Finančně

Číslo účtu pro vaše dary

185897781/0600

variabilní symbol 901

Díky vám můžeme pomáhat těm, kteří nás potřebují.
Jsme moc vděční, že se chcete zapojit mezi naše podporovatele. Přispějte prosím finančním darem nebo nás podpořte i jiným způsobem. Jsme veřejně prospěšná a nezisková organizace (negenerujeme žádný zisk), jsme tedy na darech a vaší podpoře závislí. Jen díky ní můžeme poskytovat pomoc potřebným.

MOŽNOSTI PODPORY:


Pravidelné finanční dary

 

Staňte se jedním z našich superhrdinů a zasílejte každý měsíc 100 Kč tišnovské Charitě. Ač se to zdá málo, když se nás sejde tisíc, za rok zvládneme milión!
Pravidelné finanční dary nám pomůžou nejvíce, protože budeme mít jistotu, že svoje klienty zvládneme obsloužit. Finance přerozdělíme tam, kde je zrovna nejvíce potřebujeme. Děkujeme, že v nás vkládáte svoji důvěru!

Nastavte si trvalý příkaz na účet č. 185897781/0600 s variabilním symbolem 901 nebo použijte výše uvedené darovací tlačítko. Děkujeme.

Potvrzení o daru pro odpočet z daní u pravidelných dárců zasíláme souhrnně jednou ročně.


Jednorázové finanční dary

 

Jednorázové dary zasílejte na náš účet 185897781/0600, variabilní symbol 901, předejte v hotovosti nebo použijte zde uvedené darovací tlačítko. Finance použijeme tam, kde je zrovna nejvíce potřebujeme, veřejné zdroje z dotací a zdravotního pojištění nikdy všechny naše výdaje nepokryjí. Děkujeme, že v nás vkládáte svoji důvěru!

Pokud chcete svůj dar poskytnout konkrétní službě, napište její název do poznámky pro příjemce. Finanční dar v hotovosti je možné poskytnout v Oblastní charitě Tišnov, Tyršova 391, 666 01 Tišnov.

Rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro odpočet z daní, u jednorázových darů zasíláme potvrzení průběžně po celý rok. V případě zájmu připravíme i darovací smlouvu.


Firemní dárcovství

Přidejte se mezi společnosti, které jsou partnery Oblastní charity Tišnov. Obraťte se na našeho fundraisera, sjedná si s vámi schůzku a společně najdete způsob partnerství a spolupráce, který bude pro vás nejzajímavější.  Můžete nás podpořit širokou škálou činností, ochutnávku možností najdete v “Dárcovské menu”. Samozřejmostí jsou pro nás řádně sepsané darovací smlouvy, domluvená publicita a informování o využití finančních prostředků.

V případě zájmu můžeme hledat i cesty, jak do spolupráce zapojit vaše zaměstnance.

Vzor darovací smlouvy ke stažení.


Osobní výzva

Slavíte narozeniny a všechno už máte? Poproste své přátele, ať vám místo dárku dají příspěvek na činnost Oblastní charity Tišnov. Více o netradičním narozeninovém dárku najdete zde.

Běháte a potřebujete motivaci? Hlídáte si svých 10 000 kroků za den? Určete si cíl a darujte třeba 1 Kč za každý kilometr na číslo účtu 185897781/0600 s variabilním symbolem 901.

Napadá vás jiný způsob? Chcete uspořádat nějakou akci s přáteli nebo pro veřejnost s výtěžkem na dobročinnost? Kontaktujte našeho fundraisera, pomůžeme vám vše připravit.


Veřejné sbírky

Každoročně pořádáme již tradiční sbírky, do kterých se můžete zapojit spolu s širokou veřejností. Každá koruna pomáhá!


Benefiční akce

Pořádáme benefiční akce, během nichž se můžete odreagovat a přispět nám startovným či vstupným na naši činnost. Sledujte naši rubriku Aktuálně nebo náš Facebook, kde o našich akcích pravidelně informujeme. Anebo se rádi zapojíme do vámi pořádané benefiční akce.


Váš dar si můžete odečíst ze základu daně, rádi vám vystavíme potvrzení o daru

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Vyšší limit pro rok 2021:

Upozorňujeme, že s úmyslem podpořit dárcovství v době koronaviru, platí dočasná úprava zákona umožňující odečíst v roce 2021 až 30 % ze základu daně, pro fyzické i právnické osoby. Více např. zde.

Máte otázky ohledně darů a využití prostředků? Potřebujete darovací smluvu? Potřebujte potvrzení o daru pro daňové účely? Chcete darovat pravidelně? Kontaktujte našeho fundraisera:

Mgr. Vojtěch Trmač
vojtech.trmac@tisnov.charita.cz
+420 735 749 746
LinkedIn
Kancelář: Tyršova 391, Tišnov 666 01