Základní informace - první kroky na území České republiky

 

Pozor změna! Od 30.6. 2022 vstoupila v platnost novela zákonů nazývaných souhrnně Lex Ukrajina.

Veškeré změny a platná pravidla nejdete ZDE

 

Registrace, dočasná ochrana, Krajské asistenční centrum

 • Po vstupu na území České republiky mají občané Ukrajiny povinnost registrovat se do 30 dnů na cizinecké policii, registraci lze také vyřídit rovnou na Krajském asistenčním centru pro uprchlíky z Ukrajiny - viz. níže.
 • Po registraci se mohou rozhodnout:
  • pro bezvízový pobyt - umožňuje zůstat na území České republiky jen po dobu 90 dní a je nutné mít platný biometrický pas
  • požádat o tzv. dočasnou ochranu, která umožňuje zůstat na území České republiky déle a zapojit se do běžného života. Dočasná ochrana zajišťuje přístup ke zdravotnímu pojištění, práci i sociálním dávkám. Dočasná ochrana nahrazuje tzv. vízum strpění, které bylo udělováno do 21. března a dále se již neuděluje. Komu bylo již před 21. březnem vízum strpění uděleno, nemusí o nic nově žádat - automaticky přechází pod institut dočasné ochrany. 

První kroky směřujte na Krajské asistenční centrum, kde vyřídíte vše na jednom místě

Krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny (tzv. KACPU) umožňuje na jednom místě vyřídit registraci na cizinecké policii, tzv. dočasnou ochranu nahrazující vízum strpění, zdravotní pojištění, záležitosti Úřadu práce a v případě potřeby poskytnout i ubytování. Do asistenčního centra  se mají dostavit i všichni, kteří již mají ubytování, ale nemají potřebné doklady.

Krajské asistenční centrum pomoci pro lidi, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny od 1. června sídlí na adrese: Hněvkovského 65 Brno-jih .

Od 1. července je Asistenční centrum pomoci otevřeno:
Veškeré služby pro všechny: po–pá 8:00 –17:00
Víkendy a státní svátky – zavřeno

 

Zdravotní péče

 • Uprchlíci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana (viz výše), se stávají automaticky pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny a mají nárok na zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění stejně jako občan ČR. Toto právo se vztahuje i na uprchlíky, kterým byly poskytnuty zdravotní služby nejdéle 30 dní před udělením dočasné ochrany (nejdříve však v den ruské invaze). 
 • Lékařskou pomoc mohou uprchlíci vyhledat na tzv. UA Pointech - nejbližší najdete ve Fakultní nemocnici Brno - na jednotlivých pracovištích poskytují péči dětem, dospělím i těhotným ženám -  informace o všech pracovištích UA Pointu Fakultní nemocnice Brno v češtině i ukrajinštině zde.
  • UA Point pro dospělé a těhotné  - Fakultní nemocnice Brno Bohunice - Jihlavská 20
  • UA Point pro dětské pacienty je zřízen na pracovišti Dětské nemocnice - Černopolní 9 
  • UA Point pro těhotné je  zřízen v rámci Porodnice na Obilním trhu 11
 • Lékařskou péči pro občany Ukrajiny poskytují i praktičtí lékaři na Tišnovsku - ale pouze po předchozí telefinické domluvě a s ohledem na kapacitní možnosti jednotlivých lékařů. Seznam lékařů, kteří poskytnou lékařskou péči občanům Ukrajiny - nezaregistrují je, ale ošetří: 
  Lékaři na Tišnovsku

Zaměstnání bez zvláštního pracovního povolení 

 • Uprchlíci z Ukrajiny (držitelé dočasné ochrany) budou vnímáni jako lidé s trvalým pobytem a budou mít volný vstup na trh práce. Zaměstnavatel musí o jejich nástupu do zaměstnání pouze informovat krajskou pobočku ÚP.
 • Držitelé dočasné ochrany budou moci být podpořeni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelné pracovní místo, příspěvek na veřejně prospěšné práce, možnost uhrazení rekvalifikace a podpory při rekvalifikaci), podpora z APZ ale není nároková, záleží na rozpočtové kapitole MPSV.
 • Získají nárok na podporu v nezaměstnanosti (ta se bude počítat zejména z průměrné mzdy, protože se nepředpokládá jejich předchozí pracovní aktivita v ČR.
 • Jste zaměstnavatel v ČR a chcete nabídnout volná pracovní místa lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny? Obraťte se přímo na: ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR.
 • Nabídky práce výhradně na Tišnovsku a Kuřimsku přímo vhodné i pro ukrajinské uprchlíky je možné zprostředkovávat i v rámci facebookové skupiny Ukrajinci na Tišnovsku

