Finančně

Č. účtu: 185897781/0600

Díky vám můžeme pomáhat těm, kteří nás potřebují.
Jsme vděční, že se chcete zapojit mezi naše podporovatele. Pokud chcete naši práci ocenit, přispějte prosím finančním darem, nebo nás podpořte některým z dalších uvedených způsobů.
Jsme nezisková organizace (negenerujeme žádný zisk), jsme tedy na darech a veřejné podpoře závislí. Díky vaší podpoře můžeme prostřednictvím svých služeb poskytovat pomoc potřebným.

MOŽNOSTI PODPORY:


Pravidelné finanční dary

 

Superrodina

Staňte se jedním z našich superhrdinů a odvádějte každý měsíc ze své výplaty 100 Kč tišnovské Charitě. Ač se to zdá málo, když se nás sejde tisíc, za rok zvládneme milión!
Pravidelné finanční dary nám pomůžou nejvíce, protože máme jistotu, že svoje klienty zvládneme obsloužit. Finance přerozdělíme tam, kde je zrovna nejvíce potřebujeme. Děkujeme, že v nás vkládáte svoji důvěru!

Nastavte si trvalý příkaz na účet č. 185897781/0600 s vs. 901


Jednorázové finanční dary

 

Volné finanční prostředky nám dávají největší možnosti. Nejvíce nám pomůže, když dar věnujete obecně na činnost Oblastní charity Tišnov. Finance přerozdělíme tam, kde je zrovna nejvíce potřebujeme. Děkujeme, že v nás vkládáte svoji důvěru!

Pokud chcete svůj dar poskytnout konkrétní službě, napište její název do poznámky pro příjemce.

Finanční dar je možné také poskytnout v hotovosti v Oblastní charitě Tišnov, Tyršova 391, 666 01 Tišnov nebo převodem na účet. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru.

Číslo účtu: 185897781/0600


Firemní dárcovství

Můžete nás podpořit širokou škálou činností. Prohlídněte si “Dárcovské menu”.

Máme radost, že se chcete připojit do okruhu našich podporovatelů.

Pokud zastupujete firmu, kontaktujte prosím našeho fundraisera, sjedná si s vámi schůzku.

Vzor darovací smlouvy ke stažení.


Osobní výzva

Slavíte narozeniny a všechno už máte? Poproste své přátele, ať vám místo dárku dají příspěvek na oblíbenou prospěšnou organizaci. Využijte k tomu např. porál www.darujme.cz.

Běháte a potřebujete motivaci? Hlídáte si svých 10 000 kroků za den? Určete si cíl a darujte za každý kilometr 1 Kč.


Veřejné sbírky

Každoročně pořádáme již tradiční sbírky, do kterých se zapojuje široká veřejnost. Každá koruna pomáhá!


Benefiční akce

Pořádáme benefiční akce, během nichž se můžete odreagovat a přispět nám startovným či vstupným na naši činnost. A zároveň se rádi do vámi pořádané benefiční akce zapojíme.


Váš dar si můžete odečíst ze základu daně, rádi vám vystavíme potvrzení o daru

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Máte otázky ohledně darů a využití prostředků? Potřebujete darovací smluvu? Potřebujte potvrzení o daru pro daňové účely? Chcete darovat pravidelně? Kontaktujte fundraisera:

Mgr. Vojtěch Trmač
vojtech.trmac@tisnov.charita.cz
+420 735 749 746
Kancelář: Tyršova 391, Tišnov 666 01