Poskytované činnosti

Podle Vašich potřeb Vám můžeme zajistit dohled nebo dopomoc v těchto oblastech:

Osobní hygiena

 • připomeneme čas vhodný pro hygienu
 • zajistíme dohled
 • zajistíme dopomoc při hygieně

Péče o vlastní osobu

 • pomůžeme např. při oblékání, svlékání, obouvání, líčení
 • pomůžeme při zhodnocení vhodného oblečení vzhledem k příležitosti/počasí

Zajištění stravování

 • podpora při zhodnocení jaké potraviny je potřeba nakoupit
 • dohled nebo dopomoc při nákup potravin
 • dohled nebo dopomoc při přípravě nápojů
 • dohled nebo dopomoc při přípravě studených i teplých jídel
 • dohled nebo dopomoc při servírování na talíř
 • dohled nebo dopomoc při podávání jídla, pití

Péče o domácnost - dohled nebo dopomoc při:

 • úklidu a údržbě pokoje
 • úklidu a údržbě koupelny a WC
 • ukládání věcí
 • vyhodnocení jaké čisticí prostředky jsou potřeba
 • nákupu čisticích prostředků
 • setření prachu, údržbě podlah
 • stlaní, převlékání lůžkovin
 • třídění, praní, sušení, žehlení a ukládání prádla
 • zajištění a obsluhy radiátorů, větrání,…
 • nakládání s odpady – třídění, odnášení odpadků...
 • umytí nádobí, využití myčky
 • údržbě lednice
 • úklidu společných prostor

Společenský kontakt – podpora při: 

 • seznamování/kontaktu s původní komunitou
 • telefonickém/elektronickém/písemném kontaktu
 • orientaci v pravidlech společenského kontaktu
 • komunikaci (rozvoj schopnosti komunikace – slovní zásoba, vyjadřování úměrně věku, nácvik alternativní komunikace)
 • zjišťování informací
 • orientaci v čase, v místě
 • návštěvě obchodu/banky/pošty/úřadů/restaurace/kina/apod.

Seberealizace – podpora při: 

 • získávání a udržování získaných znalostí a dovedností
 • podpora při vlastním rozhodování o vlastním uplatnění jak v oblasti zaměstnání tak v oblasti trávení volného času
 • hledání informací jak uplatnění najít (znalost možností)
 • plánování realizace vlastního uplatnění (zaměstnání/koníčky/duchovní život)
 • aktivitách (v případě potřeby fyzická přítomnost pracovníka)

Zdraví – podpora při:

 • ošetření drobných poranění
 • rozhodování ohledně návštěvy lékaře – umět vyhodnotit signály nemoci/ohrožení
 • zajišťování preventivního a léčebného režimu
 • znalost potravin které prospívají/škodí

Obstarávání  oprávněných zájmů a osobních záležitostí – podpora při:

 • hospodaření s finančními prostředky
 • osvojení dovednosti rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny nutné platby
 • jednání s institucemi
 • uplatňování nároků na dávky (invalidní důchody, příspěvky na péči), průkazy ZTP apod.
 • obstarávání dokladů (informace, jednání na úřadech,...)
 • účasti na veřejném životě (zastupitelstva, volby,…)
 • obhajování v oblasti lidských práv
 • zajišťování platných dokladů
 • uplatnění práva volit

Úkony nejsou poskytovány plošně všem  uživatelům, uživateli jsou poskytovány pouze ty úkony, které potřebuje.

 

Fakultativní činnosti: 

• doprava uživatele do zařízení, k lékaři, na poštu, na úřad, na volnočasové aktivity  apod.