Komu je služba určena

Okruh oprávněných osob - služba je poskytována:

  • seniorům
  • osobám se zdravotním postižením
  • osobám s chronickým onemocněním

Služba je poskytována osobám nad 18 let.

  • Jedná se o osoby, které se nacházejí v péči rodiny či příbuzných, a ti z různých závažných důvodů nemohou v danou chvíli potřebnou péči poskytovat; služba je určena občanům ORP Tišnov a částečně ORP Kuřim (dle seznamů obcí přiložených níže).

Seznam obcí působnosti Odlehčovací služby.pdf

Odlehčovací služba se neposkytuje:

  • osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny
  • osobám vyžadujícím službu, kterou nerealizujeme
  • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby