Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov

Kde nás najdete

Adresa

Ráboňova 116, Tišnov 66601

Oblast působnosti

Tišnovsko, Kuřimsko (ORP Tišnov, Kuřim)

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Lenka Sodomková DiS.

vedoucí služby
Tel.: 739 389 132 E-mail: 7.AuRWigZhzu5f56LTGs9.enT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Oblastní charita Tišnov

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Lenka Sodomková DiS.

Registrační číslo služby
6280936

Poslání a cíle

Posláním Odlehčovací služby Oblastní charity Tišnov je poskytovat kvalifikovanou pomoc a podporu seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, jež tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti, v době nemoci), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

doprava klienta na úřad, k lékaři atd.

Další informace

Více informací o službě najdete ZDE.