Projekty

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

irop.mmr.cz/cs

Děkujeme za podporu: images

Díky projektu Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Tišnov s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009840 máme dva automobily pro Pečovatelskou službu.
Projekt Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Tišnov je spolufinancován Evropskou unií.
Vozový park Pečovatelské služby je do značné míry zastaralý, automobily vyžadují časté opravy a bývají delší dobu mimo provoz. Tím se zhoršuje schopnost dostát závazkům vůči uživatelům služby.
Díky projektu je zajištěna větší stabilita poskytovaných služeb. Ve službě je možné zjistit péči o více klientů s ohledem na to, že se zkrátí doba, kterou pečovatelky stráví na cestě.

Návazný projekt Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Tišnov s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015312 nám umožnil pořídít další dva automobily pro 2 naše registrované sociální služby Pečovatelská služba a Odlehčovací služba. 
Projekt Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Tišnov je spolufinancován Evropskou unií. 
Pořízení automobilů z tohoto projektu bylo požadováno z důvodu navýšení počtu úvazků v Pečovatelské a Odlehčovací službě, které bylo vyvoláno stále rostoucí poptávkou po těchto službách, kterou stávající pracovníci nebyli schopni obsáhnout. Díky rozšíření těchto služeb a pořízení dalších vozidel je tak zvýšena kapacita a dostupnost Pečovatelské a Odlehčovací služby, jejichž péče se tak dostane k více potřebným osobám.                                                                               

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz

"Zůstaňte v klidu doma, na žádné vyšetření jezdit nemusíte. Vezmu ultrazvuk a můžeme to orientačně vyšetřit u vás." To teď může v některých případech říct pan doktor z Domácí hospicové péče díky příspěvku z r. 2019 od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, která nám zaplatila přenosný ultrazvuk. Pan doktor tak např. může upravovat dávkování léků podle aktuálního zdravotního stavu pacienta. Moc mu to pomáhá.

V r. 2020 jsme získali podporu od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové na nákup lineárního dávkovače léků a kyslíkového koncentrátoru na baterie. Ten využíváme v pohotovostních případech, když vypadne elektrický proud. Děkujeme!

V r. 2021 jsme moc vděčni Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za podporu nákupu dalších pomůcek: komfortní vysoká chodítka na kolečkách s loketními opěrkami, pojízdná toaletní křesla, stolek k lůžku, vertikalizační klín do lůžka a další polohovací pomůcky, pulsní oxymetry, ultrazvukový inhalátor a speciální podložka pro přesun pacientů. Všechno to velice pomůže jak našim pracovníkům, tak i pacientům a jejich pečujícím rodinám.

V r. 2022 podpořil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci programu Senior pořízení nového sterilizátoru pro naše sestry Domácí zdravotní péče. Sestry tak mohou v domácnostech pacientů poskytovat i péči, např. převazy ran, která vyžaduje použití sterilních nástrojů a materiálů. Pacienti, kteří jsou mnohdy hůře pohybliví, tak nemusí jezdit do ambulancí či nemocnic a zajišťovat si převozy sanitkou. Dále jsme byli podpořeni v činnosti koordinace dobrovolnické, materiální a finanční pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

itesco.cz/pomahame

Projekt Podpora rodin pečujících o své blízké byl využit pro podporu rodin pečujících v domácím prostředí o své blízké. S láskou a neúnavně se starají o milovanou osobu a sami zůstávají se svými potřebami až na posledním místě. Finance byly využity na nákup poukázek k zotavení těla i duše pro pečující nebo pozůstalé pacientů domácí hospicové péče. Na přelomu roku 2019/2020 jsme rozdali 30 poukazů.

Projekt Porta Vitae – Brána života v cestě vzpomínek realizovaný v roce 2021 umožnil rozvoj péče o ovdovělé a pozůstalé po klientech Domácího hospice Porta Vitae prostřednictvím pořízení materiálů pro ně a zlepšení podmínek pro setkávání s nimi v prostorách hospice. Psycholog a sociální pracovnice se jim mohou věnovat individuálně nebo i v malých skupinkách tak dlouho, jak potřebují.

Projekt 500 školních obědů dětem z rodin v nouzi a pomoc při hledání cesty z nouze zajistil v prvním pololetí školního roku 2021/2022 adresnou pomoc rodinám a samoživitelům/samoživitelkám v nouzi formou úhrady školních obědů jejich dětem a zároveň poskytnutím bezplatného finančního, případně dluhového poradenství pro zahájení dlouhodobého hledání řešení jejich situace.

Další projekt v roce 2022 s názvem Pomozme zadluženým seniorům a s dluhy za drahé energie byl zaměřen na poskytování sociálního a právního poradenství včetně možnosti podat návrh na oddlužení.