Sestrám Domácí zdravotní péče slouží nový sterilizátor
25. července 2022 Články

Sestrám Domácí zdravotní péče slouží nový sterilizátor

Nový spolehlivý přístroj nahradil starší dosluhující sterilizátor, který používají naše sestry Domácí zdravotní péče. Díky podpoře z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové si tak mohou nadále naše sestry připravovat nástroje a sterilní materiály k použití v domácnostech našich pacientů.

Sterilní nástroje a materiály se používají zejména k převazům ran u našich pacientů Domácí zdravotní péče, která je poskytována přímo v jejich domácnostech. Pacienti, kteří jsou mnohdy hůře pohybliví, tak nemusí jezdit kvůli převazům do ambulancí či nemocnic a zajišťovat si převozy sanitkou. Ošetření se jim dostane v pohodlí doma od našich odborných sester. 

20220725_132449

Díky novému sterilizátoru si naše sestry mohou samy připravovat sterilní nástroje a materiály a nejsou tak závislí na ochotě jiných zdravotnických zařízení jim poskytnout sterilizaci nástrojů a materiálů. Tím mohou poskytovat svou odbornou domácí zdravotní péči hned, jak je potřeba, ušetří spoustu času a mohou se věnovat i péči o pacienty, která by bez zázemí s vlastním sterilizátorem jinak nebyla možná. 

Nákup nového sterilizátoru byl podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci projektu Tišnov - Zajištění provozu Domácí zdravotní péče pořízením nového sterilizátoru. Spolufinancování zajistili naši firemní dárci v prámci projektu Spojme síly pro domácí péči na Tišnovsku a Kuřimsku, do kterého je i nadále možné se zapojit.

Děkujeme

VDV-logo-2017