Komu je služba určena

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

  • Osoby ve věku od 18 let s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným, kteří zvládají základní sebeobslužné úkony (nají se, přemístí, obslouží se na wc) a dokáží se dorozumět.
  • Uživatelé naší služby jsou osoby, které dosáhly 18 let věku, a které mají sníženou soběstačnost z důvodu výše uvedeného, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
  • Denní kapacita služby je 12 osob.