Pečovatelská služba podrobně

Poskytujeme lidem se sníženou soběstačností pomoc a podporu se zvládáním těžkostí v péči o sebe sama a svoji domácnost tak, abychom zajistili jejich důstojné setrvání v domácím prostředí.

Cíl služby:

poskytnout kvalitní, finančně, časově i místně dostupnou službu, která podpoří samostatnost uživatele, v maximální míře zachová jeho dosavadní způsob života a umožní tak uživateli co nejdelší setrvání v jeho přirozeném prostředí; současně usilujeme o podporu přirozených sociálních kontaktů uživatele

Forma poskytování služby:

  • terénní, tzn. v domácnostech uživatelů služby

Služba je poskytována:

  • Po - Ne od 7:00 do 20:00

Kontakt

Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov
Ráboňova 116, Tišnov

ul. Boční, Veverská Bítýška - jen po předchozí telefonické donmluvě

Sodomková Lenka - ořezMgr.Lenka Sodomková, DiS. – vedoucí služby
email: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz
tel: 739 389 132

 

Čechová HulatováČechová Hulatová Táňa DiS. - sociální pracovník
email: tana.cechova@tisnov.charita.cz
tel: 739 015 926

 

Mácová Hana ořezHana Mácová - koordinátorka služby
email: hana.macova@tisnov.charita.cz
tel: 731 626 074

 

Pustinová Jana ořezMgr. Jana Pustinová - sociální pracovník
email: jana.pustinova@tisnov.charita.cz
tel: 730 571 329

 

Službu podporují

Chcete-li podpořit Pečovatelskou službu, můžete zaslat finanční dar na účet: 185897781/0600  - pro naši službu prosím uveďte VS: 903.  Děkujeme.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru či darovací smlouvu, prosím kontaktujte našeho fundraisera.

"Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

logo Tišnov.

8

Projekt pořízení automobilů pro Pečovatelskou a Odlehčovací službu Oblastní charity Tišnov je spolufinancován Evropskou unií.
Plakát k projektu:

Projekt pořízení automobilů pro OCH Ti

 

Naše služby by nemohly fungovat i bez podory ostatních dárců. Podívejte se, kdo to je.