Projekty

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

irop.mmr.cz/cs

Děkujeme za podporu: images

Díky projektu Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Tišnov s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009840 máme dva automobily pro Pečovatelskou službu.
Projekt Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Tišnov je spolufinancován Evropskou unií.
Vozový park Pečovatelské služby je do značné míry zastaralý, automobily vyžadují časté opravy a bývají delší dobu mimo provoz. Tím se zhoršuje schopnost dostát závazkům vůči uživatelům služby.
Díky projektu je zajištěna větší stabilita poskytovaných služeb. Ve službě je možné zjistit péči o více klientů s ohledem na to, že se zkrátí doba, kterou pečovatelky stráví na cestě.

Návazný projekt Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Tišnov s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015312 nám umožnil pořídít další dva automobily pro 2 naše registrované sociální služby Pečovatelská služba a Odlehčovací služba. 
Projekt Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Tišnov je spolufinancován Evropskou unií. 
Pořízení automobilů z tohoto projektu bylo požadováno z důvodu navýšení počtu úvazků v Pečovatelské a Odlehčovací službě, které bylo vyvoláno stále rostoucí poptávkou po těchto službách, kterou stávající pracovníci nebyli schopni obsáhnout. Díky rozšíření těchto služeb a pořízení dalších vozidel je tak zvýšena kapacita a dostupnost Pečovatelské a Odlehčovací služby, jejichž péče se tak dostane k více potřebným osobám.