Dobrovolnické centrum na Tišnovsku
31. října 2022 Články

Dobrovolnické centrum na Tišnovsku

Charita Tišnov vždy s vděčností vítá každou dobrovolnickou pomoc. To, jak je práce dobrovolníků potřebná a důležitá, jsme si všichni uvědomili bělem několika minulých let, kdy nám covid, tornádo na jižní Moravě i válka na Ukrajině opět připomněli, že solidarita a ochota nezištně pomáhat je jedním ze základních pilířů našeho lidství a že rozvoji dobrovolnictví je třeba se více věnovat. Naším přáním a cílem je tak vytvořit na Tišnovsku stabilní Dobrovolnické centrum a rozšířit nabídku dobrovolnické pomoci.

Dobrovolníci se stali naší součástí a mnohé aktivity – jako je Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic a další veřejné akce, by bez pomoci dobrovolníků ani nebylo možné zrealizovat. Také v našich charitních službách je velká škála činností, na které může dobrovolník navázat. Může si s klienty povídat, číst jim z knížky, dělat jim společnost v domácnosti, na procházce, na výletě, při kulturní či sportovní akci. Je možné se věnovat osamělým lidem, lidem s lehkým mentálním postižením nebo dětem v tíživé životní situaci. Každý dobrovolník může využít svůj potenciál a nabídnout klientovi to, co je mu nejbližší.

Dobré srdce domů pro osamělé seniory

Nový dobrovolnický program se zaměřuje na pomoc osamělým seniorům, v rámci kterého dobrovolník jednou za jeden či dva týdny pravidelně navštíví osamělého seniora a věnuje mu 2-3 hodiny svého času. Ještě před tím se ale dobrovolník, klient i koordinátor dobrovolníků potkají na společné schůzce, aby společně probrali svoje představy, požadavky a očekávání. Pokud se po prvních návštěvách ukáže, že si dobrovolník i klient vyhovují, nebrání nic dalšímu setkávání. Charitní dobrovolníci mají s Charitou sepsanou smlouvu o dobrovolnictví, jsou vyškoleni, pojištěni a účastní se pravidelných supervizí. Koordinátor dobrovolníků je ve spojení s dobrovolníkem i klientem a dostává se mu tak zpětné vazby z obou stran. Na základě ní je pak možné vzájemná setkávání utvářet tak, aby mezi dobrovolníkem a klientem vznikl dlouhodobý stabilní vztah založený na spolehlivosti, vzájemném respektu a radosti ze společně stráveného času.

Společné trávení času s klienty Chráněného bydlení Skryje

Naše Chráněné bydlení ve Skryjích poskytuje domov i zázemí sociálních služeb lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, doprovázené někdy také postižením tělesným. Věk uživatelů je od 18 let. Rádi by mezi sebou uvítali by někoho, s kým by si mohli popovídat, kdo by přichystal tvořivý program na zahradě nebo si s nimi třeba jen tak vyšel na vycházku. Pokud vám dává smysl věnovat svůj čas právě těmto lidem, je tu pro vás náš druhý dobrovolnický program. S klientem chráněného bydlení můžete vyrazit na společný výlet do Tišnova nebo do Brna, doprovodit ho na kulturní, sportovní či jinou akci. Většina z nich má ráda zvířata, rádi zpívají a tvoří a nejraději si s někým povídají. Prostředí ve Skryjích je klidné a klienti obyčejně rádi přivítají každou změnu. Není nezbytné, aby byl dobrovolník vázaný na jednoho klienta, pokud však dojde k vytvoření stabilního vztahu, je to vždy přínosem. Na setkávání s klienty nebudete sami, v chráněném bydlení jsou 24 hodin denně přítomni zaměstnanci, kteří vám se vším potřebným ochotně pomohou.

Dobrovolnické centrum chceme postavit na osobním přístupu jak k dobrovolníkovi, tak ke klientovi. Koordinátorka dobrovolníků navýšením úvazku dostala více prostoru věnovat svůj čas oběma skupinám a snaží se jak o funkční nastavení dobrovolnické služby, tak i o zpětnou vazbu a řešení případných obav nebo nejasností, které mohou dobrovolnictví provázet.

Pokud máte zájem o více informací o dobrovolnictví nebo vás zaujal přímo některý z našich programů, kontaktujte prosím koordinátorku dobrovolníků Oblastní charity Tišnov Kateřinu Maláškovou:
tel.: 604197293;
mail: dobrovolnictvi@tisnov.charita.cz.