Postní almužna

Období předvelikonočního půstu je již tradičně spojeno se sbírkou Postní almužna. Sbírka probíhá ve farnostech tišnovského děkanství a spojuje Charitu s farnostmi ve snaze pomoci. Jde o návrat ke starobylé postní tradici – almužně. Obdobné akce se již delší dobu konají i v jiných evropských zemích a v České republice má sbírka také více než 10letou tradici. Princip samotné sbírky je jednoduchý. V tento čas je možné si vyzvednout v kostelích malé papírové pokladničky, tzv. postničky, a do nich odkládat finance ušetřené tím, že si odřekneme některý z požitků. Po Velikonocích se postničky vrací zpět do kostelů a prostředky jsou ve spolupráci s Charitou věnovány na daný účel.