Komu je služba určena

Okruh oprávněných osob - služba je poskytována: 

  • seniorům,
  • osobám se zdravotním postižením,
  • osobám s chronickým onemocněním,
  • rodinám s dětmi,

kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu domácnosti; služba je určena občanům ORP Tišnov a částečně ORP Kuřim (přesně dle přiloženého seznamu obcí - viz. níže), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Seznam obcí působnosti Pečovatelské služby.pdf