Adresář

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov

Tel.: 739 389 132, 731 626 074
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Sodomková, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: doprava klienta na úřad, k lékaři atd.

Více informací o službě najdete ZDE.

 

 

 

Seznam lidí

Hana Mácová - koordinátor
Mgr. Lenka Sodomková, DiS. - vedoucí služby
Mgr. Jana Pustinová - sociální pracovník