Připravte se na Milostivé léto II
19. července 2022 Články

Připravte se na Milostivé léto II

Charitní Poradna Porta se opět zapojí svým dluhovým poradenstvím do akce Milostivé léto. Milostivé léto II začíná už 1. září a umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů v exekuci u veřejných institucí a státních či polostátních firem tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku. Odpustí se jim penále, úroky a další poplatky, čímž dlužníci mohou ušetřit až desetitisíce korun. Připravte se na Milostivé léto včas! S pravidly akce i jednotlivými kroky vám rádi poradíme v naší bezplatné charitní Poradně Porta.

Chcete se nadobro zbavit svých exekucí? Nyní máte druhou (a zřejmě poslední) šanci, jak se zbavit svých dluhů za zvýhodněných podmínek.

Co Milostivé léto přináší?

  • Akce „Milostivé léto II“ probíhá od 1.9.2022 a umožňuje lidem zbavit se některých exekucí tím, že zaplatí původní dluh (jistinu) navýšený o administrativní poplatek exekutora a stát jim odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady, které většinou mnohonásobně převyšují samotný dluh. Pohledávka, kterou exekutor vymáhá, se tak může výrazně snížit a mnoho lidí tak má jedinečnou možnost, jak se svých většinou letitých dluhů zbavit.

Kterých dluhů se Milostivé léto týká?

  • Uvedená možnost se týká pouze exekucí zahájených přede dnem 28.10.2021, kde je povinným fyzická osoba a oprávněným tzv. veřejnoprávní subjekt. Jedná se zejména o dluhy na zdravotním pojištění, za jízdu na černo, za nájem v obecním bytě, za odvoz odpadu, za televizní a rozhlasové poplatky a další.

Na které dluhy se Milostivé léto nevztahuje?

  • Milostivé léto naopak nelze využít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt (bankovní a nebankovní půjčky, dluhy u telefonních operátorů apod.), ani v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt nebo v případech, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. Milostivého léta nemohou využít ani lidé, kteří jsou v oddlužení, neboť by tím zvýhodňovali jednoho z věřitelů.

Chci institutu Milostivého léta využít - co pro to musím udělat?

  • Aby mohla být exekuce ukončena, musíte uhradit exekutorovi do 30.11.2022 dosud neuhrazenou dlužnou jistinu (o její vyčíslení můžete soudního exekutora písemně požádat a on je povinen vám ji do 15 dnů od doručení sdělit) a paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1.500,- Kč + DPH. Rovněž musíte exekutora písemně informovat, že žádáte o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, resp. že žádáte o zahájení postupu podle pravidel Milostivého léta. Následně exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení zbytku dluhu.
  • Milostivé léto II je časově omezené a končí 30.11.2022, přičemž žádost exekutorovi o vyčíslení dlužné jistiny je třeba poslat do 15.11.2022, jinak není garantováno, že vám odpoví včas. Neváhejte tedy a nepropásněte tuto jedinečnou šanci na „nový začátek“.

Se vším vám rádi poradíme - využijte naši bezplatnou Poradnu Porta

Pokud si nevíte rady s řešením svých dluhů, obraťte se na naši Poradnu Porta Oblastní charity Tišnov (tel.: 731 453 275, poradna@tisnov.charita.cz), kde s vámi vaši situaci individuálně probereme, pomůžeme vám zorientovat se v ní a najít pro vás nejvhodnější řešení.

 Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno Jihomoravským krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je realizováno za finanční podpory města Tišnova.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno z prostředků EU.

logo Tišnov

logo JMK

Logo OPZ Poradna Klub (1)