Jak přispět finančně

Číslo účtu pro vaše dary

185897781/0600

variabilní symbol 901

Děkujeme, že se chcete zapojit mezi naše podporovatele. Přispějte prosím finančním darem nebo i jiným způsobem. Jsme veřejně prospěšná a nezisková organizace (negenerujeme žádný zisk), jsme tedy na darech a vaší podpoře závislí. Jen díky  vám můžeme pomáhat těm, kteří nás potřebují.

Pravidelné finanční dary

 

Podpořte tišnovskou Charitu v tom, co ji zrovna nejvíce trápí. Každý měsíc nám přináší nové příležitosti pro pomoc potřebným. Zadáním pravidelného měsíčního daru tak pomůžete řešit obtíže tam, kde zrovna v tom měsíci nejvíce peníze chybí. Stačí zadat trvalý příkaz třeba na 100 Kč měsíčně.  Ač se to zdá málo, když se nás sejde tisíc, za rok shromáždíme více než milión!

Pravidelné dary nám velmi pomáhají, protože nám dávají jistotu, že se dokážeme postarat o všechny, kdo potřebují naši pomoc. Děkujeme za vaši důvěru!

Nastavte si trvalý příkaz na účet č. 185897781/0600 s variabilním symbolem 901901 nebo použijte červené darovací tlačítko pro nastavení platby kartou.

Potvrzení o daru pro odpočet z daní u pravidelných dárců zasíláme souhrnně jednou ročně.


Jednorázové finanční dary

 

Jednorázové dary zasílejte na náš účet 185897781/0600, variabilní symbol 901, předejte v hotovosti nebo použijte červené darovací tlačítko pro úhradu kartou. Finance použijeme tam, kde zrovna nejvíce chybí, zdroje z dotací a zdravotního pojištění nikdy všechny naše výdaje nepokrývají. Děkujeme, že pomáháte s námi!

Pokud chcete svůj dar poskytnout konkrétní službě, napište nám to do poznámky pro příjemce. Dar v hotovosti je možné poskytnout v naší kanceláři na Tyršově 391 v Tišnově.

Rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro odpočet z daní, zasíláme je průběžně po celý rok, 98CsQmV6hUGoQMQfVvbjcLc. Případně připravíme i darovací smlouvu.


Firemní dárcovství

Přidejte se mezi společnosti, které jsou partnery Oblastní charity Tišnov. Obraťte se na našeho fundraisera, sjedná si s vámi schůzku a společně najdete způsob partnerství a spolupráce, který bude pro vás nejzajímavější. Samozřejmostí jsou pro nás řádně sepsané darovací smlouvy, domluvená publicita a informování o využití finančních prostředků. V případě zájmu můžeme hledat i cesty, jak do spolupráce zapojit vaše zaměstnance.

Vzor darovací smlouvy ke stažení.


Aktuálně potřebujeme

Nedokážete si vybrat? Pošlete nám na náš účet 185897781/0600 jednorázový dar s variabilním symbolem 901 nebo si nastavte trvalý příkaz pro každoměsíční dar s variabilním symbolem 901901 a Vaše peníze použijeme tam, kde budou chybět nejvíce.


Benefiční akce a osobní výzvy

  • Pořádáme benefiční akce, během nichž se můžete odreagovat a přispět nám startovným či vstupným na naši činnost. Sledujte naši rubriku Aktuálně nebo náš Facebook, kde o našich akcích pravidelně informujeme. Anebo se rádi zapojíme do vámi pořádané benefiční akce.
  • Slavíte narozeniny a všechno už máte? Poproste své přátele, ať vám místo dárku dají příspěvek na činnost Oblastní charity Tišnov. Více o netradičním narozeninovém dárku najdete zde.
  • Běháte a potřebujete motivaci? Hlídáte si svých 10 000 kroků za den? Určete si cíl a darujte třeba 1 Kč za každý kilometr na číslo účtu 185897781/0600 s variabilním symbolem 901. Nebo se zúčastněte sokolského Dálkového pochodu Pernštejnskou župou každý rok 8. května (chůzí, během či na kole), který je zařazen do celorepublikové iniciativy Běhy pro hospice.
  • Napadá vás jiný způsob? Chcete uspořádat nějakou akci s přáteli nebo pro veřejnost s výtěžkem na dobročinnost? Kontaktujte našeho fundraisera, pomůžeme vám vše připravit.

Veřejné sbírky


Váš dar si můžete odečíst ze základu daně, rádi vám vystavíme potvrzení o daru

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Máte otázky ohledně darů a využití prostředků? Potřebujete darovací smluvu? Potřebujte potvrzení o daru pro daňové účely? Chcete darovat pravidelně? Kontaktujte našeho fundraisera:

Mgr. Vojtěch Trmač
vojtech.trmac@tisnov.charita.cz
+420 735 749 746
LinkedIn
Kancelář: Tyršova 391, Tišnov 666 01