Humanitární dávky

Držitel dočasné ochrany má nárok na tzv. humanitární dávku:

 • Výše příspěvku je stanovena na 5 000 kč za osobu a měsíc. Za měsíc, ve kterém byla uprchlíkovi udělena dočasná ochrana, vzniká nárok na tuto dávku automaticky a je možné o ni žádat na pobočkách Úřadu práce (žádat je možné i měsíc zpětně).
 • Opakovaná žádost o humanitární dávku - v případech, kdy uprchlík nemá na zajištění základních životních potřeb, může být  dávka vyplácena i opakovaně po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců. V tomto případě je nutné žádat o dávku každý měsíc znovu a dokumenty, které bude k této žádosti o opakovanou dávku třeba doložit, Úřady práce ještě upřesní.
 • Humanitární dávka může být vyplacena na Úřadu práce v hotovosti nebo převodem na bankovní účet vedený u české banky.  
 • Pokud již byla dříve cizinci se speciálním vízem za účelem strpění vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, k této dávce se přihlížet nebude - i když ji čerpal, může získat novou humanitární dávku.
 • Od 28. 3. 2022 by mělo být možné vyřídit žádost o dávku on-line, bez nutnosti návštěvy úřadu (podmínkou je účet zřízený u české banky).
 • Leták MPSV - humanitární dávka
 • Po skončení této formy pomoci bude v případě potřeby osobám umožněn vstup do systému pomoci v hmotné nouzi a osoby mohou být podle jejich individuální situace zajištěny příspěvkem na živobytí, případně doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomocí.

Ubytování

 • Ubytování nabízím -
  • nabídku ubytování je možné evidovat prostřednictvím webových stránek Pomáhej Ukrajině
  • nabídky ubytování eviduje také brněnská charitní Poradna pro cizince Celsus:  
   telefon: 604 176 857 e: mail: ukrajina@brno.charita.cz
 • Ubytování sháním 
  • primárně je třeba se s potřebou ubytování obracet na město Tišnov či Kuřim - nebo potřebu ubytování nahlásit ihned při registraci uprchlíka na Krajském asistenčním centru (viz výše).
  • webové stránky Pomáhej Ukrajině  - přístup k nabídkám ubytování mají jen vybrané pomáhající organizace a Charita Tišnov je jednou z nich; máte-li zájem o informace o nabídce ubytování, obracejte se na kolegyni Kateřinu Maláškovou, Tel.: 604 197 293; katerina.malaskova@tisnov.charita.cz. Oblastní charita Tišnov funguje maximálně jako zprostředkovatel kontaktu a nepřebírá žádnou odpovědnost za nabízené ubytování ani za ubytované uprchlíky.
 • Poskytli jste ubytování lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině? Máte nárok na příspěvek na solidární domácnost
  • Výše příspěvku byla stanovena na 3000 Kč na osobu/ měsíc, max. však 12 000 Kč na domácnost. Dávka by měla být vyplácena do konce června, vláda poté dávku dle aktuální situace přehodnotí.
  • Podmínkou čerpání solidárního příspěvku je poskytovat ubytování  bezplatně a nejméně po 16 po sobě jdoucích dní v měsíci, za který o příspěvek žádám.
  • Ubytovaným musí být zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, přípravu jídla, prostor pro osobní hygienu, WC a přístup k pitné vodě.
  • Příspěvek na solidární domácnost se nedaní a také se nezapočítává jako příjem pro nepojistné dávky - nebude tak mít vliv např. na výplatu příspěvku na bydlení.
  • O příspěvek je možné žádat od 11. 04. 2022 POUZE ELEKTRONICKY - návod zde.
 • Pro ubytovací zařízení, hotely a penziony platí částka až 250 Kč/osoba/den - dle typu ubytování, nutná kooperace s Krajským úřadem.

