Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2021 na  Tišnovsku a  Kuřimsku  jsou v plném proudu
14. prosince 2020 Články

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2021 na Tišnovsku a Kuřimsku jsou v plném proudu

Společně s koncem roku se blíží i další ročník Tříkrálové sbírky. Velice si vážíme vzrůstající podpory Tříkrálové sbírky, vaší vlídnosti, s kterou přijímáte koledníky a také vaší štědrosti, díky které můžeme pomáhat tam, kde nás lidé potřebují. Tříkrálová sbírka vytváří každoročně společenství lidí, které přináší poselství lásky, pokoje a radosti do našich domovů. 
Vývoj posledních týdnů přináší více otázek než odpovědí, a to i co se týká organizace sbírky. Přípravy sbírky jsou v plném proudu.  Tříkráloví dobrovolníci jsou již připraveni a všichni doufáme, že začátkem nového roku bude moci v ulicích zaznít „My tři králové jdeme k vám“ a křídou napsané K+M+B ozdobí mnohé domy tišnovského děkanstvím na znamení toho, že sem koledníci přinesli tříkrálové požehnání.

Ve hře jsou díky nepředvídatelnosti nadcházejících dní scénáře, které počítají s menšími či většími omezeními v průběhu sbírky a v nejhorším případě i s tím, že nebude možné koledovat vůbec.  Osobní kontakt koledníků s dárci je nenahraditelný, ale i na tuto variantu se připravujeme. Pro tento případ se Tříkrálová sbírka chystá na vkročení do online prostoru, v kterém se bude snažit oslovit své příznivce. Jakou formu bude sbírka nakonec mít, budeme s určitostí vědět až koncem roku. Abychom se mohli lépe přizpůsobit případným aktuálním opatřením, byl termín sbírky prodloužen o 14 dní a v roce 2021 bude tedy sbírka výjimečně probíhat od 1. až do 24. ledna.  

Vaše pomoc je zapotřebí více než kdykoliv jindy

Věříme, že i přes nejistou dnešních dní nám zachováte při nadcházející Tříkrálové sbírce vaši přízeň.  Právě teď totiž potřebuje Charita velmi vaši pomoc. Ne pro sebe, ale pro potřebné, kteří jsou situací související s covidovou epidemií nejvíce ohroženi. Náklady na provoz charitních služeb jsou v důsledku epidemie mnohem vyšší než obvykle, potýkáme se z důvodu četnější nemocnosti s personálními obtížemi, ale přesto chceme zachovat všechny naše služby ve stávajícím rozsahu a zajistit tak pomoc pro všechny, kteří nás potřebují. 

Tříkrálová sbírka dokázala pomoci

Prostředky z Tříkrálové sbírky zůstávají z většiny v našem regionu a jsou nepostradatelnou součástí financování některých našich služeb.

Zajištění provozu služby Domácí hospic Porta Vitae či Domácí zdravotní péče by bylo bez podpory těchto prostředků velice obtížné. Díky vaším příspěvkům v minulých sbírkách můžeme být nablízku nevyléčitelně nemocným, pomáhat jejich rodinám nebo poskytovat odbornou zdravotní péči v domácím prostředí klienta. Vaše dary pomáhají i prostřednictvím Charitní záchranné sítě a Fondu individuální pomoci lidem v akutní nouzi.

Nezanedbatelnou položkou v našem rozpočtu je i nákup automobilů pro terénní služby. Pečujeme o klienty v jejich domácím prostředí a bez spolehlivých dopravních prostředků se tak neobejdeme. Prostředky na nákup automobilů čerpané z nejrůznějších programů a grantů je často třeba dokrýt z vlastních zdrojů. Děkujeme vám, že se z Tříkrálové sbírky podařilo dofinancovat nákup automobilu pro charitní Pečovatelskou službu. Nový automobil Dacia Dokker už můžete vídat v ulicích a slouží také k rozvozu obědů našim klientům.

V roce 2021 bychom rádi pokračovali ve zvyšování dostupnosti našich služeb. Charitní Pečovatelská služba bude z důvodu vzrůstajícího zájmu ze strany klientů se sníženou soběstačností od nového roku rozšířena o dva úvazky a potřebuje pro svoji činnost nový automobil. Nadále chceme podporovat Domácí hospic Porta Vitae, Domácí zdravotní péči, sociálně právní poradenství Poradny PORTA i Charitní záchrannou síť pro rychlou pomoc lidem v akutní nouzi. K tomu všemu nám pomohou darované prostředky z Tříkrálové sbírky.

Děkujeme velice za podporu, které se nám dostává. Společně se nám podařilo podpořit spoustu dobrých věcí, učinit mnoho dobrých skutků a hlavně pomáhat lidem, kteří jsou z nejrůznějších důvodů ve společnosti znevýhodněni. Budeme rádi, pokud nám vaši přízeň zachováte i nadále.
Za všechny pracovníky naší oblastní Charity vám všem od srdce  přejeme požehnané vánoční svátky strávené v kruhu svých nejbližších a v novém roce hlavě pevné zdraví!

Aktuální dění kolem Tříkrálové sbírky nledujte prosím průběžně na našich webových stránkách -www. tisnov.charita.cz/tks

Nezastihli vás Tři králové a přejete si přesto přispět na pomoc potřebným lidem?
Učinit tak můžete zasláním finančního daru na sbírkový účet číslo: 66008822/0800 VS pro Oblastní charitu Tišnov: 77706900. Děkujeme!