Adresář

Sociální rehabilitace Skryje

Tel.: 534 008 340, 734 860 771
Skryje 19, Skryje, 594 55
Vedoucí služby: Hana Svobodová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

 

Více informací o službě najdete ZDE.

Seznam lidí