Školství

Bankovní účty

V Tišnově najdete tyto banky, které nabízejí zřízení účtu (doplněného o bonus)  pro Ukajince. Zřízení účtu je potřebné pro výplatu sociálních dávek.

 

Komunita na Tišnovsku

Materiální a další pomoc na Tišnovsku

 • Stálé sběrné místo materiální pomoci

  Oblastní charita Tišnov, Město Tišnov a MAS Brána Vysočiny společně zřídili v prostorách Městského kulturního střediska (sál pod kinem Svratka, Mlýnská 152, Tišnov)  sběrné místo materiální pomoci určené pro pomoc konkrétním ukrajinským rodinám ubytovaným na Tišnovsku. Více aktuálních informací o tom, co a kdy se sbírá najdete na této stránce.
 • Dobrovolnická pomoc na Tišnovsku

  Nabídky na dobrovolnickou pomoc přímo na Tišnovsku přijímá koordinátorka dobrovolníků Oblastní charity Tišnov - Kateřina Malášková,  tel.: 604 197 293, e-mail: katerina.malaskova@tisnov.charita.cz    Dobrovolníci se mohou hlásit přes kontaktní formulář zde. Jedná se o pomoc např. s materiální sbírkou, tlumočením, dopravou apod.
 • Pomoc ukrajinským uprchlíkům - informace:

  Město Tišnov - 549 439 711, 549 439 773  e-mail: epodatelna@tisnov.cz
  Oblastní charita Tišnov - Kateřina Malášková; 604 197 293, e-mail: katerina.malaskova@tisnov.charita.cz

Finanční pomoc

 • Statické pokladničky - informace budou doplněny
 • Pro domluvu finančního daru (individuálního nebo firemního) pro přímou pomoc Ukrajincům ubytovaným na Tišnovsku, kontaktujte našeho fundraisera: Mgr. Vojtěch Trmač, tel. 735 749 746, vojtech.trmac@tisnov.charita.cz 
 • Příspěvek na účet veřejné sbírky Charity Česká republika 55660022/0800 variabilní symbol 104. Finance z veřejné sbírky se používají pro pomoc na Ukrajině i pro pomoc Ukrajincům v ČR.
  Přispět on-line s platbou kartou lze na stránkách Charity Česká republika nebo na portálu darujme.cz. Jaká je aktuální výše výtěžku charitní sbírku pro Ukrajinu najdete zde. Částka je průběžně aktualizována.

Další nejdůležitější odkazy

Děkujeme všem za solidaritu s občany Ukrajiny.

Velmi si ceníme vaší pomoci, myslete na to, že bude potřeba pomáhat dlouhodobě.

14. dubna 2016 Články

Společnost ZAYFERUS předvedla své umění

Návštěva klientů Chráněného bydlení v Domově sv. Alžběty  a vystoupení  společnosti ZAYFERUS.

13. dubna 2016 Články

Zasaď strom!

NZDM Klub Čas Tišnov a Sociální rehabilitace a chráněné bydlení Skryje pomáhají zvelebovat okolí.

5. dubna 2016 Články

Děkujeme všem za materiální podporu uprchlíků v Řecku

Oblastní charita Tišnov ze srdce děkuje všem dobrým lidem, kteří se podíleli na materiální sbírce pro uprchlíky v Řecku. Ze seznamu potřebných věcí jste přinášeli ponejvíce jarní a letní oděv a dětskou obuv. Milým překvapením byl pro nás příchod několika dětí ze ZŠ Smíškova v Tišnově. V doprovodu svého pana učitele přivezly hned několik obrovských pytlů. Ty se jim podařilo naplnit z darů učitelů i dětí. Jsme opravdu vděčni za iniciativu všech, kterým není lhostejná tíživá situace druhých. Všechny Vaše příspěvky budou použity na okamžitou pomoc v partnerské organizaci Caritas Řecko. Děkujeme Vám!

