Chráněné bydlení Skryje

 

Skryje

 

Posláním Chráněného bydlení Skryje je pomoci svým uživatelům zvládat základní činnosti v péči o sebe, domácnost a podporovat je v navazování nových a upevňování stávajících kontaktů.

  • Služba je poskytována v zařízení v obci Skryje, 15 km od města Tišnova.
  • Služba je uživatelům poskytována nepřetržitě, celoročně.
  • Konzultační doba pro veřejnost je v pracovní dny po předchozí domluvě.

 

V budově Chráněného bydlení se nachází také pracoviště Sociální rehabilitace Skryje.V případě zájmu o obě sociální služby – tj.  Chráněné bydlení Skryje a Sociální rehabilitace Skryje je nutné žádosti podávat  zvlášť. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách  jednotlivých služeb. 

Kontakt

tischarita-00057Hana Svobodová, DiS.
vedoucí služby
Skryje 19, 594 55
tel: 534 008 340, 734 860 771

hana.svobodova@tisnov.charita.cz

Dokumenty ke stažení

Podporují nás

Chcete-li podpořit službu Chráněné bydlení Skryje, můžete zaslat finanční dar na účet: 185897781/0600  - pro naši službu prosím uveďte VS: 909.  Děkujeme.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru či darovací smlouvu, prosím kontaktujte našeho fundraisera.

„Chráněné bydlení Skryje  je spolufinancováno Jihomoravským krajem.“  
„Chráněné bydlení Skryje  je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Naše služby by nemohly fungovat i bez podory ostatních dárců. Podívejte se, kdo to je.