známé sbírky Koláč pro hospic nebo Tříkrálová sbírka, ale i mnohé ostatní kulturně sportovní akce, kde uvítáme pomoc s organizací i realizací. Na prezentačních akcích nám můžete pomoci na stáncích s prodejem výrobků našich klientů. 

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník je osoba starší patnácti let, jde-li o výkon dobrovolné služby na území ČR, a starší osmnácti let, vykonává-li dobrovolnickou činnost v zahraničí.

Chcete se stát dobrovolníkem Oblastní charity Tišnov ?

Kontaktujte nás, protože "Každý může pomáhat!" A jakákoliv i sebenepatrnější pomoc má svůj velký smysl.

Jak můžete pomoci právě Vy?

  • Práce s klienty ve službách OCHT (práce s mentálně postiženými v chráněném bydlení, práce s dětmi a mladými lidmi v Klubu Čas, kontakt se seniory či nevyléčitelně nemocnými)
  • Pomoc v administrativě, správě, při akcích 
  • Pomoc při veřejných sbírkách 
  • Věnujte nám svoje know how - uvítáme drobné grafické  práce  apod.

Těšíme se na Vás!

Marta Rémanová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků
Oblastní charita Tišnov
Tyršova 391, 666 01 Tišnov
mobil: 739 482 037
marta.remanova@tisnov.charita.cz

Oblastní charita Tišnov si nesmírně váží činnosti dobrovolníků!
Děkujeme za Vaši pomoc, má velký smysl!