22. března 2016 Články

Sbírka pro Řecko

Oblastní charita Tišnov vyhlašuje materiální sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku ve dnech 29.3. - 31.3.2016, od 8 do 15 hodin.

20. března 2016 Články

Pozvánka na divadelní představení

Pojďte se s námi pobavit a zároveň i podpořit dobrou věc. Srdečně vás všechny zveme na skvělé divadelní představení, z jehož výtěžku bude podpořeno chráněné bydlení a sociální rehabilitace ve Skryjích.

16. února 2016 Články

Podpořte projekt a darujte šanci lidem v tíživé životní situaci v Tišnově a okolí.

Podpořte projekt a darujte šanci lidem v tíživé životní situaci v Tišnově a okolí. Poradna Porta Oblastní charity Tišnov poskytuje informace a podporu osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci a neumí nebo nemohou tuto situaci vyřešit vlastními silami. Pomoc poradny mohou využít například osoby v krizi, rodiny s dětmi, senioři, osoby bez přístřeší apod. Služba je zajišťována sociálním pracovníkem a právním poradcem.

Vaše dary umožní, že tato služba bude nadále dostupná pro potřebné v tišnovském regionu. Projekt můžete podpořit na webových stránkách OCH Tišnov  Darujme.cz

16. února 2016 Články

Postní almužna 2016

„Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin“ Lucius Annaeus Seneca V nastávajícím postním období, které následuje po masopustním čase, můžeme zaměřit svou mysl a srdce na potřebné okolo nás. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Návrat ke starobylé křesťanské postní tradici – almužně, nás navrací k sobě samým. Patří k odvěké touze člověka pomáhat, proměňovat dobré myšlenky ve skutek.

2. prosince 2015 Články

Přijďte nás podpořit na brněnské vánoční trhy

Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje společně s  Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub Čas Tišnov vás zvou na adventní trhy na "ZELŇÁKU."

27. listopadu 2015 Články

Divadlo Prkno benefičně podpořilo Tišnovskou charitu

Poděkování za divadelní představení, které bylo sehráno pro podporu Oblastní charity Tišnov.

12. listopadu 2015 Články

Dívčí válka

pozvánka na divadelní představení

16. října 2015 Články

Výtěžek z akce Koláč pro hospic

Poděkování

6. října 2015 Články

Koláč pro hospic

podpořte dobrou věc

23. září 2015 Články

Pomáháme s Vámi Tesco

Předání šeku z projektu Pomáháme s Vámi Tesco pro Sociální rehabilitaci ve Skryjích.

28. srpna 2015 Články

Hrad Veveří otvírá bránu Tříkrálovým koledníkům

Ani v horkém létě nezapomíná Oblastní charita Tišnov na své koledníky. Chce tak ve spolupráci se státním hradem Veveří poděkovat svým koledníkům za jejich ochotu, se kterou nám pomáhají.

28. srpna 2015 Články

O prázdninách v klubu i mimo něj

Report z prázdninového řádění "klubáků."

12. srpna 2015 Články

Sociální rehabilitace Skryje získala podporu v programu Tesco Pomáháme s Vámi!

Budeme tak moci nakoupit vše, co je potřeba k výrobě dřevěných kostek pro děti v předškolních zařízeních a onkologickém ústavu v Brně. Více na stránkách Pomáháme s Vámi!.

1. července 2015 Články

Den otevřených dvěří v chráněném bydlení Skryje

Chcete vědět, jak se nám bydlí v chráněném bydlení uprostřed přírody a co všechno dokážeme? Přijďte se podívat!

22. června 2015 Články

Koncert v Porta coeli

Setkání člověka s „hudbou duše“ proběhlo v polovině června v Porta coeli v Předklášteří.

Hlasujte pro Sociální rehabilitaci Skryje v projektu Tesco
5. června 2015 Články

Hlasujte pro Sociální rehabilitaci Skryje v projektu Tesco

Sociální rehabilitace ve Skryjích se dostala do finále projektu Tesco – Pomáháme s vámi.

