Poskytované činnosti

Podle Vašich potřeb Vám můžeme zajistit podporu v těchto oblastech:

Osobní hygiena  

 • podpora při nácviku hygieny (mytí, koupání, péče o zuby)

Péče o vlastní osobu

 • podpora při nácviku oblékání
 • podpora při nácviku celkové úpravy vzhledu
 • podpora při nácviku posouzení, co je v souvislosti s péčí o vlastní osobu nakoupit

Stravování

 • podpora při nácviku hodnocení jaké potraviny je potřeba nakoupit
 • podpora při nácviku nákupu potravin
 • podpora při nácviku přípravy nápojů
 • podpora při nácviku přípravy studených i teplých jídel
 • podpora při nácviku servírování
 • podpora při nácviku stolování
 • podpora při nácviku veřejného stolování

Péče o domácnost

 • podpora při nácviku úklidu a údržby bytu
 • podpora při nácviku péče o lůžko/lůžkoviny
 • podpora při nácviku péče o prádlo (praní, žehlení, drobné opravy, ukládání,...)
 • podpora při nácviku ukládání věcí
 • podpora při nácviku obsluhy domácích spotřebičů
 • podpora při nácviku nakládání s odpady
 • podpora při nácviku technických záležitostí spojených s bydlením (odečty elektřiny, přihlašování elektřiny apod.)
 • podpora při nácviku vyhodnocování jaké čisticí prostředky jsou potřeba
 • podpora při nácviku nákupu čisticích prostředků
 • podpora při nácviku úklidu společných prostor

Společenský kontakt  

 • podpora při nácviku seznamování
 • podpora při nácviku orientace v čase, v místě, prostoru (domácím i mimo domov)
 • podpora při nácviku strukturování dne
 • podpora při nácviku telefonického/elektronického/písemného kontaktu
 • podpora při nácviku komunikaci (rozvoj schopnosti komunikace – slovní zásoba, vyjadřování úměrně věku, nácvik alternativní komunikace)
 • podpora při nácviku dovednosti zjišťovat informace
 • podpora při nácviku využívání služeb (obchody/banky/pošty/úřady/restaurace/kina/apod.)

Seberealizace

 • podpora při vlastním rozhodování o vlastním uplatnění jak v oblasti zaměstnání tak v oblasti trávení volného času
 • podpora při nácviku bezpečné cesty
 • podpora při nácviku dovednosti umět vyhledat informace
 • podpora při nácviku dovednosti vyhledat adekvátní pomoc
 • podpora při nácviku dovednosti plánovat aktivity (zaměstnání/koníčky/duchovní život)
 • podpora při nácviku aktivit

Zdraví

 • podpora při nácviku ošetření drobných poranění
 • podpora při nácviku zajišťování preventivního a léčebného režimu
 • podpora při nácviku vyhodnocování potravin které prospívají/škodí zdraví

Obstarávání  oprávněných zájmů a osobních záležitostí 

 • podpora při nácviku hospodaření s finančními prostředky
 • podpora při nácviku cestování veřejnou dopravou
 • podpora při nácviku rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny nutné platby
 • podpora při nácviku jednání s institucemi
 • podpora při nácviku uplatňování nároků na dávky (invalidní důchody, příspěvky na péči), průkazy ZTP apod.
 • podpora při nácviku obstarávání dokladů (informace, jednání na úřadech,...)
 • podpora nácviku účasti na veřejném životě (zastupitelstva, volby,…)
 • podpora při nácviku péče o děti v jednotlivých vývojových stádiích