22. května 2015 Články

koncert F. Mendelssohn-Bartholdy / PAULUS-výběr z díla

Oblastní charita Tišnov Vás srdečně zve na koncert F. Mendelssohn-Bartholdy / PAULUS-výběr z díla.

29. dubna 2015 Články

Výsledky Postní almužny 2015

Celkové výsledky "Postní almužny 2015" v jednotlivých farnostech

31. března 2015 Články

Oblastní charita Tišnov nezapomíná na své koledníky

Alžběta se stala výherkyní mobilního telefonu. Při předávání mobilního telefonu ve farním kostele sv. Kunhuty v Nedvědici poblahopřál šťastné výherkyni nejen P. Zdeněk Chylík, ale také svým potleskem i všichni přítomní.

31. března 2015 Články

Postní almužna pomáhá v nejchudší zemi Evropy

Začátkem postní doby byla zahájena akce Postní almužna. Projekt Postní almužna se zaměřuje nejen na potřebné v našem blízkém okolí, ale i v jiných zemích, kde životní úroveň obyvatelstva je nesrovnatelně menší. Oblastní charita Tišnov podpoří jako jeden ze záměrů Postní almužny Centrum Hippokrates v obci Dorotskaja v Moldavsku.

25. února 2015 Články

Postní almužna

„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“
            Matka Tereza Postní čas, který navazuje na veselé masopustní období, nás vyzývá ke zklidnění, ztišení a k návratu k sobě samým. Vybízí nás nejen k modlitbě, ale také abychom mysleli i na ostatní kolem nás. V dřívějších dobách spojovali lidé toto období nejen s postem, ale i s almužnou. Almužna  je dar věnovaný potřebnému, od něhož za to není očekávána žádná protislužba.  Postní almužna v nás podporuje schopnost vzdát se něčeho konkrétního a tomu odpovídajícím obnosem přispět na potřebné. Tato sbírka se realizuje prostřednictvím farností a konkrétní cíl můžete zaškrtnout na pokladničce. Výtěžek z Postní almužny bude věnován na ty konkrétní cíle, které budou označeny. Jeden z cílů, který bychom rádi podpořili, je pomoc pečovatelské službě v Moldávii. Moldávie je nejchudší zemí Evropy a lidé zde žijí v mnohem tíživějších  podmínkách. Pastorační akce bude zahájena 18. února 2015 na Popeleční středu a potrvá až do neděle 12. dubna 2015. Věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Děkujeme všem za podporu a přejeme požehnaný postní čas, plný pokoje a milostí.

4. února 2015 Články

Poděkování k tříkrálové sbírce 2015

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoliv se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme sami sobě.“ Ralph Waldo Emerson Milí dárci a koledníci, přijměte mé srdečné poděkování jménem Oblastní charity Tišnov 
za Vaši spolupráci a štědrost při letošní Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila již po patnácté.
Ano, již patnáct let přichází do našich domovů kolem svátků Tří králů koledníci s poselstvím lásky, pokoje a pomoci a podle starodávného zvyku píší křídou známá písmena K+M+B. Mnozí z nás je s radostí očekáváme. Výtěžek letošní sbírky činí 1.219.932 Kč, což je o 68.853 Kč více jako v loňském roce. Svědčí to o Vaší laskavosti a citlivosti k obtížím druhých. Na sbírce se podílelo 48 asistentů a přes 1000 koledníků. Celkem bylo použito 252 pokladen.             Chci Vám, milí dárci, koledníci a všichni, kteří nám pomáháte konat toto krásné dílo, poděkovat za Vaše dary, za spolupráci a nadšení a za radost, 
se kterou přicházíte do našich domovů.
            Finanční prostředky budou využity na podporu a rozvoj služeb Oblastní charity Tišnov, opět pomohou tam, kde nebudou dostačovat, či nepůjde použít finančních prostředků z dotačních titulů ministerstev, kraje a měst. Určitá část peněz bude použita také v humanitární pomoci.             Proto mi závěrem dovolte se rozloučit s poděkováním Vám všem, kteří nám pomáháte, všem lidem dobré vůle.             S přáním všeho dobrého v roce 2015.                    Ing. Marcela Dvořáková   -  ředitelka OCH Tišnov